Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

El Mercat del Bolet de Guardiola a

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 5 minutes and 6 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 0
Posted by: axel123 on Jan 16, 2017

El Mercat del Bolet de Guardiola de Berguedà es va fundar a l'any 1991 pel Grup d'Iniciatives Culturals i Turístiques "Els Riberetes" de Guardiola de Berguedà amb l'eslògan "Guardiola, capital catalana del bolet". Aquest va ésser el primer Mercat del Bolet de Catalunya. També va començar a realitzar-se a l'any 1991 el concurs de cuina amb bolets per aficionats. En aquest primer any hi van participar vint-i-sis persones. Al segon any ja van ser trenta-quatre.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.