Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

11 year old boy reincarnated Fox 8 News

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
11 jaar oude James Leininger ziet eruit en gedraagt zich als de meeste jongens van zijn leeftijd . Maar onder zijn speelse geest schuilt een zeer diepe ziel. "Iik ben echt blij dat je mijn zoon bent. Het is gewoon echt leuk om u als mijn zoon te hebben." En hij zei : "Wel, ik weet het, daarom heb ik je uitgekozen . " Iin 2005 werd zijn passie voor W.O.II gevechtsvliegtuigen meteen duidelijk. Ik versla de Japanners als zachtige broodjes. Zijn fascinatie begon van kleinsaf aan. James wist alles af van vliegtuigen . Hij tekende schietende vliegtuigen en andere vliegtuigen worden neergeschoten . Schepen bombarderen... Een vliegtuig dat bommen dropt. Dit is een vliegdekschip De gewelddadige aanvallen werden gevolgd door extreme verschrikkngen 's nachts. Hij schreeuwde het uit: " Vliegtuig in brand neergestort, kleine man geraakt er niet uit. " Hij lag op zijn rug en schopte naar het plafond. Hij schreeuwde: " Uh , uh , uh ... Uh , uh , uh " Hij kan er niet uit. Ik vroeg : "Wie is de kleine man , baby? " En hij zei: "Ik" Ik dacht dat Bruce en ik flauw zouden vallen! Zij vroegen:"Welk soort vliegtuig vlieg je?" -Een Corsair Waarom crashte je vliegtuig? - Mijn vliegtuig werd neergeschoten . Wie schoot je vliegtuig neer? Hij keek me aan alsof ik de dorpsgek was. Hij zei : "De Japanners!!!!" Waar steeg je vliegtuig op? Van een boot . Weet je nog de naam van je boot? Hij zei: "De Natoma" En zijn naam ? Hij zei altijd: "James!" Maar zijn naam is James! Bruce spoorde de veteranen van de USS Natoma Bay op. Ik wilde het verhaal weerleggen . Columbus Ohio Piloot Leo Pyatt deed dienst op het schip "Heb ik weet van sommige mensen op het schip?' Oh Ja! Ik herinner me. Er was James Houston. Tamelijk zwaar geschut raakte hem. De motor schoot in brand en hij stortte neer. Het was allemaal echt. James Houston Junior werd neergeschoten boven Chi-Chi Jima, Japan . Hij werd zeer rustig. James herkende de Natoma veteranen bij naam! Jij bent Bob Greenwald! Nee, hij had hem nooit eerder ontmoet. Ze vonden James Houston's zuster Ann. James zei: "Ik had ook een oudere zus." Ja, ze heette Ruth. Hij kende mijn naam en de naam van mijn zus. Het is onbeschrijfelijk! Er was een verhaal over James Houston's moeder. Anny stuurde een schilderij op van James Houston, gemaakt door hun moeder. James vroeg Anny: "Waar is het schilderij van jou dat mama maakte?" Ze vond het en stuurde een copie. Niemand ter wereld wist van dat schilderij af. Zulke ongelooflijke verhalen trokken de aandacht van Japanse filmmakers. Ze vlogen James en zijn familie naar Chi-Chi Jima, Japan. Tijdens een rondvaart in de haven daar zei James: Daar is het waar mijn vliegtuig werd neergehaald. James wist precies waar het vliegtuig neerkwam. Ze hielden een Memorial dienst en gooiden bloemen in het water. James werd zo emotioneel. Het was hart verscheurend. Toen het over was, werkte het als een katharsis. Ik krijg er nog steeds kippevel van. We konden dat hoofdstuk afsluiten Dit was belangrijk voor James. Daarna werden de doods- en vernietigingstekeningen hiermee vervangen. Er zijn dolfijnen. De Japanse schepen hebben vlaggen. Op aandringen van James publiceerden ze al die verhalen in een boek. Ik hoop dat het boek mensen helpt begrijpen hoe waardevol het leven is. Hoe snel het gewoon kan exploderen. De Leiningers willen reïncarnatie niet promoten. Voor James geloofden ze er zelf niet in. Ikzelf geloof dat God wil dat we dit verhaal bekend maken. En ik hoop ook dat de mensen begrijpen dat reïncarnatie kan bestaan, Ja, het is een feit dat het mogelijk is. Het is mogelijk. Het is geen leugen.

Video Details

Duration: 5 minutes and 18 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: Fox
Views: 71
Posted by: rudy108 on Apr 6, 2014

James Leininger convinces first his father, Bruce, then America and later the whole world that he was a former pilot warrior who fought the Japanese.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.