Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

EL FUTUR L'ESCRIVIM TOTS JUNTS

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 49 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Producer: Ariadna
Director: Gloria
Views: 71
Posted by: ghidalgo on Jun 13, 2010

Sis mil quatre-cents setanta milions, vuit-centes divuit mil, sis-centes setanta-una persones al món. Un únic objectiu. Que aquest món on vivim, que aquest planeta que trepitgem i aquesta terra que embrutem no estigui tan plena de mals. Que quan vagi pel carrer no trobi escombraries, que els residus es dipositin en el seu lloc corresponent. Que es responsabilitzin. Que tota aquesta merda que creem dia a dia no s'acumuli. Que els meus fills puguin viure el món que es mereixen. Que puguin créixer com ho vam fer nosaltres. Que la despreocupació quedi reduïda i es millorin els somriures. Que fem d'aquesta Terra un lloc millor.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.