Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Chanukah 1st Candle Michael & Monica

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
חג שמח, אנחנו מתרגשים שאנו יכולים לחלוק עם כול החברים והתלמידים שלנו בכול העולם אני מציין זאת כי אני חושב שזה חשוב שנעורר את המודעות שלנו שאנחנו נכנסים לזמן העוצמתי הזה בשנה שאיננו עושים זאת לבד, אלא בצורה קולקיטבית, יש לנו אלפי תלמידים בכול העולם אשר מתחברים במודעות ובלימוד בזמן הזה אני רוצה לחלוק איתכם כמה רעיונות ובאמת כשמגיעים לזמן הזה של חיבור, של חנוכה יש כול כך הרבה שהמקובלים כתבו, כול כך הרבה תובנות חשובות ומודעות אני מרגיש שאולי הדבר החשוב ביותר להבין, שהאור של הזמן הזה, הברכות הפוטנציאליות ומה שאנו יכולים לעורר זה מעבר לכול זמן אחר בשנה זהו זמן שיש בו כמות עצומה של אור. זוהי הסיבה שזה הזמן היחיד לחיבור שהכלי היחידי שניתן ללהשתמש בו על מנת להתחבר, זה אור, נותן לנו רמז מה המהות של הזמן הזה. שפע של אור עצום שמתגלה אני רוצה לשתף מספר נקודות של מודעות, לתת לנו קצת יותר השראה ולתת יכולת גדולה יותר להתחבר לאור העצום, לברכות ולעזרה שזמינה בזמן הזה דבר ראשון, הרב אשלג, המייסד של מרכז הקבלה, כשמדבר על הזמן הזה, חנוכה, כפי שמצויין הוא מדגיש שהמילה חנוכה בנויה משתי מילים, המייצגות עובדה היסטורית גם, אך חשוב מכך נותן לנו מודעות לזמן הזה. חנו כה' שהמשמעות הישירה הינה שלפני אלפי שנים, החשמונאים, המכבים סיימו את הקרב שלהם, ונחו ביום ה25 של חודש קשת, 25 לחודש כסלו שביום הזה החלה המנוחה לאחר הקרב. 25 לכסלו הרב אשלג מסביר שבמילה הזו חנו כה' ישנו הסוד של הזמן הזה, והוא משתמש במשל להסביר את שתי הדרכים שאפשר להתחבר בצורה הנכונה או השגויה בזמן הזה הוא אומר שכאשר יש קרב שמתרחש, המתמשך חודשים, שנים ואז המפקד מחליט שהגדוד הזה צריך לקחת הפסקה, צריך לנוח, שולחים אותם הביתה החיילים החכמים שמבינים מה קורה, שעדיין מתרחש הקרב, שהמטרה ללכת הביתה ולנוח הינה לשאוב כוח חדש ויכולת, שיחזרו לקרב, שעדיין לא הסתיים יש להם כוחות חדשים ויוכלו לנצח במלחמה לבסוף החיילים הטיפשים חושבים, אם אני הולך הביתה הקרב נגמר, אני כאן על מנת להירגע, והכול נגמר הרב אשלג אומר שזהו הסוד של חנוכה, מה המשמעות של כך? כל אחד מאיתנו בחיו הוא באמצע של קרב, קרב שגם דוחף אותנו לגדילה, חיבור למשוך יותר אור וברכות לחיינו אך יש גם קרבות רבים, בעיקר השנה, שכול אחד בנפרד וכולנו ביחד עוברים המתנה של חנוכה, לתת לי ולכם ולכל העולם, כול הכוחות, האור, הברכות והתמיכה שאנו צריכים לסיים את הקרב לנצח בקרב, להיות מסוגלים לשרוד ולהתנגד לכול כוח שלילי המנסה לפגוע בנו שמנסה להוריד אותנו למטה, ולתת לנו כוח ויכולת להביא לידי ביטוי את האור העצום של נשמתינו ואת הברכות הגדולות שאמורות להיות לנו בחיים. וזו המשמעות של 8 ימי חנוכה. זה התחדשות, זה לקבל ללא הגבלה מאור הבורא, את כול הכוחות שאני צריך וכול הברכות שאני צריך להביא לעצמי, למשפחתי לסובבים אותי