Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Three incorrect Laws of Motion

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Ongeveer 350 jaar geleden Kwam Isaac Newton met drie wetten van beweging die beschrijven hoe alles beweegt. Het zijn drie bekende wetten van beweging en niet erg ingewikkeld, maar als ik ze aan je zou vertellen, zo duidelijk als ik kan, zou je denken dat je ze begrijpt... Maar ik denk van niet. En de reden hiervoor is dat iedereen ideeën heeft over fysica en hoe dingen bewegen Vooraleer ze onderricht worden in een les wetenschappen. Dus in plaats van je Newtons drie wetten van beweging te vertellen zou ik je graag vertellen over Dereks drie verkeerde wetten van beweging. Die degene zijn waarvan ik denk dat je die denkt. Dus: Dereks eerste verkeerde wet van beweging is... Een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt, komt automatisch tot stilstand. Dereks tweede verkeerde wet van beweging is dat een resulterende kracht op een voorwerp zorgt dat het voorwerp met een constante snelheid beweegt. We kunnen dit uitdrukken in een vergelijking waarbij de resulterende kracht 'F' gelijk is aan de massa 'm' maal de snelheid 'v'. Dus: Als je de kracht verdubbelt, verdubbel je ook de snelheid. Het is net zoals in een auto zitten als je op de gaspedaal duwt vergroot je de kracht op de auto waardoor je op die manier met een hogere, constante snelheid rijdt. Dereks derde verkeerde wet van beweging is dat grotere objecten grotere krachten uitoefenen op kleinere objecten. Wanneer een grote vrachtwagen tegen een auto botst op een snelweg is de kracht van de vrachtwagen op de auto veel groter dan de kracht van de auto op de vrachtwagen. Of als je denkt aan de aarde en de maan: De kracht waarmee de aarde de maan aantrekt is groter dan de kracht waarmee de maan aan de aarde trekt. Maar vergeet niet: Dit is een verkeerde wet van beweging.

Video Details

Duration: 2 minutes and 28 seconds
Country: United States
Language: English
License: All rights reserved
Producer: Derek Muller
Director: Derek Muller
Views: 49
Posted by: jmis1337 on Mar 16, 2014

Newton's Drie Wetten die beweging beschrijven zijn een mijlpaal in de fysica. Zij beschrijven hoe alle objecten bewegen. Helaas begrijpen de meeste mensen die wetten niet, omdat ze reeds bestaande ideeën hebben over de manier waarop de wereld werkt. Deze film gaat over de reeds bestaande ideeën. Door het erkennen van wat mensen denken, wordt het gemakkelijker om de juiste wetenschappelijke concepten van Newton's drie wetten en hoe ze verschillen van deze 'intuïtieve fysica' te beschrijven.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.