Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

EmbodyingPoiseAndGraceWarmingUp

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
TƯ THẾ ĐĨNH ĐẠC & UYỂN CHUYỂN KHỞI ĐỘNG Thời gian chuẩn bị rất quan trọng Sự chuẩn bị là cách bạn thức dậy vào buổi sáng, cách chuẩn bị quần áo và tinh thần đi làm của bạn như thế nào, là giãn cơ, thở đều và khởi động Tôi nghĩ tất cả những điều đó giúp bạn phục vụ khách hàng tốt hơn Khởi động rất quan trọng đối với cơ thể con người Đối với những vũ công ba lê, để bắt đầu cả ngày hoạt động thể chất liên tục 7 tiếng đồng hồ chúng tôi khởi động một cách nhẹ nhàng Và tôi nghĩ những hoạt động này mang lại nhiều giá trị tuyệt vời Bởi vì nó giúp cho cơ thể chúng ta được thở phổi bắt đầu hoạt động hết năng suất và bạn thật sự nhận thức rõ cơ thể cảm nhận ra sao và có khả năng kiểm soát cơ thể bằng khả năng tập trung Sau đó bạn thật sự cảm thấy hứng thú với những gì sắp xảy tới, những gì phía trước bạn Cách đó rất tốt để bạn tập trung Khi bạn thật sự đã được khởi động, bạn sẽ đạt được rất nhiều điều Vậy nên tôi nghĩ rằng việc khởi động về thể chất lẫn tinh thần mang lại rất nhiều lợi ích cho tất cả chúng ta Đó là một quy tắc đang đi vào cuộc sống của bạn, công việc hằng ngày, điều đấy thật tốt

Video Details

Duration: 1 minute and 27 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 16
Posted by: nghiemxuanbach1710 on Jun 24, 2015

EmbodyingPoiseAndGraceWarmingUp

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.