Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Reportatge sobre el taller de reciclatge i reparació d'ordinadors

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 7 minutes and 2 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Views: 73
Posted by: punttic on Oct 14, 2011

La Fundació Marianao, a Sant Boi, ofereix un taller de reciclatge i reparació d'ordinadors anomenat Taller TIC. En aquest vídeo coneixem com funciona i escoltarem alguns consells per tal d'aprofitar allò que ja no ens serveix.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.