Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Astroturf and manipulation of media messages _ Sharyl Attkisson _ TEDxUniversityofNevada

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Kujutlege ette seda piltlikku näidet päriselust: te vaatate uudiseid ja sealt tuleb lugu uuest kolesteroolitaset alandavast ravimist Colextran. Teaduslikud uuringud väidavad, et tegemist on üliefektiivse ravimiga ning et arstid võiksid kaaluda selle välja kirjutamist täiskasvanutele, ning ka lastele, kel veel ei ole kõrget kolesterooli. Kas on liiga hea, et olla tõsi? Te olete tark ning otsustate teha ise uuringu. Te guugeldate ravimit, viite läbi otsingu sotsiaalmeedias Twitteris, facebookis jne. Uurite wikipediast ja mittetulunduslikust WebMDst. Lisaks sellele loete veel originaaluuringuid eelresentseeritud (peer–reviewed) meditsiiniajakirjades. Kõik allikad kinnitvad, et Colextra näol on tegemist efektiivse ravimiga. Uuringu käigus sattusite te küll lugema paari negatiivset kogemust ning hoiatusi Colextra ja vähi võimalike seoste vahel. Te lükkate need hoiatused kõrvale, sest meditsiini-eksperdid on öelnud, et Colextra ja vähi vastased seosed on müüt ning et need, kes väidavad, et seosed on olemas, on sharlatanid, petised ja hullud. Viimaks saate te teada, et teie perearst on just võtnud osa meditsiiniseminarist, kus loengus kinnitati, et tegemist on tõesti efektiivse ravimiga ning lõpuks saadab perearst teid välja mõnede tasuta raviminäidiste ja retseptiga. Te olete põhjalikult teinud oma kodutöö! Kuid mis siis, kui kõik ei ole nii, nagu paistab? Mis siis, kui see reaalsus, mida uuringu käigus nägite, on vale? Väga hoolikalt konstrueeritud narratiiv on disainutud varjatud huvigruppide poolt selleks, et manipuleerida teie arvamusega. Reaalsus nagu filmis “Truman Show” – see mis pole päris on sinule päris. Enesega rahulolu mis on uudiste meedias, on kombineerunud uskumatult võimsa propaganda ja meediavõimuga, tähendab, et mõnikord on tõde infos, mida meile jagatakse, väga vähe. Huvirühmadel on limiteerimata aeg ja raha selleks, et välja mõelda viise, kuidas meid lollitada samal ajal ennast osavalt varjates. Varjatud astroturfi meetodid on tänapäeval sellistele huvirühmadele tähtsamad kui traditsiooniline tagatoa– poliitika (lobby) kongressis. Washingtonis on terve tööstusharu nende peale üles ehitatud. Mis on astroturf? See on rohujuure väärastunud ehk võltsrohujuure tasand. Astroturf on see kui erinevate huvidega poliitiline, korporatiivne võim, maskeerib end ning avaldab blogisid, loob Facebooki ja Twitteri kontosid, levitab reklaame, saadab kirju toimetajatele, kommenteerib kommentaariumites jne., püüdes lollitada teid ning panna arvama, et tegemist on iseseisva või rohujuure tasandi arvamusega. Astroturfi kogu eesmärk on jätta mulje, et on laiapõhjaline toetus millegi toeks või vastu, mida tegelikkuses ei ole. Astroturf üritab manipuleerida teid muutma oma arvamust, pannes teid tundma, et teie olete kõrvalseisja , kuigi tegelikult te seda ei ole. Üks näide sellest on Washingtoni Redskin’ide nimi. Võtmata seisukohta selles vaidluses, kuulates meedia kajastust eelmise aasta jooksul või jälgides sotsiaalmeedia arvamust, siis jäi teile ilmselt mulje, et enamik Ameeriklasi peab seda nime solvavaks ning soovivad, et seda muudetaks. Kuid mis siis, kui ma väidaks teile, et 71% ameeriklastest arvab hoopis, et seda nime ei peaks muutma? See on rohkem kui 2/3. Astroturferid üritavad vastanduda nendega, kes arvavad teisiti kui nemad. Nad ründavad uudistetoimetusi, mis avaldavad lugusid mis neile ei meeldi, vilepuhujaid kes räägivad tõde, poliitikuid kes julgevad küsida keerulisi küsimusi, ning ajakirjanikke kellel on südikust seda kõike kajastada. Mõnikord levitavad astroturferid meelega nii palju segast ja vastandlikku informatsiooni, et te ei oska teha lõpuks muud kui tõsta käed