Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bruce Schneier: The security mirage in Swedish

Last Modified By Time Content
cvestlund 00:00
00:02

Säkerhet är två olika saker:

cvestlund 00:02
00:04

det är en känsla och det är en verklighet.

cvestlund 00:04
00:06

De är inte samma sak.

cvestlund 00:06
00:08

Du kan känna dig säker

cvestlund 00:08
00:10

även om du inte är det.

cvestlund 00:10
00:12

Och du kan vara säker

cvestlund 00:12
00:14

även om du inte känner dig det.

cvestlund 00:14
00:16

Vad vi faktiskt har är två separata koncept

cvestlund 00:16
00:18

som beskrivs av samma ord.

cvestlund 00:18
00:20

Vad jag vill göra i den här presentationen

cvestlund 00:20
00:22

är att sära på dem --

cvestlund 00:22
00:24

ta reda på när de går isär

cvestlund 00:24
00:26

och hur de går ihop.

cvestlund 00:26
00:28

Språk är i sig är ett problem här.

cvestlund 00:28
00:30

Det finns inte många bra ord

cvestlund 00:30
00:33

för de koncept som vi kommer att prata om.

cvestlund 00:33
00:35

Så om du tittar på säkerhet

cvestlund 00:35
00:37

från ett ekonomiskt perspektiv,

cvestlund 00:37
00:39

är det en avvägning.

cvestlund 00:39
00:41

Varje tillfälle som du får lite säkerhet,

cvestlund 00:41
00:43

så offrar du något annat.

cvestlund 00:43
00:45

Oavsett om det är ett personligt beslut --

cvestlund 00:45
00:47

om du ska installera ett inbrottslarm i ditt hus --

cvestlund 00:47
00:50

eller ett beslut på nationell nivå -- om du ska invadera ett annat land --

cvestlund 00:50
00:52

så kommer du att offra någonting,

cvestlund 00:52
00:55

antingen pengar eller tid, bekvämlighet, förmågor,

cvestlund 00:55
00:58

eller kanske grundläggande friheter.

cvestlund 00:58
01:01

Frågan du behöver ställa dig själv när du tittar på någon form av säkerhet

cvestlund 01:01
01:04

är inte om det gör dig säkrare,

cvestlund 01:04
01:07

utan om det är värt uppoffringen.

cvestlund 01:07
01:09

Under de senaste åren har du hört

cvestlund 01:09
01:11

att världen är säkrare eftersom Saddam Hussein inte längre regerar.

cvestlund 01:11
01:14

Det kanske är sant men det är inte väldigt relevant.

cvestlund 01:14
01:17

Frågan är snarare, var det värt det?

cvestlund 01:17
01:20

Och du kan ta ett eget beslut

cvestlund 01:20
01:22

och sedan bestämma om invasionen vart värd det.

cvestlund 01:22
01:24

Det är så man tänker kring säkerhet --

cvestlund 01:24
01:26

i former av avvägningar och uppoffringar.

cvestlund 01:26
01:29

Det finns ofta inget rätt och fel här.

cvestlund 01:29
01:31

En del av oss har inbrottslarm hemma

cvestlund 01:31
01:33

och en del andra inte.

cvestlund 01:33
01:35

Det beror på vart vi bor,

cvestlund 01:35
01:37

om vi bor ensamma eller har familj

cvestlund 01:37
01:39

hur mycket coola saker vi har,

cvestlund 01:39
01:41

och hur villiga vi är att acceptera

cvestlund 01:41
01:43

risken att bli bestulna.

cvestlund 01:43
01:45

Även i politiken

cvestlund 01:45
01:47

finns det olika åsikter.

cvestlund 01:47
01:49

Många gånger handlar

cvestlund 01:49
01:51

avvägningarna om mer än bara säkerhet

cvestlund 01:51
01:53

och jag tycker att det är viktigt att belysa.

cvestlund 01:53
01:55

Människor har en naturlig intuition

cvestlund 01:55
01:57

för de här typerna av avvägningar.

cvestlund 01:57
01:59

Vi gör dem varje dag --

cvestlund 01:59
02:01

igår kväll i mitt hotellrum,

cvestlund 02:01
02:03

när jag beslutade att låsa dörren med två lås,

cvestlund 02:03
02:05

eller i bilen när du körde hit,

cvestlund 02:05
02:07

när vi går och äter lunch

cvestlund 02:07
02:10

och bestämde oss att äta maten och inte anta att den var förgiftad.

cvestlund 02:10
02:12

Vi gör de här typerna av avvägningar hela tiden,

cvestlund 02:12
02:14

flera gånger om dagen.

cvestlund 02:14
02:16

Oftast lägger vi inte ens märke till dem.

cvestlund 02:16
02:18

De är en del av det vardagliga livet, alla gör det.

cvestlund 02:18
02:21

Alla arter gör det.

cvestlund 02:21
02:23

Föreställ dig en kanin som äter gräs på ett fält,

cvestlund 02:23
02:26

och kaninen ser en räv.

cvestlund 02:26
02:28

Kaninen kommer göra ett säkerhetsavvägande:

cvestlund 02:28
02:30

"Ska jag stanna, eller ska jag fly?"

cvestlund 02:30
02:32

Och om du tänker över saken

cvestlund 02:32
02:35

så kommer kaninerna som är bra på att göra avvägningen

cvestlund 02:35
02:37

att leva vidare och föröka sig,

cvestlund 02:37
02:39

medan kaninerna som är dåliga på det

cvestlund 02:39
02:41

blir uppätna eller får svälta.

