Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Little grandmother z Zurichu

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 24 minutes and 47 seconds
Country: Slovakia
Language: English
Genre: None
Views: 163
Posted by: pistos on Dec 22, 2010

Kiesha Crowther Malá Babička, jedna z 12 mladých šamanov a strážcov múdrosti, ktorá založila "Kmeň mnohých farieb" bola nedávno na Európskom turné rozširujúcom jej posolstvo, ako začať žiť zo srdca.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.