Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Ivan Pernar Croatian MP at Liberland annual conference

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Ivan Pernar - član Hrvatskog Sabora Pa, dobro, dobro, imamo misiju i želimo da dovršimo taj zadatak. Najveća prepreka je nedostatak odlučnosti za bilo koji cilj koji postavljamo pred sebe. Tokom svoje “karijere” (nazovimo je tako) upoznao sam mnoge pesimiste. Mnogi su mi rekli: "Ne, ne možeš to uraditi" ili "sistem ne može da se promeni" ili "ljudi ne razumeju". Toliko ljudi je pokušalo da me obeshrabri, ali im to nisam dozvolio i na kraju smo pobedili. Kada postignete uspeh pojave se ljudi koji žele da se okoriste vašim uspehom, a bio je tako dug put do uspeha. Mi smo sada sa Vitom, na samom početku. Reći ću vam zanimljivost o kompjuterima. Ogromna većina ljudi koristi programe. Oni samo koriste programe. Mnogo manje ljudi stvara programe. Još manje ljudi stvara operativne sisteme. Korisnik - Programer - Programer OS. A zatim dolazi makro nivo: Tvorac sistema datoteka. Ljudi koji stvaraju sistem datoteka su najređi. Ko je Vit? On razmišlja na makro nivou! Zatekao se u međuprostoru i u nedoumici. Promeniti politiku u Češkoj ili pokrenuti potpuno novu državu? Razmišljao je i došao do zaključka: Jednostavnije je napraviti novu državu! Postoji mnogo privilegija koje država ima. Obični građani ne misle o tome. Mi smo kao ljudi šokirani kada shvatimo da države mogu biti u lošem stanju. Ako bi Vit stvorio novu državu, on će učiniti sve da država napreduje od prvog dana. Ako ne postoji način, on bi izmislio način. On je takva osoba. Entuzijasta i aktivista. Danas ćemo putovati u Liberland. Rekao sam Vitu juče: "Vi ste doveli više turista u istočnu Hrvatsku, nego naša turistička organizacija." Da ja vodim vladu, napravio bih od Liberlanda prvoklasnu senzaciju. Ali kao što sam rekao, puno je slepila i puno je nepoverenja. U suštini, država bez novca nije država. Hrvatska trenutno nema sopstveni novac. Mi smo u ropstvu zbog stranog kredita. Mi nismo suštinski nezavisna država. Više je nezavisan Liberland nego Hrvatska, jer Vit izražava svoju volju i svoj naum. Političari na vrhu Hrvatske to ne mogu da čine. Jedan anti NATO aktivista u Crnoj Gori otišao je u zatvor na 15 dana. U zatvoru je izjavio: "Ja ću se osećati slobodnije u tom zatvoru nego ljudi iz naše vlade". Ideja slobode je jedna od onih koju Vam niko ne može oduzeti. Sećam se jednog protesta protiv vlade 2011-te godine, uhapšen sam više od 20 puta. Ali svaki put kada sam bio u zatvoru osetio sam se slobodnim. Postojao je jedan filozof koji je rekao: "Da li je moguće da postoji slobodan pojedinac u totalitarnom društvu?" Rekao je: "Naravno! Da ne postoji takva osoba, totalitarno društvo nikada ne bi moglo postati slobodno". Moguće je za nas koji živimo u stanju ropstva, globalnog ropstva, u svim zemljama sveta, poput ljudskih farmi, gde nas eksploatišu, moguće je da čovek bude slobodan. Čak i u takvim uslovima. Prva sloboda dolazi iz uma! I baš kao što postoje slobodni ljudi u neslobodnom društvu, nema slobodnih ljudi u slobodnom društvu. Ljudi ne shvataju svoju pravu snagu. Oni misle da ne postoji način da se utiče, ne postoji način da se odluči, nema šanse da se nešto promeni. Dve godine je veliki jubilej. Voleo bih da jednog dana živimo u miru - Hrvatska i Liberland, država pored države. Želim da Liberland postane mesto gde treba biti. Na pitanje velikim kompanijama gde im je sedište, da odgovaraju "U Liberlandu". I da Vit pregovara sa vlasnicima kompanija kao u Dubai. Čuda se dešavaju i čuda će se desiti. Ali u suštini ono što sam hteo da vam kažem je da princip koji Vit sledi - kad sam bio u Hrvatskoj, (rekao sam to jednom čoveku), uočio sam da ni jedna od 130 političkih partija, ne govori o monetarnom suverenitetu. Ni jedna vlada nije podržala svoju monetu bez uzimanja kredita. Shvatio sam da ne postoji nijedna stranka kojoj se vredi pridružiti. Osnovao sam svoju stranku. U Hrvatskoj, politički sistem je veoma povoljan. Treba ti samo 5% za cenzus. Postigli smo tih 5% čak i više pa smo ušli u parlament. Moj savet svima vama je da radite paralelno. Zajedno razvijajte Liberland ali u svojim matičnim zemljama osnujte političku partiju sa višim idejama. Ako to ne uradite bićete vezani za jednu stazu a danas morate ići na više koloseka. Sećam se kad smo imali svega 0,3% mogao sam kriviti medije. Ili druge političke partije. Mogao sam da krivim ljude. Umesto toga, svaki put kad vidim da naš rejting nije dobro, stvari se ne kreću napred, ja se uvek pitam gde grešim. Svaki put kad sam ispravio grešku na kraju smo bili uspešni. To je moja poruka vama: Ako vidite da ste se zaglavili u mestu, zaglavili u trenutku i stvari se ne kreću napred, uvek se zapitajte: "Gde činim grešku"? Samo na ovaj način možete da se krećete napred. Kada vaše ideje postanu globalne, vi ste deo globalne mreže. Vit mi je rekao da imamo pola miliona Liberlanđana. To je sjajno. To je odlična osnova. Možete se povezati na lokalnom nivou. Možete reći "Uradimo to.". Onda ćete shvatiti da najveća prepreka za visoke ideje nije vlada, to nisu mediji, nije novac, to je ljudska priroda. Ljudi kao takvi su u velikom broju podložni korupciji. To je ono što vuče čovečanstvo na dole. Samo ljudi koji u svom umu imaju više ideje mogu da pređu preko primitivnog razmišljanja. Ako ljudi to prevaziđu, zlo nema prostora! Hvala vam.

Video Details

Duration: 11 minutes and 55 seconds
Country: Hungary
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Views: 44
Posted by: reformy.cz on May 15, 2017

http://liberland.org

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.