Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Was the Law Really Nailed to the Cross

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Da li je zaista Zakon prikovan na krst? I izbrisavši pismo uredbe koja beše protiv nas, što je u suprotnosti sa nama, i to uzevši sa srede prikova ga na krstu; Pitanje je: Šta je bilo izbrisano i prikovano na krst? Hajde da proverimo dvaput da bismo bili sigurni! Kološanima 2,14 I izbrisavši pismo uredbe koja beše protiv nas, što je u suprotnosti sa nama, i to uzevši sa srede prikova ga na krstu; Čekajte! Rečeno mi je da je zakon bio prikovan na krst. Ali stih ne govori da je zakon bio prikovan na krst! Šta stih govori ponovo? Kološanima 2,14 I izbrisavši pismo uredbe koja beše protiv nas, što je u suprotnosti sa nama, i to uzevši sa srede prikova ga na krstu; Šta je tačno pismo uredbe? Drago mi je što ste pitali Ovo je prevedeno od grčke reči "dogma". Ova reč je korišćena za druge primere u Novom savezu i svaki put se odnosi na ljudske zakone. Nikad se ne odnosi na Božji zakon. Ako nastavimo da čitamo u Kološanima, jasno je da o tome govori. Kološanima 2,20 Ako dakle umreste s Hristom počelima sveta, zašto se kao živeći u svetu prepirete:zašto se pokoravate pravilima, 2,21 Ne dotakni se! Ne okusi! Ne opipaj!? 2,22 Sve to propada s upotrebom, to su zapovijedi i nauke i ljudske. Fariseji su dodali tako mnogo pravila zapovestima. Toliko mnogo da je postalo nemoguće držati ih sve. Stoga su ljudi prestali da pokušavaju da ih drže. Matej 15,6 b ....Tako ste vi obesnažili zapovesti Gospodnje vašom tradicijom. Marko 7,5 Onda fariseji i pismoznanci upitaju Isusa: "Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku jedu hleb? Marko 7,6 A on im reče: "Dobro prorokova Isaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama poštuje, a srce mu je daleko od mene. Marko 7,7 Uzalud mi se klanjaju naučavajući nauke - uredbe ljudske. To je ono što je izbrisano i prikovano na krst. Kološanima 2,14 I izbrisavši pismo uredbe koja beše protiv nas, što je u suprotnosti sa nama, i to uzevši sa srede prikova ga na krstu; Ponovljeni zakon 12,32 Držite tačno sve, što vam zapovijedam! Ništa k tomu ne dodavajte, ništa od toga ne oduzimajte! Fariseji su dodavali Tori. Pastori danas oduzimaju od nje. Govore da ne moramo da pazimo na zapovesti. Na primer: 1. Poštuj Šabat 2. Razlučuj čisto od nečistog 3. Drži Gospodnje praznike. Pastori govore da ovo više ne treba da nas se tiče. Ponovljeni zakon 12,32 Držite tačno sve, što vam zapovijedam! Ništa k tomu ne dodavajte, ništa od toga ne oduzimajte! Rimljanima 3,31 Kvarimo li dakle zakon vjerom? Bože sačuvaj! Nego ga još utvrđujemo. Judaizam dodaje Tori, Hrišćanstvo oduzima od Tore. Ponovljeni zakon 6,24 Onda nam zapovjedi Gospod, da vršimo sve zakone ove i da se bojimo Gospoda, Boga svojega, da nam uvijek bude dobro i da nas uzdrži na životu, kao što je danas. Da nam uvek bude dobro Da li to zvuči kao nešto suprotno ili protivno nama? Za naše dobro zauvek. Ne za naše dobro sve dok Isus ne umre na krstu. Tora je dobra za nas uvek, da sačuva naše živote. To nije nešto čega treba da se oslobodimo. Ali su zapovesti ljudske nešto čega treba da se oslobodimo. Isus je došao da se suprostavi farisejima zbog dodavanja njihovih sopstvenih zakona i doktrina Tori, i čineći ih višim od Gospodnjih zapovesti. I Pavle je isto činio. On je govorio sledbenicima Isusovim da su oslobođeni farisejskih "dogmi" koje su bili upisali u zakon. Isus ih je oslobodio! Tora nikad nije bila prikovana ni na kakav krst. Još uvek je važeća. Isus nikad ne bi izbrisao ni jednu od svojih reči Matej 24,35 Nebo i zemlja će proći ali moje reči nećeju nestati.

Video Details

Duration: 6 minutes and 22 seconds
Country: Serbia
Language: English
Producer: thedoorpost
Director: door
Views: 57
Posted by: vlada46 on Jul 26, 2012

Nonprofit organizations and activism

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.