Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Andres Sevtsuk - doktoritöö alusel loodud GIS-lahendusest

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 10 minutes and 29 seconds
Country: United States
Language: Estonian
Views: 54
Posted by: rusionut22 on Jun 12, 2012

Andres Sevtšuki osalusel on MIT-is loodud uudne tarkvaralahendus, mis analüüsib linnade ruumilisi mustreid matemaatiliste võrguanalüüsimeetodite abiga. Võrgukeskuse näitajate abil on võimalik prognoosida paljusid huvitavaid linnafenomene: millistelt tänavatelt või hoonetest leiab kõige tõenäolisemalt kauplusi, kus on jalgsi- või sõidukiliiklus eeldatavalt tihedaim ja miks maa hind linna eri piirkondades erineb. Võrgustikuanalüüsi kasutatakse laialt sotsiaalvõrgustike, nagu Facebooki sõprade või telefoniraamatu kontaktide uurimisel, aga linnaruumi analüüsil on seda rakendatud üpris vähe. Uus analüüsivahend on tasuta ja avatud lähtekoodiga lisaprogramm ArcGIS-i tarkvarale.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.