Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Child Labour in Supply Chains

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Эдгээр бүтээгдэхүүнүүдэд ямар ижил төстэй шинж байж магадгүй вэ? Тэднийг бүгдийг нь хүүхэд хийсэн байж болзошгүй Бидний өдөр тутам хэрэглэдэг бараа бүтээгдэхүүний заримыг нь хүүхдүүд хийсэн байж болзошгүй. Хүүхэд хөдөлмөрлөдөггүй компаниуд хүртэл хүүхдийн ажилладаг үйлдвэрээс түүхий эд болон бараагаа авдаг байж болзошгүй. Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг тэмцдэг байгууллагууд өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа ч тэдний туулах зам урт байна. Та ч мөн адил арга хэмжээ авч болно. Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүд бол тоглож наадах цаг завгүй хүүхдүүд ба сургуулиасаа гарахаас өөр аргагүй болсон хүүхдүүд юм. Тэд "том" болж, хараахан бэлэн болоогүй хэрнээ хариуцлага үүрэх шаардлагатай болсон. Хүүхдийн хөдөлмөргүй Дэлхийг бий болгохын тулд бид бүх охид хөвгүүдэд чанартай боловсролыг хүртээмжтэй болгох хэрэгтэй ба тэдний эцэг эхчүүдэд тохирсон ажлын байр бий болгох хэрэгтэй. Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах олон улсын хөтөлбөрийн зорилго бол дэлхий даяар хүүхдийн хөдөлмөрийг устгаж, түүнээс урьдчилан сэргийлэх юм. Охид хөвгүүдийн эрхлэх ёстой ганц хөдөлмөр бол сургуульд сурах юм. Олон улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын "Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах нь" (2010) дуу дүрст цуврал хөтөлбөрийн хүрээнд "Encuentro" ТВ болон Аргентины Нэгдсэн улсын Боловсролын яамтай хамтран бүтээв.

Video Details

Duration: 2 minutes and 24 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 31
Posted by: theyesui on May 29, 2016

Child Labour in Supply Chains

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.