ולכול העולם. אין זמן אחר בשנה שאנו מתחברים לכוח הזה של התחדשות והתעוררות לקרב הזה שנצטרך, ולכל האור שאנו צריכים להוציא לפועל בחנוכה אך, כפי שהרב אשלג מסביר, אם אין לך את המודעות הזו, אם אינך מחזיק ב8 הימים של חנוכה, ומבקש יותר התחדשות, יותר כוחות, יותר עוצמות, חס ושלום אתם יכולים לסיים את חנוכה, אפילו אם הרגשתם אנרגיה ביום אך ללא כול הכוח והעוצמה שאתם צריכים לחודשים הבאים. זו המשמעות של חנוכה האור של חנוכה הינו לתת לנו 8 ימים של הזרקה של כול מה שאנו צריכים כוח, מודעות, חוכמה, אור, ברכות שבחודשים הבאים יהיו לנו כול מה שאנו צריכים על מנת להתגבר על כול המכשולים שיגיעו ולגלות את כול הברכות העצומות שאמורות להגיע אלינו. אם מפספסים חס ושלום את חנוכה, יהיה לנו פחות כוח במשך 12 החודשים הבאים, פחות מודעות, פחות חוכמה, פחות ברכות. זוהי המתנה של חנוכה בכול יום ובכול לילה של 8 הימים, יש זרימה של כוח זרימה של אור, זרימה של ברכות, זרימה של כול מה שאני צריך, כול מה שאתם צריכים כול מה שהעולם צריך, על מנת להתגבר על כול המכשולים. להוציא לפועל בשפע את הברכות, האור, השמחה שאנו אומרים שיהיו לנו בחיים. אז אני מבקש מכולנו, באופן גלובלי ובאופן אישי, שאנו מתחילים הלילה את הלילה הראשון, ואנו יודעים שהזוהר לעיתים רבות מתייחס לכך, שהימים הראשונים "יומא דכליל כלהו יומי" בארמית, שהכוונה שזהו היום שיש בתוכו את כול שאר הימים. לכן כה חשוב לי ולמוניקה להתחבר ביום הזה עם כול התלמידים ביום הראשון זה הכול, כן, יש אור בלילה השני וכך הלאה, ונתחבר יחד גם ביום השמיני שהוא גם בעל חשיבות, יום בעל חשיבות רבה. אך זהו הזרע, היום שכולל בתוכו את כול שאר הימים. . וזוהי ההבטחה של הבורא, ההבטחה של המקובלים. אם יש לכם את המודעות ואתם מקיימים את החיבור בחנוכה, יהיה לכם כול הכוח שאתם צריכים תהינה לכם כול הברכות שאתם צריכים. תהיה לכם כול השמחה שאתם צריכים למשך 12 החודשים הבאים. לעולם לא להיות מוצפים, לעולם לא להרגיש חוסר, בעזרת השם אז אני מברך את כולנו, שוב, שתהיה לנו המודעות לקיים את החיבור עם המודעות הזו, ואז , בעזרת השם נצא מהיום הראשון ומהיום השמיני של חנוכה, מחודשים, מעוררים ונקבל כול מה שאנו צריכים ל12 החודשים הבאים ואני רוצה לסיים את הנקודה הראשונה במשהו שלא חלקתי בשנים הקודמות זהו סוד כול כך יפה ועמוק שאני מקווה שכול נבין ונוכל להשתמש בו בשנה הזו מקובל עצום שנקרא "יסוד יוסף" והוא מסביר בכמה מילים מה קורה ואני מבקש מכול התלמידים שמדליקים נרות בבתיהם, לחשוב על כך, מה קורה שאנו מדליקים את הנרות מה קורה שיושבים שם, לפחות חצי שעה, ועושים כוונות על הנרות הוא אומר משהו יפיפיה, הוא אומר " אילו היינו זוכים להשגת רוח הקודש" אם היתה לנו השראה שמימית, אם היינו ממש רואים מה שקורה במציאות "היינו מבינים ומשיגים על ידי דליקת הנר היינו מסוגלים לראות ולהבין באמצעות הדלקת נרות חנוכה הרבה דברי עתידות היינו מסוגלים לראות אל העתיד שהנר של מצווה מתנבא הנר שאנו מדליקים הוא כמו