Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Wywiad z Jackiem Bartosiakiem po Szkoleniu Strzeleckim | SZKOLENIA GROM

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 3 minutes and 28 seconds
Country:
Language: Polish
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 2
Posted by: natmor on Nov 18, 2018

https://www.szkoleniagrom.pl
Zapraszamy na krótki wywiad z uczestnikiem naszego ostatniego szkolenia, specjalistą w dziedzinie geopolityki oraz obronności - dr Jackiem Bartosiakiem.
Zapraszamy na Szkolenie Strzeleckie 2 września 2017.
https://www.szkoleniagrom.pl/strzeleckie-2-wrzesnia

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.