Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Mír na Blízkém východě - skutečný příběh

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Paní učitelko, mám otázku Mluvila jste o Izraelcích a Palestincích Ale já nevidím Palestinu na mapě Je to tak Liso, Palestinci žijí tady Ale nemají vlastní stát Proč ne? Je to složité Ale pokusím se to vysvětlit Oba národy chtěly mít svůj stát v oblasti, kterou nazývali Svatou zemí Po druhé světové válce ji západní mocnosti rozdělily mezi ně Ale arabské národy na to nepřistoupily Po několik let vedly války s novým státem Izrael a Izrael vyhrál, přičemž převzal kontrolu nad palestinským územím Od té doby v této oblasti není mír Milion a půl Palestinců žije v Gaze Namačkaní na tomto úzkém pobřežním pásmu Další Palestinci žijí jako uprchlíci v jiných zemích Nebo zde ve Východním Jeruzalémě a na Západním břehu Ale Izraelské vlády zastavěly palestinskou půdu novými židovskými městy - osadami/koloniemi. Osadníci tvoří pouze desetinu populace Ale zabrali většinu území Osady fungují jako kolonie Jejich cílem je zabrat co nejvíce půdy a vody Z hlediska mezinárodního práva jsou nelegální Ale nikdo jim nedokáže zabránit v rozšiřování Obyvatelé některých osad jsou plně vyzbrojeni Ale toto není divoký západ Mají tu nákupní střediska, továrny a bazény A spotřebovávají třikrát více vody, než palestinské vesnice, které se musí potýkat s přerušenými dodávkami a odpadními vodami z osad. Osady jsou propojeny sítí silnic a dálnic, z nichž některé mohou používat pouze Izraelci, zatímco Palestinci mohou každý den trávit hodiny čekáním na vojenských kontrolních stanovištích, jen aby se dostali do školy, do zaměstnání nebo dokonce do nemocnice. Některým Palestincům nebylo nikdy umožněno navštívit příbuzné, kteří bydlí jen několik kilometrů od nich. Izrael rovněž postavil obrovskou "bezpečnostní zeď", která zabírá ještě více půdy. Některé vesnice byly rozděleny na dvě poloviny farmáři odříznuti od své půdy, a lidé od svých přátel a rodin. Takže skutečná mapa vypadá takto: Zeď, silnice a dálnice a přes 200 osad vytlačují Palestince do několika malých, izolovaných oblastí Vídíš Liso, dnes skutečně neexistuje území, které by Palestinci mohli nazývat svým vlastním. Někteří se obrátili k násilí a dokonce terorismu a útoky obou stran si za posledních několik let vyžádaly životy více než tisícovky Izraelců a více než 6000 Palestinců. Ale proč? Víš Liso, mnoho lidí se bojí Miliony Židů byly zavražděny během Holocaustu, což je vedlo k tomu, aby tvrdě bojovali za svůj národní stát. A po desítkách let utrpení pod Izraelskou nadvládou Palestinci zoufale touží po svobodě a nezávislém státu. Je to smutný příběh, ale existuje naděje. Většina Izraelců a Palestinců souhlasí s ustanovením dvou států pro dva národy. Stejně jako prezident Obama "Je na čase ukončit výstavbu osad" "Jediné řešení je možné v rámci dvou států, kde Izraelci a Palestinci žijí v míru a bezpečí." Nicméně mocní extrémisté na Blízkém východě a ve Washingtonu dělají vše, co je v jejich silách, aby zničili tuto šanci na změnu. Pouze silné globální hnutí může ukončit dekády násilí a bezpráví. Teď je pro to nejlepší čas Připojte se ke kampani za mír na Avaaz.org

Video Details

Duration: 3 minutes and 58 seconds
Country: Czech Republic
Language: English
Views: 1,445
Posted by: intifada on Aug 24, 2011

Video od Avaaz.org k hlasování OSN o přijetí Palestiny mezi své členské státy. Petici můžete podepsat zde: http://www.avaaz.org/en/middle_east_peace_now/?vl

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.