Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Företagarens frihet

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 minutes and 44 seconds
Country:
Language: Swedish
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 0
Posted by: annemaj.widjeskog on Sep 9, 2019

På GROW-Business coaching™ kursen hjälper vi dig att leva på din passion och ta tag i möjligheterna och friheten som företagande ger.

Som företagare har jag friheten att välja vad jag gör med min tid. Jag har i år valt att satsa en arbetsdag på min hobby, höjdhopp. Jag gör det för att uppfylla en barndomsdröm men också för att orka mentalt.
http://www.sebastianwidjeskog.com/grow-businesscoaching

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.