Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Polską rządzą żydy

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 minutes and 31 seconds
Country: Poland
Language: Polish
Producer: super stacja telewizyjna
Director: Barak Joselewicz
Views: 124
Posted by: sowa on Jun 25, 2012

Detabuizacja to odtajnienie rzeczy prostych uznanych wcześniej za tajne przez mniejszość, która uciska drugi naród prawem cadyka

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.