Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

CQ Enhancement seminar

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Quins factors determinen la manera com sóc? Què forma part de la meua cultura? Per què la meua cultura és tan diferent a altres? Com és aquesta persona? Per què són d’aquesta manera? L'acció de moure's entre cultures és ben diferent i desafiant. Requereix un grau d’ajustament i adaptació que no es troba en cap altre tipus d’interacció social, perquè molts aspectes de la nova situació difereixen de la prèvia. Per complicar les coses, moltes de les normes que aprenem en una o més d’una cultura poden resultar inservibles en una nova cultura. De fet, moltes de les lliçons apreses en una cultura sovint interferiran en l’adaptació satisfactòria d’una nova cultura. L’adaptació cultural és un objectiu variable en constant moviment i que requereix un conjunt d’habilitats cognitives i metacognitives d’alta complexitat. D’acord amb l’esquema conceptual dels filòsofs de l’educació, com Jean Dewey, Piaget i David Kolb, la intel•ligència cultural o QC s’aproxima a l’objectiu de convertir-se efectiu i fructífer multi-culturalment parlant, amb papers principals com la motivació, la cognició i el comportament. Aquests components han estat estudiats i trobats per a ser aplicats en l’intent de proporcionar als líders un kit de supervivència per a augmentar i millorar la seua bona disposició per ser intercultural, la seua capacitat per ser agents interculturals d’èxit i la seua capacitat d’adaptar-se i ajustar-se a les diferents situacions culturals. A causa dels enormes reptes preparats pels responsables per interactuar entre situacions multiculturals, el QC es converteix en un kit de supervivència. Des del seminari per la millora del QC, subvencionat per l’oficina regional dels Estats Units i el Canadà, busquem equipar les persones amb aquest kit de supervivència ja que les esglésies conviden a ajudar no sols a persones com nosaltres. Però si tota la veritat deu ser dita, nosaltres donem ajuda a les persones i al grup de gent que viuen en cultures totalment diferents de la nostra. En el fatídic dia d’abril del 1970, quan la nau espacial Apollo 13 es trobà en moments difícils, escoltàrem aquelles paraules inoblidables: <<Houston, tenim un problema>>. Aquesta no fou una trucada de rendició o renúncia; era una trucada moguda per la creativitat, la inspiració, la passió i la perseverança. Les paraules que la tripulació de l’espai sentí des del control de la missió en terra encara fa ressò en nosaltres. El fracàs no és una opció. El resultat d’aquesta resolució fou un restabliment amb èxit de la missió. El kit de supervivència de la QC abraça les paraules d’aquells que estan dispostos a respondre al culte i al ministeri sacerdotal interculturalment. El fracàs no és una opció. Com es mostrà en el seminari, existeixen quatre eines essencials en el kit de supervivència per a millorar l’eficàcia intercultural d’un mateix, i aquestes quatre eines proveeixen la resposta per a formar nou preguntes formulades per aquells que s’han implicat en aquest desafiant ministeri sacerdotal. L'eina número 1 és Instint de QC. Aquesta proveeix respostes a les preguntes: Quina és la meua motivació? Quin és el meu nivell de confiança i motivació per aquesta missió intercultural? Si és bo, què puc fer per a millorar-lo? Líders amb un Instint de QC elevat estan motivats per a aprendre i adaptar-se al nou univers d’entorns culturals. La confiança en la seua capacitat d'adaptació probablement influeix en el mode amb el qual treballen en situacions interculturals. L'eina número 2 és el Coneixement de la QC. Aquesta proveeix respostes a les preguntes: Què necessite saber? Quins enteniments culturals necessite per aquesta missió intercultural? Líders amb un Coneixement de QC elevat tenen uns enteniments sobre cultura abundants i ben organitzats i saben com afecta això a com pensa i es comporta la gent. Posseeixen un repertori de coneixements per a saber com són les cultures de semblants i diferents. Entenen com la cultura modela el comportament. L’eina número 3 és l’Estratègia en QC. Aquesta proveeix respostes a les preguntes: Com deuria organitzar? Què necessite planejar per a realitzar aquesta missió intercultural correctament? Líders amb l’Estratègia en QC elevada desenvolupen mètodes per emprar els enteniments culturals amb l’objectiu de desenvolupar un pla per a noves situacions interculturals. Aquests líders estan millor capacitats per a emprar, analitzar i ajustar els seus comportaments en diferents entorns culturals. Són conscients de què necessiten per a conèixer cultures no-familiars. L’eina número 4 és l’Acció de QC. Aquesta proveeix respostes a les preguntes: Quins comportaments necessite adaptar? Quins comportaments dec adaptar per aquesta missió intercultural? Líders amb una Acció de QC elevada poden recórrer a les altres tres dimensions del QC per traduir la seua millora en motivació, enteniment i planificació en accions. Posseeixen un ampli repertori de comportaments que poden emprar depenent del context. El seminari per la millora de QC podria ser la recerca que el teu ministeri sacerdotal necessita per garantir algunes de les mesures d'èxit en la seua resposta a la crida de Déu a la missió. I com hem arribat a ser més intel•ligents culturalment, cadascun de nosaltres podríem ser més afectius i aconseguir crear el nostre món amb bones notícies així com també fer del món un lloc millor.

Video Details

Duration: 5 minutes and 32 seconds
Country: Spain
Language: English
Genre: None
Views: 41
Posted by: laura_xb on Apr 5, 2011

A translation done by Alba Jover Ros and Laura Català Grimalt.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.