Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Spartacus

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 33 seconds
Country: Albania
Language: Albanian
Producer: Bledar
Director: Bledar Saliaj
Views: 83
Posted by: bledar0102 on Jun 9, 2010

Romakët, në përpjekje për të mbrojtur kufijtë e perandorisë së tyre, bëhen aleatë me Trakët për t’u përballur me Getët, të cilët janë një kërcënim i përbashkët. Pas vendimit të legjionarit Romak për tu kundërvënë ndaj Mithridatit dhe të braktisë luftën ndaj Getëve, Spartaku dhe Trakësit e tjerë do të largohen nga ushtria romake dhe do të kthehen për të mbrojtur fshatrat e tyre që ishin në rrezik. Por legjionari do e kapë atë rob dhe do e dërgojë që të vritet në arenën e gladiatorëve.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.