Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

парцел в пазарджик

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 3 minutes and 38 seconds
Country: Bulgaria
Language: Bulgarian
License: Dotsub - Standard License
Producer: yanakiev
Director: yanakiev
Views: 117
Posted by: stoiljan on Aug 14, 2008

ПРОДАВА СЕ парцел с площ 12.681 дка, разположен на входа на град Пазарджик в застроителните граници на града и има лице 106 м. на ул. "Димчо Дебелянов" (Мирянско шосе). Парцелът се намира в новата икономическа зона на града - в съседство има построени промишлени предприятия, магазини и складове. До парцела има изградени всякакви комуникации - трафопост, водопровод, канализация, телефонни линии, улично осветление, спирка на градския автобусен транспорт.ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ:0898408331 ИЛИ КОПИРАЙТЕ СЛЕДНИЯ ЛИНК: http://groups.google.com/group/propertybg

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.