Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Venus Project Perspective

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
VENUS PROJEKAT je organizacija koja predlaže izvodljiv plan i postupak za promenu društvenog poretka. Plan koji vodi ka mirnoj i održivoj globalnoj civilizaciji. Pomogla je u pronalaženju alternative, koja naglašava da ljudska prava ne smeju biti samo slova na papiru, već i način života. Venus Projekat deluje iz istraživackog centra na površini od oko 9 hektara, koji se nalazi u Venusu na Floridi. Kada se osvrnemo na enormne izazove sa kojima se današnje društvo suočava, možemo da zaključimo, da nam je odavno isteklo vreme da preispitamo naše vrednosti i zamislimo se nad nekim od naglašenih problema i pretpostavki koje kao društvo imamo i revidiramo ih. Ova samoanaliza podiže pitanje same suštine toga šta zapravo znači biti čovek, sta znači biti pripadnik civilizacije, i koje sve odluke moramo doneti danas da bi osigurali prosperitetnu budućnost za sve ljude na svetu. Trenutno nam je ostalo vrlo malo alternativa, jučerasnja rešenja više nisu upotrebljiva. Ili ćemo nastaviti po starom, sa našim zastarelim društvenim običajima i navikama, u kom slučaju će nam budućnost biti ugrožena ili ćemo primeniti adekvatan sistem vrednosti koji je neophodan za napredak društva Iskustvo nam govori da ljudsko ponašanje može biti usmereno ka konstruktivnim ili destruktivnim aktivnostima. To je suština Venus Projekta. Usmeravanje tehnologije i resursa ka pozitivnim cilljevima za dobrobit svih ljudi i planete i potraga za novim načinima življenja i razmišljanja, koji ističu i podstiču ogromni potencijal ljudskog duha. Imamo pri ruci alat koji može da dizajnira i izgradi budućnost koja je vredna ljudskog potencijala. Venus Projekat predstavlja potpuno novi pravac za čovečanstvo koji zahteva, ništa manje nego potpuni re-dizajn naše kulture. i ne pretpostavlja šta bi se moglo uraditi, već zna šta se može uraditi. Odgovornost za našu budućnost je u našim rukama i zavisi od odluka koje donesemo danas. Najvažniji resurs koji nam je danas dostupan je naša sopstvena genijalnost. Dok društveni reformatori i lideri formulišu strategije koje se bave samo površnim simptomima, bez zadiranja u osnovu društvene funkcije, Venus Projekat pristupa ovim problemima mnogo drugačije. Mi smatramo da ne možemo eliminisati ove probleme u okviru trenutnog političkog i monetarnog establišmenta. Bilo bi potrebno mnogo godina da bi se postigla primetna promena. Naj verovatnije, kada bi se to spralo do te mere, da bi promene bile nezaustavljive. Venus Projekat zastupa alternativnu viziju za novu održivu svetsku civilizaciju drugačiju od svih društvenih sistema koje smo do sada videli. Iako je ovo objašnjenje vrlo sažeto, ono je zasnovano na dugogodišnjem radu i eksperimentalnom istraživanju velikog broja ljudi, iz mnogih grana nauke. Venus Projekat predlaže svež pristup koji je posvećen brizi o ljudima i životnoj sredini. To je izvodljiva vizija svetle i bolje budućnosti koja je u skladu sa vremenom u kojem živimo, praktična i izvodljiva, za pozitivnu budućnost svih ljudi sveta. Venus Projekat zastupa usmereni pristup redizajnu kulture u kojem se vekovima stare neadekvatnosti rata, siromaštva, gladi, dugova, degradacije okruženja i nepotrebne ljudske patnje, smatraju, ne samo kao rešivi problemi, već i kao potpuno nedopustivi. Jedan od osnovnh prioriteta Venus Projekta je da se svi resursi sveta proglase zajedničkim nasleđem svih ljudi sveta. Išta manje bi jednostavno rezultiralo nastavkom imanja istih problema koji su integrisani u trenutni sistem. Kroz čitavu