Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

CÁCH ĐỌC ĐÚNG TÊN HÀNG HIỆU CHO SANG

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 8 minutes and 57 seconds
Country:
Language: Vietnamese
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 1
Posted by: lucyhazza on May 16, 2019

-------------------
TẠI SAO NÊN CHỌN KHOÁ HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN TẠI 퐈.퐄.퐕퐈퐒퐈퐎퐍?

✔️ Chỉ cần có laptop, có wifi, bạn có thể học ở đâu tuỳ thích
✔️ Tiết kiệm thời gian dành cho các bạn bận rộn
✔️ Hình thức học 1 kèm 1 giúp bạn tăng tối đa thời gian giao tiếp với thầy cô bản xứ (So với hình thức lớp học 15 - 20 học sinh thông thường)
✔️ Đăng ký nhanh chóng và có thể bắt đầu học từ hôm nay!

 퐇퐎퐓퐋퐈퐍퐄 LIÊN HỆ: ퟎퟕퟖퟗ ퟏퟐퟐ ퟑퟒퟒ
 Để lại SĐT hoặc 퐈퐍퐁퐎퐗 IEV để nhận tư vấn: m.me/ievision.vn

- Website: https://ievision.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/ievision.vn/

#HocTiengAnh #HocTiengAnhTrucTuyen #HocTiengAnhOnline #TiengAnhOnline:


Chia sẻ từ kênh: https://youtu.be/taicWTD3cEA

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.