Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Palestinští queers za BDS

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 4 seconds
Country: United Kingdom
Language: English
Genre: None
Views: 57
Posted by: intifada on Mar 2, 2011

Palestinští queers podporují kampaň bojkotu Izraele a společností, které se podílejí na udržování a utužování okupace a/nebo z ní profitují.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.