Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Lodz 09.2011 - Labor Organization in TZM Poland(part I) / Zlot Łódź 09.2011 - Organizacja Pracy w TZM Polska (część I)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 15 minutes and 56 seconds
Country: Poland
Language: Polish
Producer: tHEjESTER
Director: tHEjESTER
Views: 75
Posted by: tzmpolska on Sep 24, 2011

[ENG]
This is a video recording of the first part of tJester's presentation on the organization of work in TZM Poland.
The recording comes from the Quarterly National Rally TZM Poland, which took place in Lodz in September 2011.
-----------------------------------------------------------------------------------
[PL]
Jest to zapis wideo pierwszej części prezentacji tJestera nt. organizacji pracy w TZM Polska.
Nagranie pochodzi z Ogólnopolskiego Kwartalnego Zlotu TZM Polska, który odbył się w Łodzi we wrześniu 2011 roku.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.