Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Profitujte z online reklamy! BannersBroker.com /úvod/

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 3 minutes and 45 seconds
Year: 2012
Country: Czech Republic
Language: Czech
Producer: vydelky.blog.cz
Director: BannersBroker.com/myfreedom
Views: 82
Posted by: miridia.blogspot.com on Sep 4, 2012

Platíte za účet na Facebooku? Ne? A víte tedy z čeho Facebook vydělává? Reklama, ano. Neznáte někoho, kdo by chtěl mít zisk z online reklamy? Víte, kolik se točí peněz v internetové reklamě? Přes 500 miliard USD ročně. Znám způsob, jak z tohoto koláče mít taky něco a vím o tom, jak se dá vydělávat z pronájmu I na intenetu!

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.