Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Policja gazuje i zatrzymuje, a generał Skrzypczak startuje z listy STONOGA

1 (1 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 minutes and 45 seconds
Year: 2015
Country: Poland
Language: Polish
License: Dotsub - Standard License
Producer: Stan David Ligoń
Director: Szejwach Stonoga-Sowiński
Views: 142
Posted by: sowa on Sep 3, 2015

Policja gazuje i zatrzymuje, a gen. Waldemar Skrzypczak startuje z listy STONOGA

General Skrzypczak z listy Stonoga
http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/General-Skrzypczak-z-listy-Stonoga

Zbigniew Stonoga 02.09.2015 Przed chwilą rozmawiałem z Panem Generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Ukrywaliśmy długo fakt prowadzonych rozmów nt Jego startu z mojej listy. O decyzji Pana Generała poinformuję jutro.

https://pl.scribd.com/doc/277859785/Andrzej-Duda-Impeachment-20150902-European-Magazine-SOWA

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.