istoriju, promene su spore jer dok se neuspešni i nesposobni lideri smenjiju umesto da ubrzaju promene, naznačeni društveni i ekonomski problemi se nastavljaju. Jer je osnovni sistem vrednosti ostao ne promenjen. Problemi sa kojima se danas suočavamo se ne mogu rešavati politički ili finansijski, jer su to problemi visoko tehnološke prirode. Možda nema dovoljno novca za neophodne promene, ali ima i više nego dovoljno resursa. Zato Venus Projekat predlaže tranziciju iz monetarno baziranog društva, ka realizaciji RESURSNO-BAZIRANE globalne EKONOMIJE. Shvatamo da bi se napravila tranzicija iz trenutne kulture koja je politički nesposobna, oskudično orijentisna i zastarela, u ovo novo, humanije društvo neophodan je ogroman skok i u razmišljanju i u delovanju. Perspektiva Venus Projekta i zastareli monetarni sistem. Sistem zasnovan na novcu je nastao pre nekoliko vekova. Svi svetski ekonomski sistemi socijalizam, fašizam, komunizam, čak i poželjni sistem slobodnog preduzetništva pothranjuju društveno raslojavanje, elitizam, nacionalizam i rasizam, koji su primarno određeni ekonomskom nejednakošću. Dokle god društveni sistem bude koristio novac i trgovinu, ljudi i nacije će se boriti da održe ekonomsku konkurentnost ili ako ne mogu da pribave trgovinska sredstva, uradiće to vojnom intervencijom. I dalje koristimo ove iste zasterele metode. Naš trenutni sistem novca ne može da obezbedi visok životni standard za svakoga, niti može da obezbedi zaštitu životne sredine, jer je osnovni motiv, PROFIT. Strategije kao što su otpuštanje radnika i ispuštanje toksičnog otpada, povećavaju profit. Napretkom automatizacije, kibernetike, veštačke inteligencije i izmeštanja proizvodnje, nastaje sve ćešća i nikad veća zamena ljudskog rada mašinama. Rezultat toga je da sve manje ljudi može da kupuje robu i usluge, iako mogućnost da proizvedemo izobilje, nastavlja da postoji. Naši sadašnji, zastareli politički i ekonomski sistemi nisu sposobni da primene stvarne mogućnosti današnje inovativne tehnologije da bi postigli maksimalnu dobrobit za sve ljude i otklonili neadekvatnosti koje su nametnute većini. Tehnologija naglo napreduje dok naša društvena uređenja ostaju relativno ista. Drugim rečima, promena kulture nije držala korak sa napretkom tehnologije. Danas imamo sredstava za proizvodnju dobara i usluga, i izobilja za svakoga. Na žalost, današnja nauka i tehnologija su preusmerene sa cilja stvaranja opšte dobrobiti, u korist ličnih interesa i monetarne igre, kroz "PLANIRANU ZASTARELOST". To se uglavnom reflektuje smanjenjem efikasnosti. Na primer: Američko ministarstvo za poljoprivredu čija je svrha bila vršenje istrživanja o maksimalnom prinosu po hektaru, je zapravo platilo farmerima da ne proizvode punim kapacitetom. Monetarni sistem zapravo sprečava primenu ovih metoda za koje znamo da bi doprinele dobrobiti ljudi i očuvanju životne sredine. U monetarnom sistemu naša kupovna moć nije u vezi sa našim kapacitetom za proizvodnju dobara i usluga. Na primer: U toku velike krize, na rafovima prodavnica i dalje ima kompjutera i DVD-a i automobila na auto-placevima, ali većina ljudi nema kupovnu moć da ih kupi. Zemlja je još uvek ista ali su pravila igre zastarela i prozvode razdor, uskraćivanje i nepotrebnu ljudsku patnju. Monetarni sistem razvijen pre mnogo godina je naparava za kontrolu ljudskog ponašanja u okruženju sa ograničenim resursima. Danas se novac koristi za upravljanje ekonomijom, NE u korist populacije, već u korist onih koji upravljaju bogatstvom jedne zemlje. Perspektiva Venus Projekta Resursno-Bazirana Ekonomija Svi društveni sistemi, bez obzira na njihovu