Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

TEDxBratislava - Vladislava Dolníková - 05/29/10

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 17 minutes and 4 seconds
Country: Slovakia
Language: Slovak
Genre: None
Views: 83
Posted by: dejna123 on Aug 18, 2010

Zakladateľka programu, ktorého dlhodobým cieľom je vytvoriť prostredie na vznik rómskej elity a strednej triedy, ktoré v súčasnosti prakticky neexistujú. V programe sa snaží napomôcť vzniku generácie, ktorá svoje skúsenosti odovzdá v prospech rozvoja rómskej menšiny a posunie jej šance ďalej. Verí, že dôvera zaväzuje. A práve dôveru do misie programu Divé maky ona a jej spolupracovníci zakomponovali – dôveru, že z detí Divých makov budú raz skvelí umelci, učitelia, intelektuáli či športovci, ktorí dokážu prekonať všetky prekážky. Dôvera voči deťom, darcom, partnerom aj dôvera v samých seba. Nečakaný efekt projektu je aj v tom, že pôvodne anonymní darcovia spoznávajú podporované deti a vytvárajú si k nim vzťah, ktorý prechádza často až k priateľstvám.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.