Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Tahir Əmiraslanov qadına olan münasibətin yenidən nəzərdən keçirilməsini təklif edir

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 14 minutes and 21 seconds
Country: Azerbaijan
Language: Azerbaijani
Producer: TEDxBakı
Director: TEDxBakı
Views: 126
Posted by: tedxbaki on Apr 6, 2011

Azərbaycanın 1 nömrəli kulinarı tariximiz, ədəbiyyatımız, folklorumuzdan əsaslı dəlillər gətirərək qadınımıza olan münasibətə yenidə baxmağı təklif edir.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.