üles ning eirata kõike, kaasaarvatud tõde. Nad uputavad seosed meditsiini ja ohtlike kõrvalnähtude vahel, nagu näiteks vaktsiinide ja autismi vahel, visates õhku suurel hulgal vastandlikke kinni makstud viiteid teadusajakirjandusest, ekspertidelt ja mujalt, sogastades tõde nii, et see ei ole enam lõpuks leitav. Ja siis on meil veel Wikipedia! See on astruturfide täide läinud unistus. See on loodud vabaks entsüklopeediaks, mida igaüks saab täiendada. Reaalsus on aga sellest kaugel. Anonüümsed wikipedia toimetajad kontrollivad ja kaaskirjutavad lehekülgi huvigruppide nimel. Nad keelavad ja muudavad parandusi, mis on vastuolus nende eesmärkidega. Nad kallutavad ja kustutavad informatsiooni rikkudes karistamatult Wikipedia enda kehtestatud reegleid, pannes kergeuskilkke uskuma, et igaüks võib toimetada Wikipediat ainult selleks et avastada, et neil ei ole luba parandada isegi kõige lihtsamaid faktivigu. Proovige lisada fakti või parandada mõnd faktiviga mõnel jälgitaval Wikipedia lehel ning te leiate, et mõnikord on teie parandus muudetud tagasi juba sekundite jooksul. 2012 kuulus autor Philip Roth üritas parandada Wikipedias suurt faktiviga inspiratsiooni kohta tema enda raamatutegelasest. Kuid ükskõik ku palju ta proovis, Wikipedia toimetajad ei lubanud tal seda teha. Nad muutsid jätkuvalt parandused tagasi valeinformatsiooniks. Kui Roth viimaks sai otseühenduse Wikipedia toimetajaga –mis ei olnud kaugeltki lihtne ülesanne – ning üritas välja selgitada mida ta oli valesti teinud, öeldi talle, et teda lihtsalt ei peeta usaldusväärseks allikaks tema enese suhtes! Paar nädalat hiljem oli suur skandaal, kus Wikipedia ametnikud jäid vahele PR teenuse pakkumisega, muuta ja kallutada informatsiooni tasulist avalikku reklaami otsivate klientide huvide kohaselt mis on täielikus vastuolus Wikipedia enda reeeglitega. Kõik see võib olla põhjuseks, miks meditsiiniline uurimisrühm uurides meditsiinilist informatsiooni Wikipedia lehekülgedel ning võrreldes neid eelretsenseeritud teadusajakirjade uuringutega avastas, et Wikipedia andmed olid vastavate teadusuuringutega vastuolus 90% juhtudel. Wikipedia infot ei saa täielikult usaldada! Ja seda ei tohikski teha. Lähme nüüd tagasi fiktiivse Colextra näite ning uuringu juurde, mida te ise tegite. Tuleb välja, et Facebooki ja Twitteri lehed, mis Te leidsite ning mis olid nii positiivsed, on tegelikult kirjutatud kinni makstud professionaalide poolt, kes on palgatud ravimifirma poolt selleks, et propageerida ravimit. Ka Wikipedia lehte jälgitakse inimese poolt, kes on samuti palgatud ravimifirma poolt. Ravimifirma on samuti korraldanud Google otsingumootori optimeerimise, seega ei ole juhus, et Te sattusite positiivsete mittetulunduslehtede peale, kus olid vaid positiivsed kommentarid. Mittetulunduslehed olid loomulikult salaja loodud ja rahastatud ravimifirmade poolt. Ravimifirmad rahastavad samuti positiivseid ravimiuuringuid ning kasutavad oma võimu, et kontrollida toimetusi, et varjata infot ravimi vähi tekke võimaliku kõrvalnähu kohta. Veelkord, iga arst, kes avalikult toetas Colextrat, või nimetas seost vähiga müüdiks, või naeruvääristas ravimivastaseid kriitikuid nimetades neid paranoilisteks sharlatanideks ja petisteks , või kes on liige riiklikus nõukogus mis on ravimi heaks kiitnud, kõik need arstid on tegelikult ravimifirmade poolt kinni makstud konsultandid. Mis teie enda arsti puutub, siis meditsiiniline loeng, millest ta osa võttis mis kinnitas positiivseid tulemusi, oli tegelikult, nagu ka palju muid meditsiinilisi jätkuharidusprogramme proffessionaalsetele arstidele, ravimifirmade poolt sponsoreeritud. Ja kui uudised avaldasid positiivse ravimiuuringu, siis ei mainitud kordagi kõike seda. Mul on tohutult palju isiklikke näiteid päris elust. Mõned aastad tagasi palus CBS uudistetoimetus mul uurida üht lugu uuringust, mis