Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Vyškolený / vymletý za účelom: Nerozoznania ROVNOCENNOSTI ŽIVOTA NA ZEMI.

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 36 seconds
Year: 2012
Country: Spain
Language: English
Producer: Marek Šniager,matti freeman
Director: Matti Freeman
Views: 39
Posted by: mareksniager on Apr 20, 2012

Slovenský preklad video Matti Freemana o tom ako si ľudia často mýlia Rovnocennosť a v tomto prípade Komunizmus - ako ten najčastejší príklad v načích životoch.

Podporuj Rovnocenný finančný systém http://equalmoney.org

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.