Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

The power of empathy

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Wat is empathie? En waarom is dit heel anders dan sympathie? Empathie voedt connectie Sympathie drijft disconnectie Empathie is erg interessant Er zijn veel beroepen waarin empathie heel belangrijk is Er zijn 4 kwaliteiten aan empathie Het nemen van perspectief Het vermogen om het perspectief van een andere persoon te nemen of hun perspectief in hun waarheid te (h)erkennen Niet oordelen Dit is niet gemakkelijk wanneer je hiervan geniet zoals de meeste van ons doen Het herkennen van emoties bij andere personen en dit communiceren Empathie voelt met mensen Ik dacht dat empathie iets was zoals een verborgen plek. Wanneer iemand in een diep gat zit, en vanop de bodem roept: "Hey, ik zit vast, het is donker, ik ben overdonderd.” En dan kijken we en zeggen we: “Hey, ik kom naar jou” Ik weet hoe het hier beneden is. Je bent niet alleen. Sympathie is: “Hey, rot gevoel he … wil je een broodje?” Empathie is een keuze, een kwetsbare keuze. Om connectie te maken met jou, moet ik in connectie komen met iets in mezelf dat dit gevoel kent. Zelden begint een empatisch antwoord met ‘tenminste’. En we doen dit de hele tijd. Omdat als iemand iets pijnlijk deelt met ons. Dan proberen met dit te omlijnen. Ik heb een miskraam. Tenminste weet je dat je zwanger kunt worden. Ik denk dat mijn huwelijk stuk loop. Jij hebt tenminste een huwelijk. John wordt van school gegooid. Weet je Sarah, hij is tenminste een student met goede punten. Maar een van de dingen die we soms doen, wanneer we voor een moeilijk gesprek staan. We proberen de dingen beter te maken. Maar als ik iets moeilijk met je deel, dan zou ik liever hebben dat je zegt: “Pff, Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar ik ben blij dat je me dit vertelt.” Want de waarheid is Zelden kan een reactie iets beter maken. Wat iets beter maakt is connectie.

Video Details

Duration: 2 minutes and 53 seconds
Country: Belgium
Language: English
Genre: None
Views: 32
Posted by: ariane on Jun 5, 2014

empathy versus sympathy

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.