Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Matt Nathanson- Ven comigo ó máis alto

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Boto de menos o son da túa voz e boto de menos a enerxía da túa pel e boto de menos a tranquilidade do silencio que inhalas e exhalas cando respiras Se puidera camiñar na auga Se puidera dicirche que é o que sigue Facerche crer Facerche esquecer Asi que ven, ven alto, afrouxa os meus beizos, fe e desexo, e o balanceo das túas cadeiras, empúrrame forte e afógame en amor Asi que ven, ven alto, afrouxa os meus beizos, fe e desexo, e o balanceo das túas cadeiras empúrrame forte e afógame en amor Boto de menos o sonido da túa voz é o sonido máis forte na miña cabeza e dóeme recordar todas as violentas, doces e perfectas palabras que me dixeches Se puidera camiñar na auga Se puidera dicirche que é o que sigue Facerche crer Facerche olvidar Asi que ven, ven alto, afrouxa os meus beizos, fe e desexo, e o balanceo das túas cadeiras, empúrrame forte e afógame en amor Asi que ven, ven alto, afrouxa os meus beizos, fe e desexo, e o balanceo das túas cadeiras, empúrrame forte e afógame en amor Boto de menos o latexo do teu corazón Saboreo as chispas na túa lingua e vexo anxos e demonios, e a Deus cando vés hacia min Espera, espera, espera, espera Canta sha la la la Canta sha la la la Asi que ven, ven alto, afrouxa os meus beizos, fe e desexo, e o balanceo das túas cadeiras, empúrrame forte e afógame en amor Asi que ven, ven alto, afrouxa os meus beizos, fe e desexo, e o balanceo das túas cadeiras, empúrrame forte e afógame, afógame no teu amor (Ven comigo ó máis alto, afrouxa os meus beizos) Todo está mal (Fe e desexo, e o balanceo das túas cadeiras) Todo está mal (Empúrrame forte e afógame, afógame en amor) Todo está tan ben... Ven comigo ó máis alto (Ven alto e afrouxa os meus beizos) Ven conmigo ó mais alto (Fe, e desexo e o balanceo das túas cadeiras) Porque todo sae ben, cariño Porque todo é bo nos teus brazos

Video Details

Duration: 3 minutes and 30 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 69
Posted by: marta_duran on Jun 7, 2011

Traducción ó galego do videoclip do tema ''Come on get higher'' de Matt Natahnson.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.