Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Wykupujemy Manhattan, Polske, Wegry...

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 39 seconds
Country: Hungary
Language: Judeo-Arabic
Producer: Magyar
Director: Magyar
Views: 72
Posted by: sowa on Jun 25, 2012

Szymon Peres kpi z pomówień, że żydy wykupują mienie gojów, o którym Talmud mówi, że to jest własność niczyja, mienie porzucone i można brać, a nie kupować.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.