oli tehtud Mittetulundusliku Rahvusliku Uneuuringute Sihtasutuse poolt. Selle loo pressiteade pidi kõlama järgmiselt: „Uurimistöö tulemused näitavad, et me oleme rahvus, kes kannatab epideemilise unehäirete probleemi all ning me isegi ei tea seda, ja me peaks küsima oma arstidelt selle kohta“. Mõned asjad selle loo juures tundusid mulle kahtlased. Esiteks, mulle jäi kõrvu fraas: „pidage nõu oma arstiga“. See on levinud fraas, mida propageerib ravimitööstus. Nad teavad, et kui nad suudavad teid suunata arsti uksest sisse mõne kaebusega, siis on väga suur tõenäosus, et arst kirjutab teile välja uusima ravimi, mis on hetkel turule tulnud. Teiseks imestasin ma endamisi, kui tõsine ja epideemiline see uneprobleem saab ikka olla, kui me isegi ei tea, et meil see on?! Mul ei läinud kaua aega, et teha väike uuring ning leida, et Rahvuslik Mittetulunduslik Uneuuringute Sihtasutus ning tehtud uuring, mis tegelikult ei olnudki uuring, vaid küsitlus, oli osaliselt sponsoreeritud varsrti turule tuleva uue ravimi Lunestaga – unerohuga! Ma tegin ettekande CBS uudistele, nagu nad olid palunud, kuid lisaks sellele ma ka avalikustasin sponsoreeringud mittetulundusliku sihtasutuse ja uuringu taga selleks, et lugejad saaksid informatsiooni ise kaaluda. Kõik teised uudistekanalid kajastasid seda sama uuringut, kirjutades selle otse maha pressiteatest, kontrollimata fakte pealiskaudsuse taga. Sellest sai hiljem näide mis oli avaldatud Columbia Journalism Review’s , mis päris täpselt kajastas, et vaid CBS uudiste kanal oli vaevunud tegema natuke taustauuringut ning tõi avalikkuse ette huvide konflikti selle laialt kajastatud uuringu taga. Niisiis, nüüd te ilmselt mõtlete: „Mida mina saan teha?. Ma arvasin, et olin teinud oma taustauuringu. Mis võimalused on mul eraldamaks fakte väljamõeldistest, eriti kuna ka kogenud ajakirjanikke aastate pikkuste kogemustega on nii lihtne petta?” Mul on mõned strateegiad, millest ma võin teile rääkida, mis aitavad teil märgata märke propagandast ja astroturfingust. Hetkest, mil saate aru, milliseid märke otsida, hakkate seda ära tundma kõikjal. Esiteks, astroturfingus kasutatakse põletikulist keelt, kasutades sõnu nagu liba, sharlatan, lihtsameelne, rumal, valed, paranoia, pseudo, konspiratsioon jne. Astroturferid tihti väidavad „paljastavat“ müüte, mis tegelikkuses ei olegi müüdid. Nad kasutavad emotsionaalselt laetud keelt - kui rahvas kuuleb et miski on müüt –võibolla nad leiavad selle Snopes’is – kuulutavad nad end otsekohe piisavalt targaks, et mitte minna müütide õnge. Aga mis siis kui kogu selline käsitlus müüdist on ise müüt ning teie ja Snopes langesite selle lõksu? Olge teadlikud kui huvigrupid, rünnates mõnd teemat, vastanduvad või ründavad inimesi, eraisikuid ja sellega seotud organisatsioone, selle asemel et osutada faktidele. Tegemist võib olla astroturfiga. Ja mis kõige tähtsam, astroturfid enamasti reserveerivad kogu oma avaliku skeptitsismi nende jaoks kes paljastavad valeteod, vale tegijate asemel. Teiste sõnadega, selle asemel et kahelda autoriteedis, kahtlevad nemad nendes, kes kahtlevad autoriteedis. Võimalik, et hakkate nüüd asju nägema natuke selgemalt. Te nagu võtsite prillid eest, pühkisite need puhtaks ning panite uuesti ette ning avastasite esimest korda kui udused need seniajani olnud on. Ma ei saa neid probleeme lahendada, aga ma loodan, et ma andsin teile natuke informatsiooni, mis vähemasti motiveerib teid oma prille ära võtma ning puhtaks pühkima, muutudes targemaks informatsiooni tarbijaks järjest tehislikumas ja kinnimakstud reaalsuses. Tänan teid!

Video Details

Duration: 10 minutes and 36 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 64
Posted by: meelis on Nov 21, 2015

Astroturf and manipulation of media messages _ Sharyl Attkisson _ TEDxUniversityofNevada

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.