Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων για την Ημέρα Προστασίας Δεδομένων 2011

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Mήνυμα του Πήτερ Χούστινξ και του Τζοβάνι Μπουταρέλι για την Ημέρα Προστασίας Δεδομένων 2011 ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κάθε χρόνο, στις 28 Ιανουαρίου, γιορτάζουμε την Ημέρα Προστασίας Δεδομένων Την επέτειο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 108 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η Σύμβαση ήταν το πρώτο νομικά δεσμευτικό κείμενο διεθνούς δικαίου που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων. Με αυτή την ευκαιρία, θέλουμε να παρουσιάσουμε τις κύριες προτεραιότητες και προκλήσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά το τρέχον έτος από την οπτική του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων Από το 1995 που θεσπίστηκε η Οδηγία για την προστασία προσωπικών δεδομένων η κοινωνία μας έχει γνωρίσει θεμελιακές αλλαγές. Οι νέες τεχνολογίες και η παγκοσμιοποίηση επιτρέπουν την ανταλλαγή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε μια πρωτοφανή έκταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις έχει ξεκινήσει μια εις βάθος επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου προστασίας δεδομένων της ΕΕ Δημοσίευσε ένα έγγραφο με την προτεινόμενη στρατηγική τον Νοέμβρη του 2010. Υποστηρίζουμε πλήρως τα προτεινόμενα θέματα και τις κύριες γραμμές δράσης Αλλά επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχει περιθώριο λάθους εδώ. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Γι' αυτό περιμένουμε από την Επιτροπή να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και να επανέλθει με φιλόδοξες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ που απηχούν τους φιλόδοξους στόχους που έχει ήδη ανακοινώσει στο έγγραφό της. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Καθημερινά η διοίκηση της ΕΕ επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες. Αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση του προσωπικού, συλλογή ιατρικών δεδομένων, στοιχεία διαχείρισης ωραρίου και και λήψη εικόνων από κάμερες. Αν και τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για σωστούς λόγους, χωρίς συνέπειες, υπάρχουν κίνδυνοι. Εάν αυτά τα δεδομένα είναι ανακριβή, ανεπίκαιρα, η ανακοινώνονται σε λάθος ανθρώπους η προκληθείσα ζημιά μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Το 2011 θα εντείνουμε τον έλεγχο σχετικά με την παρακολούθηση και την εφαρμογή του Κανονισμού της ΕΕ. Τον περασμένο Δεκέμβριο δημοσιεύσαμε την πολιτική μας γι' αυτό το θέμα. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό έγγραφο στο διαδικτυακό μας τόπο. Θα είμαστε πιο δυναμικοί με τις υπηρεσίες της ΕΕ που παρουσιάζουν ξεκάθαρη έλλειψη δέσμευσης και συμμόρφωσης προς τους στόχους. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που καθορίζει την περιοχή της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, μέχρι το 2014. Καλύπτει τα θέματα της αστυνομικής και εγκληματολογικής συνεργασίας, του ασύλου, της μετανάστευσης, και πολιτικής για την visa. Σε αυτούς τους τομείς, η συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου βασίζεται κυρίως στην συλλογή και ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Η ισχυρή κι αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι απολύτως κρίσιμη. Επιτρέψτε μου να επιμείνω στο θέμα της ισορροπίας ανάμεσα σε επιβολή του νόμου και προστασία προσωπικών δεδομένων. Οι αρχές πρέπει να συλλέγουν δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να δημιουργούν τεράστιες βάσεις δεδομένων με προσωπικά δεδομένα μόνο για την περίπτωση που θα μπορούσαν να χρειαστούν τα προσωπικά δεδομένα για την καταπολέμηση του εγκλήματος. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Ε. Ο ψηφιακός προγραμματισμός είναι μια νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αναβάθμιση ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία. Καλύπτει ευρείς τομείς πολιτικής με άμεσο αποτέλεσμα στην καθημερινή ζωή. Από το γρήγορο Διαδίκτυο και το αναρτημένο περιεχόμενο μέχρι τις η-υπηρεσίες το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στην προστασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να ισχύει σε αυτο το νέο ψηφιακό περιβάλλον. Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι και να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των χρηστών πρέπει να ενσωματωθεί η προστασία της ιδιωτικότητας στις εφαρμογές της νέας τεχνολογίας Ο "σχεδιασμός ιδιωτικότητας" πρέπει να προβλεφθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα, σε διάφορες πτυχές πολιτικής και νομοθεσίας. Ελπίζουμε ότι κι εσείς συμμερίζεστε αυτές τις δεσμεύσεις και αναμένουμε την ενεργητική συμμετοχή και ανταπόκρισή σας Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Και θα τα ξαναπούμε. ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υποτιτλισμός: Βασίλης Σωτηρόπουλος

Video Details

Duration: 4 minutes and 39 seconds
Country: Belgium
Language: English
Producer: EDPS
Director: EDPS
Views: 234
Posted by: elawyer on Jan 28, 2011

Ένα μήνυμα του κ. Πήτερ Χούστινξ (Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων) και του κ. Τζιοβάνι Μπουταρέλι (Αναπληρωτής Επόπτης) για την Ημέρα Προστασίας Δεδομένων, 28 Ιανουαρίου 2011. Περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση της δράσης της ανεξάρτητης αρχής σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.