נביא והנבואה "המתנבא על פי השם" ולצערינו "אין אנו זוכים להבין הנביאות של הנר מצווה" ולצערינו בדרך כלל איננו מצליחים לקבל את הנבואה מהנר הדולק אני רוצה רגע לומר את המילים הללו שוב כשאתם בבית, כשאני בבית, ואני מדליק את הנרות שלי בלילה הראשון אנו מדליקים את הנר הראשון, יש כול כך הרבה אור בעולם, אך יש כול כך הרבה אור בנר הזה הוא מדבר אלינו, הוא נותן לנו נבואה. על אף שהוא אומר שלרובינו אין את היכולת לקבל את המילים מהנר אין את היכולת לקבל את המסר מהנר, אני חושב שכולנו יכולים. אני מבקש מכולנו השנה, בלילה הראשון, השני השלישי כול הדרך ליום השמיני, הקשיבו לנרות שלכם דעו שהנרות האלו שאתם מדליקים הלילה מדברים אליכם, הם נותנים לכם מסרים, הם נותנים לכם נבואה הם נותנים לכם את העתיד. לא תוכלו אולי לקבל את כול מה שהם יאמרו לכם אך אם אין לכם שום מודעות על כך אם אין לכם את הידע שהנרות יכולים לדבר אליכם. לא תקבלו דבר. אם יש לכם את המודעות הזו ואתם יושבים שם, ומקשיבים, אולי לא תשמעו זאת מייד, אבל תשמעו זאת כלחישה אולי במשך היום. הנרות נותנים לנו נבואה, איזה רעיון יפיפיה. הוא אומר, זו באותה רמה תארו לעצמכם, אילו שלומדים איתנו המקבלים השראה מישעיהו, כול הנביאים הדגולים, ממשה רבינו, מיהושוע זה כמו לעומד מול משה רבינו והוא מדבר אלינו! לשבת מול הנרות, הם מדברים אליך בשבילי זה גם רעיון יפה, ללא קשר כמה נוכל לקבל את זה. אך אני מבקש מכולנו הלילה בנר הראשון ובכול לילה מעכשיו, את יודעים, מודעות יש כול כך הרבה אור בנר שאני הרגע הדלקתי, זה נביא בשבילי, יש לזה מסרים בשבילי, יש לזה חוכמה בשבילי יש לזה נבואה בשבילי ותן לי להתחיל להקשיב. כול אחד מאיתנו, ואתם תמצאו אתם תחוו, שוב, לא ברמה שאולי לא תוכלו לשמוע הכול שזה אומר לך, אבל מעט יותר, תמצאו ביום הבא וביום לאחר מכן, פתאום תדעו משהו שלא ידעתם לפני, לפתע תראו משהו שלא ראיתם לפני האיזנו לנבואה של הנרות שלכם. איזה רעיון יפה, רעיון עוצמתי. וכמו שאמרתי בתחילה יש כול כך הרבה חכמה, הבנה, מודעות שאנו צריכים אך שיתפנו בשניים ויש עוד אינסוף, אך אנו צריכים לדעת שיש עוד אינסוף שאין גבול לאור, לברכות, לשמחה, שאתם יכולים לקבל בימים הללו, ובעיקר, בעיקר באמצעות הדלקת הנרות, חג שמח. חג שמח, מתרגשת להיות איתכם בחנוכה, בלילה הראשון, בטוחה שנבקר שוב, במהלך שאר הלילות יש הרבה טכנולגיה שיכולה לשמש אתכם ובתקווה להדליק נר ראשון אתכם אני אוהבת את חנוכה, אני חושבת שכולנו מסכימים שאנו יכולים להרגיש את האנרגיה מתחילה להיכנס ככל שאנו מתקרבים לזמן של חנוכה. וזה לא רק הכוח שאנו מבינים האור שיש, המתנות שמתגלות, המתנות המוחשיות ואלו שאנו לא ממש יכולים להעריך אך זהו זמן, אני חושבת, ללא צל של ספק, אפילו אם אינכם יודעים הכול על חנוכה זהו זמן בשנה שאנשים נוטים יותר להאמין בניסים ובקסם ובאור, נכון? אני מתלהבת מסיבות רבות אני חושבת שמושגים שחנוכה מקושר לניסים, אני רוצה לדבר על ניסים, נגענו בנושא בראש חודש כסלו אך המופלא הינו מצב שכולנו