Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Walka z wiatrakami, czy z masonerią?

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 13 minutes and 41 seconds
Country: Poland
Language: Polish
Producer: prawdemowiac
Director: Dabrowa Tarnowska
Views: 64
Posted by: sowa on Jan 21, 2013

protestujący mieszkańcy, obecni na sesji, byli oburzeni formą prezentacji ich listu protestacyjnego przez radnego Mendysa. Jego bełkot przypominał nieco wcześniejszy sposób przedstawiania przez starostę Kwiatkowskiego sprawozdania z prac Zarządu Powiatu. Kwiatkowski się już znacznie poprawił, natomiast Mendys w dalszym ciągu czyta na sesji pisma wyjątkowo niewyraźnie.

Dlatego też jedna z przybyłych na sesję mieszkanek Nieczajny przedstawiła ponownie argumenty przemawiające przeciw budowie wiatraków. http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/Walka-z-wiatrakami-czy-z-masoneri

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.