Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

L'ACTIC des del punt de vista educatiu

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 12 minutes and 46 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 138
Posted by: punttic on Sep 2, 2009

El concepte de competència és un dels eixos fonamentals per entendre el funcionament i els objectius de l'ACTIC, l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
El responsable de formació permanent del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Juan Miguel Muñoz, explica quin ha estat el procés, des del punt de vista educatiu i pedagògic, per la definició de nivells competencials, què s'espera de cadascun d'aquests nivells i quin ha de ser el paper de formadors i professors a partir d'ara en referència a l'ACTIC.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.