יכולים לחיות בו, בכול רגע נתונים. אך אנו נוטים לראות את החיים במושגים של כשמשהו טוב קורה, זה נס, אם משהו רע קורה, זו בעיה ואנו עוברים את חיינו בדרך הזו. ואנו נוטים לחשוב שאפילו שאנו רואים ניסים לרוב , זה התאפשר בשל התערבות אנושית כלשהי וזה מזכיר לי משהו שקרה לא מזמן, כשלאביגייל נפלה השן השלישית שלה, אביגייל היא ביתנו הקטנה למי שלא יודע, רובכם יודעים היא הקטנה שלי, וכנראה, הי! בנתיים, הקטנה בנתיים. שתי השיניים הראשונות שנפלו לה היא שמרה לפיית השיניים גם בשן השלישית היא שמרה אך החלה לשאול שאלות, האם פיית השיניים אמיתית . וזה ממש הטריד אותי שהייתי צריכה לדבר איתה על זה, כי האמת העליונה שלי, כאמא, החשיבות העליונה שלי זה תמיד להיות כנה עם ילדי. אינני רוצה שיסתכלו לעבר ויגידו "אמא שיקרה לי" או "אבא שיקר לנו" מה שזה לא יהיה . אז מה שהכאיב לי שמצד אחד רציתי שהיא עדיין תאמין בקסם בניסים, בפיות, במלאכים ומצד שני רציתי להיות כנה איתה שהסיבה שיש מתנות מתחת לכרית שלה איננה בגלל פיית השיניים זו הדילמה שלי. והחלטתי מעל הכול , שוב חשיבות האמת, אז אמרתי לה שאני עובדת בשיתוף פעולה עם פיית השיניים השיניים ואני הגוף, אך עדיין מאד חשוב להאמין במלאכים, בקסם, בניסים כיוון שאני יודעת שלי לקח הרבה זמן למצוא זאת שוב ברגע שאיבדתי את זה ואני חושבת שכולנו נוטים לאבד את זה כיוון שהמציאות, החברה, העולם, מראים לנו מה זה באמת מופלא מעטים באמת מקבלים נס שהרופא נותן אבחנה. מי מקבל נס ומי לא ובמה זה תלוי . ואני חושבת שזה במיוחד חשוב, בעיקר בחנוכה, שנוכל להתחבר לכוח, לעוצמות ולאור. הדבר הראשון שנוכל לעשות במיוחד ב8 הלילות , הימים האלו, זה להעריך את כול מה שכבר יש לנו אם נעבור את החיים שאנו מעריכים כול מה שיש לפנינו- הילדים שלנו, הבריאות שלנו, ההזדמנוית שלנו היכולות שלנו לראות, לנשום, להתעורר בבוקר. לראות כול דבר כמתנה, כנס, כך כול חוויה בחיינו תראה ככה ואז ניצור עוד ניסים. אך אם רק תראו את החוויות בחיים כתוצאה טובה וזה המופלא ואם זה רע זו בעיה שצריך להתמודד איתה תהיו מאד מוגבלים במה שתוכלו להשיג או ליצור אני חושבת שזה נשמע קליל כשאנו מדברים על כך, אך אני יודעת שאני רוצה לחיות במציאות של ניסים כול הזמן אני רוצה להיות מסוגלת להתחבר ולראות כול דבר שקורה, שמגיע אלי יום ביומו אני רוצה לראות כמו שאביגייל ראתה בפיית השיניים, ההתלהבות של מה שהיא תתעורר אליו שמישהו יבוא ויביא לה משהו מדהים לא רק בצורת מתנה, אלא להיות חלק מהשן הנופלת ושגדלה שן חדשה תהליך משנה חיים בשבילה. נכון? לכולנו יש זאת כול יום ואנו צריכים להאמין שהכול זה בשביל טובתינו והכול זו הזדמנות לתת לנו לברכה נוספת. על מנת לעשות זאת אתם חייבים להעריך כול מה שכבר יש לכם להעריך כול מה שיש, את הגדולה שקיימת בכם. ועכשיו זהו הזמן הטוב ביותר לעשות זאת כי יש לנו את העזרה של האור יותר אור וכוח של חנוכה. הדבר הנוסף הינו שאם נסתכל על דורות קודמים, נלמד ונקרא על כך נראה שהניסים שהגיעו, שקרו, היו קלים