Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Presentació de resultats de l'Avaluació Transversal

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 7 minutes and 42 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 109
Posted by: punttic on Feb 17, 2010

El 2 de febrer de 2010 es van presentar els resultats de l'Avaluació Transversal dels programes Aprendre a Aprendre, Òmnia, Pla de Desenvolupament Comunitari i Pla Integral del Poble Gitano. Es tracta d'un informe que recull dades quantitatives i qualitatives a partir d'entrevistes amb tècnics i tècniques d'aquests programes.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.