Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Jornada

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 3 minutes and 55 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 90
Posted by: punttic on Jul 2, 2010

Vídeo que resumeix el transcurs de la jornada "Els governs locas davant el repte del web 2.0", organitzada per Localret i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. La jornada va tenir lloc el 17 de maig de 2010.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.