Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

EMS

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Desteni uvádza: "Systém Rovnakých Peňazí" ČASTO POLOŽENÉ OTÁZKY: Kto rozhodne o cenách Produktov a Služieb? V Rovnocennom finančnom systéme - nebudú žiadne ceny produktov a služieb. V časoch (BIG) = V časoch (Základného Platového Príspevku) ešte stále budú existovať ceny produktov a služieb , ale budú vo vzájomnom vzťahu so základným príspevkom , takže v tom je Rovnováha a rovnocennosť Ale eventuélne sa z toho stane (Rovnocenný Finančný Systém) čo znamená, že ceny a hodnoty produktov budú nepodstatné - lebo ŽIVOT bude ako Jediná hodnota a všetko ostatné bude v službách Životu a všetci budú mať rovnaký prístup k všetkému v takom smere , že Ty sám sa rozhodneš - Či budeš chcieť niečo vo svojom živote , alebo Nie. A pokiaľ to bude dostupné - tak to bude dostupné pre všetkých Rovnako.. Teda bude tam Rovnomernosť/rovnocennosť a ty sa budeš podieľať na týchto rozhodnutiať. Samozrejme,že to bude existovať - pretože na svete sú ľudia , ktorým by sa to páčilo a pracovali by pre vlastné potešenie. Základná forma práce bude povinná - pri ktorej mladý budú včlenený do riadiaceho spoločenského systému - a Týto budú súčasťou výroby potravín a súviasiacich produktov a služieb a Ich odmenou by bola vzájomný spoločenský vzťah a nadobudnutie plného ľudského potenciálu a mať skvelú zábavu a párty - a mať možnosť skutočne objaviť: Čo to znamená byť Človekom - v okolí , ktoré je chránené a kde jeden môže vzájomne pôsobiť a eventuélne partnera na život. Bude to "ÉRA" a čas toho - kde mladý budú mať svet na dlani a budú sa môcť rovnocenne rozhodnúť - " S kým chcú žiť ". To je snom všetkých mladých - Mať celý svet pred sebou a mať na výber všetky možnosti a to je tá Odmena za povinnú účasť na práci. Skvelú zábavu a SKVELÚ ZÁBAVU... Tý - ktorý majú takéto skúsenosti z univerzít , alebo popri štúdiách vedia - Čo chcem povedať keď poviem: SKVELÁ ZÁBAVA pretože ste v rovnakom veku a s rovnakým záujmom a funguješ popri nasmerovanom princípe a Zabávaš sa.. je to podobné ako študovať na Univerzite. Je to skutočne skvelá zábava. Takže - Takto by bolo : "Ako vlastne jeden" : nadobudne spoločenský zmysel pre tých Mladých vo forme : povinnej práce. Každopádne : "Freedom Blogs" (ČLÁNKY SLOBODY) - tam sa dozviete viac EqualMoney.org je kde sa nachádza Fórum .. Pridaj sa k nám...

Video Details

Duration: 3 minutes and 37 seconds
Country: Spain
Language: English
Genre: None
Views: 37
Posted by: mareksniager on Apr 20, 2012

EMS SLOVAKIA

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.