Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Stewart Swerdlow - Reptilians & Mind Control - Part 4

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Aceasta e ceea ce ni s-a spus și ca să fixeze ei ne-au dat această porțiune de istorie și informație Aceasta ca să merite să ne încura- jeze ca să le continuăm lucrarea Dar să ne aducem aminte că ceea ce noi încercăm să facem și ceea ce ne-au transformat în Este că ei au încercat să creeze o persoană care să poată vedea într-o altă realitate fără să folosească vreun dispozitiv. Și pentru această rațiune ei au recalibrat felul în care creierul procesează realitatea. Eu am fost orb fizic timp de 29 de ani ,eu nu puteam vedea realitatea fizică în felul în care o face o persoană normală. Eu puteam vedea doar câmpuri de e- nergie ,culori și simboluri și al- tele ,este felul în care fac și a- cum diagnosticarea și consultațiile. Așa că atunci când noi muncim sun- tem proiectați în alte dimensiuni ale realității. Noi putem vedea această informație mai ales atunci când realizăm călăto- rii în timp ,când putem merge înapoi sau înainte în timp. Și să vedem cu precizie cum stătea situația la momentul specific ales. Și călătoriile în timp în realitate nu sunt atât de neobișnuite pe cât le cred oamenii ,dacă ai un minim de cu- noștințe științifice necesare. Fiecare punct din spațiu-timp are o vibrație și o energie unică Bine ,ajunge, vom reveni la călătorii- le în timp la următoarea întâlnire. Deci tu afirmi că primii care au colo- nizat această planetă au fost repti- lienii ? -Da ,îmi pare rău că trebuie să o repet ,dar ăsta e adevărul. Primele ființe care au fost coloniști aici au fost reptilieni și de aceea ei consideră că aceasta este planeta lor. Și că noi ființele umane și mamiferele suntem invadatorii alienigeni. Ei au colonizat o mare porțiune de uscat care a apărut din ocean pe această planetă. Și aceasta este ceea ce se numea Le- muria sau Mu conform multor ,multor culturi. Și aceasta era situată în regiunea de acum a Pacificului. Și această cultură a persistat timp de multe milenii. Și ei au dezvoltat mari orașe cu teh- nologie avansată. Și de fapt ei pregăteau planeta pentru o asimilare în Imperiul Trekl. Care ar fi fost anul conform cu actua- lul nostru calendar ? Ar putea fi în jur de 800.000 înainte de Christos. 800.000 ...?! tehnologie foarte avansată ?! Foarte avansată , doar au adus-o cu ei ! Acum va trebui să mă întorc la știința planetară și să explic de ce au venit oamenii aici. Bine , și apoi și cum... Da ,bine ! Ei ,când un material incandescent este ejectat dintr-o stea pentru a forma o planetă acea materie topită este azvârlită în vastitatea spațiului și începe să se învârtă ca un titirez ,și pe măsură ce se învâr- te începe să se răcească la suprafață și aceasta începe să se solidifice. Dar ,ceea ce se întâmplă cu supra- fața de la exterior se întâmplă și cu suprafața de la interior. Forța centripetă a spin-ului (generată de rotație) provoacă acumularea materiei topite în interior și începe să împingă împotriva părți- lor(fețelor) planetei(vulcani), adică sfera care e în formare, așa că o formă scobită în interior se formează, adică o planetă , și forțele extra- materiale creează deschizături la poli. Atunci și suprafața de la interior începe să se întărească datorită frigului din spațiul extraterestru. Așa că ceea ce vom avea atunci este o planetă cu coajă tare la exterior și cu coajă la interior și cu lavă captivă între mantalele interioare și exterioare. Chiar în mijlocul spațiului toru-lui planetar este o sferă de lavă rămasă necapturată la care uneori ne referim ca la Soarele interior, dar nu este cu adevărat un soare ci doar lavă incandescentă Și apoi dacă deschizăturile de la poli încă mai există pentru că pe acolo o parte din materia topită este expulzată. Aceasta este știința de bază planetară și multe planete din acest sistem so- lar ,inclusiv Marte și Pământul s-au format în acest fel. Așa că atunci când Marte a fost afectat de cometa de gheață coloniștii care erau în interiorul planetei s-au strămutat spre siguranța lor Și astfel... câțiva dintre acei coloniști au ales să vină pe Pământ ca niște refugiați sinistrați și o mulțime dintre celelalte colonii care erau formate din refugiați din sistemul Lyra aveau de asemenea nevoie de un loc de refugiu. Așa că nu-i de mirare că după multe alte milenii mai târziu faptul că mamiferele sau ființele umane au venit pe Pământ și au colonizat un teritoriu care se afla pe locul unde acum este Oceanul Atlantic și care a fost numit în diferite culturi ca Atlantida. ...deci Atlantida ,bine ,așa că acum încep să întrevăd cu ajutorul acestor dezvăluiri faptul că reptilienii erau în Pacific în Lemuria și că umanoizii erau în Antlantida și că în prezent ambele continente sunt dispărute. Încep să văd scenariul unui conflict major, o confruntare. Corect ,așa a fost... am cumva dreptate ?! E un fapt obiectiv că oamenii ,mamife- rele și reptilienii de cealaltă parte nu sunt concepuți să trăiască în ace- lași ecosistem, adică pe aceeași planetă. Ei au cerințe diferite. Așa că noi în mod fundamental avem