Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

majdan new

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Widzisz, to jest oczywiste, że rewolucja w Majdanie nie była dziełem polityków, ale została wywołana przez zwykłych ludzi, którzy nie chcą być obojętni. Majdan miał nie tylko moc do spowodowania rewolucji, Majdan może również prowadzić do kontrarewolucji. Moja rodzina oczywiście bardzo się bała o mnie, dlatego byłem w Majdanie incognito. I przyznałem się do tego dopiero później, kiedy było już po wszystkim. Bardzo dobrze rozumiem, dlaczego byli przeciw. Co zrobię po rewolucji? Co zrobię po rewolucji? Jeśli naprawdę wygramy, i ufam w to z całego serca, może uda mi się znaleźć pracę w nowym społeczeństwu, w nowej Ukrainie, ale jeśli nie, to do końca rewolucji wolą nie kontemplować nad tym. Zmieniło sie całe moje spojrzenie na życie, I przestałem być zainteresowany w rzeczy, które rabują nasze życie, przestałem być zainteresowany daremnośćiami. Znowu zacząłem chodzić do kościoła. Poważnie zdałem sobie sprawę, o bliskośći śmierci. W związku z tym jest konieczne , aby żyć w pełni. Docenić życie. Tak, rewolucja zmieniła mi wiele, wzmocniła mnie i dała mi możliwość poznania siebie. I nie tylko mnie, znalazłem wielu nowych przyjaciół. Poznałem tutaj moją dziewczynę. Rewolucja zmieniła wiele osób wokół mnie, stali się silniejszy. Wielu moich znajomych zerwało ze mną kontakt. Ale to jest życie. Na Majdanie mnie zapytali, dlaczego Krym niepowstał, dlaczego niepowstała cała Ukraina? Chciałbym opisać jak czołgi przybyły do Jałty, do miasta szczęścia, młodzi mężczyzni chodzili z bronią, i byliśmy zmuszeni do głosowania w referendum pod ich nadzorem.. Tych z nas, którzy stawiali opór, było nieliczne. Kiedy zaprotestowaliśmy, że Krym jest częścią Ukrainy, wszystkich pięćdziesiąt nas pobili. Nie ma tam nikogo, kto by nas chronił, i dlatego przyszedłem do was, żeby nam pomóc. 25 maja pójdą do wybórow, gdzie wspólnie wybierzemy nowego prezydenta, który nie będzie miał nieograniczoną władzę, ale ktory będzie słuchał ludzi i parlamentu. Życzymy sobie żeby wybrano nowego prezydenta. Uważam, że współczesne społeczeństwo zdaje sobie sprawę z tego.

Video Details

Duration: 4 minutes and 59 seconds
Country: Czech Republic
Language: English
Views: 79
Posted by: treplev on Jun 17, 2014

visual poem

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.