Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Visualització a moodle

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 43 seconds
Country: Andorra
Language: Catalan
Views: 174
Posted by: nafent on Jul 9, 2009

A mida que el curs avança, la pàgina creix inevitablement. Per major comoditat, podem configurar la visualització del moodle per veure el mòdul en el que estem treballant.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.