Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

За основачот на Фондацијата Отворено општество

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 35 seconds
Country: Macedonia
Language: English
License: All rights reserved
Views: 2,167
Posted by: fioom on Nov 26, 2010

Во текот на изминатите три децении, Џорџ Сорос, основачот и претседател на Фондациите Отворено општество потроши повеќе од осум милијарди долари за да ги преобрази животите на најобесправените и игнорирани луѓе во светот.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.