יותר, ובתדירות גבוהה יותר, נכון? אפילו אם תסתכלו על סיפור חנוכה השמן שנמשך 8 ימים, המכבים שניצחו את הקרב, זה נראה כניסים אדירים ועצומים שהתרחשו, ואיננו רואים זאת בחיינו מדוע? במה זה מסתכם, שאנו צריכים לשאול את עצמינו, ביום יום שלנו באיזה תדירות אנו מקריבים את עצמינו למשהו גדול יותר אינני אוהבת את המילה הקרבה, כיוון שבדרך כלל יש לזה הגדרה שאתה צריך לתת משהו ממש ענק שאולי נותן יותר מידי, אך האמת היא, מה אנו מקריבים? אנו מקריבים את הרצון לקבל לעצמו בלבד ולהקריב, השאלה שאנו צריכים לשאול את עצמינו בכול יום, זה כמה זמן אני מתעסקת עם עצמי, למלא את עצמי, הרצונות שלי כן, לכולנו יש צרכים ואנו צריכים למלא אותם, אך כמה מהזמן, מהמחשבות, האנרגיה, המחשבות שלנו מושקעות בזה ארוחת הבוקר שלי, ארוחת הצהריים שלי, ארוחת הערב שלי, הנוחות שלי, החמימות שלי, השינה שלי אנשים שדיברו באדיבות אלי, העריכו אותי הוקירו אותי. כמה מחיינו הינם במציאות הזו? לעומת מתי אני דוחפת את עצמי ללכת לתת לחלוק מעבר למה שנוח. כיוון ששוב, אם אתם רוצים ליצור נס, מעבר למה שאנו יודעים, במציאות הרגילה זה אומר שהאנרגיה שיש להשקיע חייבת להיות מעבר למה שנורמלי לכם ביום יום. אם הנורמלי בשבילכם, שוב, אני מתעוררת בזמן הזה, הוכלת לישון בזמן הזה, עושה את זה בשעה הזו והכול סביב עצמי היכן המופלא קיים בזה? אז אני מאתגרת אתכם© אני מאתגרת את עצמי, אני אוהבת כשאנו בוחרים "כיסים" חלונות, אתם יכולים לבחור שבוע, קצת מעל שבוע אנחנו הולכים בשבוע הזה להקריב את הנוחות שלי, הרצונות שלי, הנורמלי שלי, להיות במציאות של משהו שאינו נורמלי בשבילי לדחוף עצמכם במשהו שלא נוח, בדרכים שאינכם כלל רוצים. אתן לכם את האתגר הזה רק לשבוע אחד. הדבר הנוסף הוא, החיים שלנו באמת מחולקים, וזה ממשיך את הרעיון של הקרבה לשתי קטגוריות, נכון? הראשונה זה החיבור לנורמלי, שגם מחוברת לתמותה אם אתם משקיעים את כול האנרגיה שלכם בדברים שאין בהם התרחבות או גדילה, זה הולך להיות מוגבל . אך אם אתם מביאים את עצמכם החוצה, לעולם בדרכים שהאנרגיה שלכם, המהות שלכם מה שאתם מציעים ימשך גם אפילו אחריכם, אז אתם מתחברים למשהו ניצחי זה אומר, אם אתם הולכים לעזור למישהו, מצילים יתום, או כותבים ספר, נותנים חסד למישהו בדרך שמעולם לא קיבלו האנרגיה הזו תהיה קיימת גם אחרי שאנחנו כבר לא נהיה. אני יודעת שזה נשמע קצת מקברי אני חושבת שזה ממש מעורר השראה, כי זה מה שזה בסופו של יום אז אני מאחלת לכולנו שהחנוכה הזה נתחבר למציאות של ניסים בכול יום. תמיד , אך בואו ננסה השבוע, בו נשאל את עצמינו, שמתעוררים בבוקר, נשאל את עצמינו איפה אני מוכן להקריב לפי ההבנה של היום שלי, הנורמלי שלי, להתחבר למופלא. שיהיה לכם חנוכה מופלא! חג שמח

Video Details

Duration: 20 minutes and 38 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 9
Posted by: kabvids42 on Dec 10, 2020

Chanukah 1st Candle Michael & Monica

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.