Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Izrael, Rosja, żydy. Boris Mironow, Dwoch na jednego

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 8 minutes and 38 seconds
Country: Russia
Language: Russian
Producer: Solidnosc Walczaca
Director: Barak Joselewicz
Views: 109
Posted by: sowa on Dec 11, 2011

Opozycyjny działacz Borys Mironow w programie petersburskiej telewizji "Dwóch na jednego " Mironow jest przedstawicielem radykalnych nurtów rosyjskiej polityki .W latach 1993-1994 był ministrem d/s prasy i wydawnictw.
Borys Mironow bywa oskarżany przez żydów o ekstremizm, antysemityzm i w związku z tym miewa kłopoty.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.