o situație în care două specii dife- rite care se află într-o relație antago- nistă una față de cealaltă împart același habitat. Așa că vă puteți imagina că au avut loc ostilități între lemurieni și atlanți care au durat o foarte lungă perioadă de timp. Și e o realitate că Vedele indiene antice relatează aceste războaie. Vede-le au o vechime de 200.000 de ani și vorbesc despre ceea ce noi am numi că descriu războaie nucleare , des- pre lansări de rachete și nori radioactivi formați deasupra Pământului. Și vorbesc despre aparate de zbor numite vimana care aduc foarte mult cu ceea ce noi numim acum nave spațiale și OZN-uri. Acestea zburau în atmosferă Bine punctat... Așa că s-au anihilat reciproc Ei bine ,asta e ceea ce s-a întâmplat cu adevărat într-un final. Atlantienii au ucis mai întâi toți dinozaurii. Ei bine da, dinozaurii erau până atunci pentru treko-repti- lieni exact ceea ce sunt vitele (mamife- rele) pentru omenire. Așa că au fost mari bătălii și bineînțeles că dinozaurii n-au fost exterminați de către un meteorit care a izbit Pământul acum 60 de milioane de ani. Pentru că dacă acest fapt s-ar fi petrecut cu adevărat noi n-am mai fi în situația de a vorbi acum și nici Pământul n-ar mai fi în prezent aici. Aceasta a fost o poveste de dezin- formare În realitate au fost atlanții cei care au ucis dinozaurii. De ce-ar fi trebuit să extermine dinozaurii ? doar fiindcă erau similari cu reptilienii ? Păi ,știți ,uitați-vă ce ni se întâmplă și nouă acum: omenirea ca să poată fi distrusă ar trebui ca mai întâi să i se distrugă sursele de subzistență și cultura. Adică ei mâncau dinozauri ? Reptilienii ? Da ,într-adevăr ! Dinozaurii erau sursa de hrană și produse derivate Bine ,am înțeles ! Erau pentru ei așa cum noi avem vaci , cai și altele creaturi mamifere pentru noi ,ei aveau acele creaturi(dinozaurii). Așa că atlanții au folosit tehnologie geomagnetică pentru a distruge Lemuria și a pro- voca scufundarea ei în ceea ce acum a devenit Oceanul Pacific. Și singurele rămășițe ale Lemuriei sunt acum insulele Hawai ,Japonia ,Filipine , Taiwan ,Indonezia Australia ,Noua Zeelandă insulele Pacificului de Sud și vestul Californiei de la falia San Andreeas. Și ce s-a întâmplat cu ceilalți rep- tilieni care se aflau pe continent ? Ei bine ,acum devine interesant. Cei care au supraviețuit s-au refugiat în interiorul scobit al Pământului. Și așa a început legenda demonilor subterani sau iadul subpământean Ăsta-i adevărul ! Uau ! Așa că atunci când te gândești la diavol de fapt de gândești la o rasă reptiliană cu coarne și cu coadă care trăiesc sub Pământ. Poate că asta-i forma specifică a reptilienilor. Ei arată ca dracu și dracu arată ca ei. Exact ,în mod sigur ! Și ei arată așa fiindcă se află în partea fierbinte a planetei lângă miezul fierbinte interior jos dedesubt. Pare logic ,de aceea sunt așa de hidoși ! Da ,și așa au început ambele legende Și atlanții au scornit o mulțime de informații străvechi. De fapt nici ei nu erau niște oameni buni și drăguți. Și ei aveau o agendă a manipulării genetice. Ei obișnuiau să mixeze specii diferite în hibrizi oribili depinde de ce rezultate urmăreau. La modul fundamental ei creeau mână de lucru ieftină constituită din combinarea animale- lor și oamenilor , animalelor și furnicilor (rasa galbenă) și așa mai departe. De exemplu legenda lui Morpho în care au luat delfini și i-au încrucișat cu oameni. Sasquatch sau Big-Foot(Talpă Mare) a fost rezultatul încrucișării urșilor cu oamenii. Dar despre sirene ? Același lucru ,erau delfini încru- cișați cu oameni. -Aha ! Bine ,deci asta-i ! Și e curios faptul că e interesant pentru că știți că oamenii cu autism sunt în fapt urmași ai acelor încrucișări, victime tarate al procesului de hibridizare ,pentru că ei au tarre genetice. Și autistul în fapt e un delfin în corp uman. Și sunt încrâncenați când își urmă- resc interesele ,dar ăsta-i un alt aspect. Top-psi ,ciudată de tot povestea ! Ei bine ,ți se pare ceva nemaiauzit , dar dacă te uiți peste ea și o stu- diezi cu obiectivitate și descoperi știința malefică impli- cată în ea atunci ea devine destul de plauzibilă. Ce s-a întâmplat cu atlanții ? Ei bine ,la modul fundamental după o serie de trei cataclisme ,acestea au distrus continentul Atlantidei și acolo unde s-a scufundat s-a format Oceanul Atlantic. Singurele vestigii ale Atlantidei sunt insulele Azore, insulele Canare ,insulele Caraibe , Bermuda. Și în mod remarcabil ,marchează acel punct este sfârșitul arhipelagului care a existat în apropiere de Montauk (Long Island). Rămâneți cu noi ,urmează și alte dezvăluiri ! traducător Salty_Boileau ,2009

Video Details

Duration: 9 minutes and 51 seconds
Country: Romania
Language: English
Producer: C2C
Views: 920
Posted by: freeyourmind on Jul 21, 2010

Author Stewart Swerdlow spoke about a Reptilian race which lives underground and first
came here over 800,000 years ago. This information was imparted to him, he claimed,
during the 13 years he served as an experimental subject in a government-sponsored mind
control project in Montauk, NY.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.