Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Základný Platový Príspevok (BIG) FAQ -

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Desteni uvádza : Základný Platový Príspevok (BIG) (FAQ) = Frekventne Položené Otázky - Základný Platový Príspevok Na počiatku procesu "ROVNAKÝCH PEŇAZÍ" budeme zákulisne , pretože to bude celosvetová politicá účasť - uvádzať "ZÁKLADNÝ PLATOVÝ PRÍSPEVOK / BIG" pre Ustanovanie celosvetového (BIG) , ktorý bude týmto podporovať všetkých ľudí a v tomto štádiu budú zahrnutý len ľudia - vzhľadom na začiatočné štádium - pred tým , ako zavedieme "SYSTÉM ROVNAKÝCH PEŇAZÍ" kde všetci ľudia budú podporovaný PRÍSPEVKOM / PLATOM v zmysle: BÝVANIA , VZDELANÍM , OCHRANOU , ELEKTRIKOU , VODOU A MOŽNOSŤOU DOPRAVY = všetky základné potreby vrátane oblečenia Takže všetký základné body ako Internet , atď - budú vykryté ako (BIG) / "Základný Platový Príspevok" . To avšak Nie je "SYSTÉM ROVNAKÝCH PEŇAZÍ" = to je len (BIG-Základný príspevok) ako forma na obnovenie Základného Stupňa - DÔSTOJNOSTI PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ .. A to by bol ten prvý krok , ktorý budeme porporovať a keď sa ľudstvo ustáli / upevní tak sa ľudia dokážu pohnúť zo svojej " MENTALITY PREŽÍVANIA " a teda budú môcť vidieť väčší obraz toho čo sa deje , a - a potom môžme začať pracovať na POTREBNEJ PREVÝCHOVE na zavedenie "Rovnocenného Systému" globálne čo teda prinesie To - o čom sa hovorí ako: "NEBO NA ZEMI".. Prakticky / telesne / hmotne.. a samozrejme - Facinujúcim bodom je tu to , že keď sa začneš pýtať Tých , ktorý hlásajú že "Nebo na Zem raz príde samé od seba" , tak sa ich radšej spýtaj : "ČI SA TO DÁ NEJAKO MAGICKÝM DOTYKOM JEŽIŠOVOU VECOU??" - " TO BY BOL TEN SPÔSOB AKO TO DOSIAHNUŤ ??" Veď ONI nemajú ani šajnu !! Oni naozaj veria, že Boh to len tak magicky urobý !!! To je VYMIELANIE MOZGOV ! - Ty vlastne žiadaš Boha , aby ti vymlel mozog tým , že ho odrazu žiadaš byť súčasťou Neba na Zemi.. takto veci nefungujú . Ty si podobou a obrazom Boha - ako Tvoriteľ . Ty mus'š vytvoriť NEBO NA ZEMI - to je tvoja zodpovednosť. To nie je "náboženské vyjadrenie" - To je ozajstné , praktické , pochopené vyjadrenie sa A keby jeden skúmal - tak by videl , že inou cestou To Nepôjde ! A dovoliť aktuálny neporiadok a zneužívanie je možné len popri tvojej účasti - či už je to preto lebo niečo robíš , alebo preto , že to nerobíš! Na tom nezáleží . Existuje ako účasť , a preto: " Všetci sú zodpovedný - pretože Všetci sú zúčastnený ". A na podporu - Pripoj sa na Forum (Forum - www.Desteni.org), kde sú pravideľné články = Čítaj Ich . Zlepši svoje čítanie , zlepši sa v Matematika = Aby Ti už nikdy - žiadny človek - nevyčistil mozog , alebo riadil tvoje myšlienky , alebo myseľ.. Aby si teda mohol hovoriť - Ako jeden a rovnaký o tom : ČO JE TO NAJLEPŠIE PRE VŠETKÝCH.. A príď na to sám - Keď je všetko na svete tak , že je to - To najlepšie pre Všetkých - tak Ty - si časťou toho Všetkého - potom tvoj Život je skutočne : "Akoby Ten , kto práve vstúpil do Neba .." a " SI V RAJI ! " - Takže " Zmeň Formu " - " Hoď Kockou " , aby si sa mohol dostať do raja. Je to vlastne čistá Magia , pretože v podstate - keď Život je tá jediná hodnota - všetko ostatné sú len " žblnky ".. Pridaj sa k Nám ....! Počas fázy (BIG) Základného Platového Príspevku - Jeden si buď prenajme, alebo kúpi Dom a tvoje Záruky budú dodávané Vládou / parlamentom - pretože splátky týchto domov bude v (BIG) Základnom Platovom Príspevku , a to sa bude diať ešte v terajšom Kapitalistickom systéme .. To však ešte stále Nie Je " Rovnocenný systém " - V Rovnocennom Systéme je úplne iná hra ! Systém Rovnakých Peňazí je možná len po roku 2020 - bude to trvať mnoho rokov výuky = predtým , ako sa dostaneme do (EMS) Rovnocenného Finan.Systému Ale v medzičase ľudia trpia - A preto Základný Platový Príspevok (BIG) je vzácne a možné Riešenie. Môže to znamenať aj to , že všetky spoločnosti a všetky zdroje / prostriedky ako napr: Dolné bane , atď - budú musieť byť zoštátnené - aby zisk z nich mohol byť použitý na podporu všetkých ľudí v krajine. Veď predsa - to je to - Čo je to Najlepšie pre Všetkých To je to - "ČO BY BOH UROBIL !! " a TY ?

Video Details

Duration: 5 minutes and 28 seconds
Year: 2012
Country: Spain
Language: English
Producer: Marek Šniager,Bernard Poolman
Director: Bernard Poolman
Views: 32
Posted by: mareksniager on Apr 20, 2012

Video-interview , kde je vysvetlený "základný platový príspevok" , ako dočasná fáza / prestúpenie z aktuálneho kapitalistického systému do Rovnocenného finnančného Systému.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.