političku filozofiju religijskia verovanja ili društvene običaje, krajnje zavise od prirodnih resursa, kao što su: čist vazduh i voda, obradive površine, tehnologija i stručni kadar, da bi se održao visok životni standard. Jednostavnije receno: RESURSNO-BAZIRANA EKONOMIJA koristi sve dostupne resurse, a ne novac, i pruža adekvatne metode za distribuciju ovih resursa na što efikasniji način, za celu populaciju. Ovo je sistem u kojem su sva dobra i usluge dostupne bez korišćenja novca, trampe, kredita ili bilo kojeg oblika zaduženja ili robovanja. Zemlja ima prirodnih resursa u izobilju, ali naša današnja praksa raspodele resursa kroz novčane metode, je neadekvatna i kontra-produktivna za naš opstanak. Moderno društvo ima pristup visoko-naprednim tehnologijama i može učiniti dostupnim, hranu, odeću, stanovanje, zdravstvenu zaštitu, relevantan sistem obrazovanja i razvijanje nepresušne obnovljive čiste energije, kao što je geotermalna, solarna, talasna, energija vetra, plimska itd. Danas je moguće pružiti svima vrlo visok životni standard sa svim pogodnostima koje jedna prosperitetna civilizacija može da pruži. Ovo se može postići inteligentnom i humanom primenom nauke i tehnologije. Da bi ste bolje razumeli Resursno-Baziranu Ekonomiju razmislite o ovome: Kada bi sav novac na svetu bio uništen, a površinsko zemljište, fabrike i ostali resursi ostanu netaknuti, mogli bismo da izgradimo šta god poželimo i ispunimo sve životne potrebe ljudi. Nije novac ono što je ljudima neophodno, već pristup životnim neophodnostima. U Resursno-Baziranoj Ekonomiji, novac će biti nepotreban. Sve što će biti neophodno, su resursi za proizvodnju i distribuciju proizvoda. Kada se obrazovanje i resursi učine dostupnim svim ljudima bez cene, ljudskom potencijalu ne bilo granica. Iako je ovo teško zamisliti, i najbogatijoj osobi će biti bolje u resursno baziranom društvu koje predlaže Venus Projekat. Danas, srednja klasa živi bolje nego svi kraljevi u prošlosti, U Resursno-Baziranoj Ekonomiji svi će živeti bolje nego najbogatiji danas. U takvom društvu, mera uspeha će se zasnivati na ispunjenju ličnih snova svake osobe, a ne na sticanju bogatstva, imovine i moći. Izbor je na nama. Ljudsko ponašanje se zasniva na istim zakonima na kojim i svi ostali prirodni fenomeni Naši običaji, ponašanja i vrednosti su nus-produkti naše kulture. Niko nije rođen pohlepan, sa predrasudama, netrpeljivošću, patriotizmom i mržnjom. To su sve naučeni obrazci ponašanja. Ako se okruženje ne promeni, slična ponašanja će se nastaviti. Sva potrebna tehnologija za sprovođenje globalne Resursno-Bazirane Ekonomije, danas postoji. Ako se ne suprotstavimo ograničenjima današnje monetarno-bazirane ekonomije, zasigurno ćemo nastaviti da živimo sa njenim neizbežnim posledicama. Ratovima, siromaštvom, glađu, uskraćivanjem, kriminalom, neznanjem, stresom, strahom i neadekvatnošću. Sa druge strane, ako prihvatimo koncept globalne Resursno-bazirane ekonomije, saznamo više o tome i podelimo naše razumevanje sa prijateljima, To bi mnogo pomoglo čovečanstvu da evoluira iz svog trenutnog stanja. Ovo se još ne nalazi u udžbenicima. Primena naučnih metoda u društvu, je nešto o čemu ljudi ne razmišljaju. Ako želite da znate gde možda leže svi odgovori, to je u primeni naučnih metoda sa brigom o ljudima. i brigom o životnoj sredini. Za više informacija, posetite Venus Project na: WWW.THEVENUSPROJECT.COM

Video Details

Duration: 14 minutes and 4 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 189
Posted by: robbiefreestyle on Mar 15, 2011

Venus Project Perspective

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.