Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Tutsak İneklerin Özgürlüğe Kavuşması...

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 20 seconds
Country: Germany
Language: Turkish
Views: 62
Posted by: cmbevrim on Aug 1, 2013

Sütleri için yetiştirilen inekler birkaç sene hapis tutulup sağıldıktan sonra tamamen tükenirler ve sonrasında kesilirler. Köln civarında bulunan Overath kentindeki 25 ineğin sonu da bu olacaktı... Burada, ahırda tutulduktan sonra ilk defa otlak alanlara salınmalarını göreceğiz...

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.