Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Sulík vysvetľuje ako je štát zlí hospodár.

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 3 minutes and 41 seconds
Country: Slovakia
Language: Slovak
Producer: r.v.
Director: r.v.
Views: 153
Posted by: r.v. on Aug 9, 2011

Sám tu jasne priznáva,že pôvod zlého hospodárenia v štáte - sú konkrétny ľudia ktorím bola zverená moc v štáte ! - a nie anonymný štát !

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.