cvestlund 02:41
02:43

Så man kan tycka

cvestlund 02:43
02:46

att vi, en framgångsrik art på planeten --

cvestlund 02:46
02:48

du, jag, alla --

cvestlund 02:48
02:51

skulle vara riktigt bra på att göra den här typen av avvägningar.

cvestlund 02:51
02:53

Men igen och igen visar det sig

cvestlund 02:53
02:56

att vi är hopplöst dåliga på det.

cvestlund 02:56
02:59

Jag tycker att det är en genomgående intressant fråga.

cvestlund 02:59
03:01

Jag ska ge er det korta svaret.

cvestlund 03:01
03:03

Svaret är att vi reagerar på känslan av säkerhet

cvestlund 03:03
03:06

och inte verkligheten.

cvestlund 03:06
03:09

I de flesta fall så fungerar det.

cvestlund 03:10
03:12

I de flesta fall

cvestlund 03:12
03:15

så är känslan och verkligheten samma sak.

cvestlund 03:15
03:17

De är framförallt sant

cvestlund 03:17
03:20

för mesta delen av människans historia.

cvestlund 03:20
03:23

Vi har utvecklat den här förmågan

cvestlund 03:23
03:25

för att det fungerade för oss ur ett evolutionsperspektiv.

cvestlund 03:25
03:27

Ett sätt att tänka på det

cvestlund 03:27
03:29

är att vi är optimerade

cvestlund 03:29
03:31

för att ta beslut om risker

cvestlund 03:31
03:34

som är begränsade till att leva i små familjeliknande grupper

cvestlund 03:34
03:37

i östafrikanska höglanden 100,000 f.kr.

cvestlund 03:37
03:40

Inte för New York år 2010.

cvestlund 03:41
03:44

Det finns tydliga tendenser i hur vi uppfattar risker.

cvestlund 03:44
03:46

Många bra experiment har gjorts på detta.

cvestlund 03:46
03:49

Och man kan se vissa tendenser som dyker upp igen och igen.

cvestlund 03:49
03:51

Jag ska ge er fyra exempel.

cvestlund 03:51
03:54

Vi tenderar att överdriva spektakulära och sällsynta risker

cvestlund 03:54
03:56

och nedvärdera vanligt förekommande risker --

cvestlund 03:56
03:59

t.ex. flyga och köra bil.

cvestlund 03:59
04:01

Det okända upplevs

cvestlund 04:01
04:04

som mer riskfyllt än det man redan känner till.

cvestlund 04:05
04:07

Ett exempel skull kunna vara

cvestlund 04:07
04:10

att folk är rädda för kidnappningar genomförda av okända människor

cvestlund 04:10
04:13

även fast data visar att kidnappningar genomförda av släktingar är mycket mer vanligt.

cvestlund 04:13
04:15

Detta gäller för situationer med barn.

cvestlund 04:15
04:18

Tredje exemplet, konkreta risker

cvestlund 04:18
04:21

upplevs som större än anonyma risker --

cvestlund 04:21
04:24

Bin Laden är mer skrämmande eftersom han har ett namn.

cvestlund 04:24
04:26

Och fjärde exemplet

cvestlund 04:26
04:28

är att folk nedvärderar risker

cvestlund 04:28
04:30

i situationer som de själva kontrollerar

cvestlund 04:30
04:34

och övervärderar dem i situationer som de inte kontrollerar.

cvestlund 04:34
04:37

Så om du börjar med glidflygning eller börjar röka

cvestlund 04:37
04:39

så bagatelliserar du riskerna.

cvestlund 04:39
04:42

Men om du istället råkar hamna i en riskfylld situation -- terrorism är ett bra exempel --

cvestlund 04:42
04:45

så kommer du att överskatta den eftersom du inte känner att du kontrollerar situationen.

cvestlund 04:47
04:50

Det finns flera andra typer av tendenser, kognitiva tendenser,

cvestlund 04:50
04:53

som påverkar våra beslut om risker.

cvestlund 04:53
04:55

Till exempel så finns något som kallas tillgänglighetsheuristik,

cvestlund 04:55
04:57

vilket innebär

cvestlund 04:57
05:00

att vi uppskattar sannolikheten för en händelse

cvestlund 05:00
05:04

beroende på hur enkelt vi kan komma ihåg liknande händelser.

cvestlund 05:04
05:06

Så du kan tänka dig hur det fungerar.

cvestlund 05:06
05:09

Om du hör talas om många tigerattacker så måste det finnas många tigrar i närheten.

cvestlund 05:09
05:12

Men du hör inget om lejonattacker, så det finns inte många lejon i närheten.

cvestlund 05:12
05:15

Detta fungerar tills någon uppfinner tidningar.

cvestlund 05:15
05:17

Därför att vad tidningar gör

cvestlund 05:17
05:19

är att de repeterar, om och om igen,

cvestlund 05:19
05:21

de sällsynta riskerna.

cvestlund 05:21
05:23

Jag säger till folk att om det står i tidningarna så behöver de inte oroa sig för det.

cvestlund 05:23
05:25

Därför att, per definition,

cvestlund 05:25
05:28

så är nyheterna någonting som nästan aldrig händer.

cvestlund 05:28
05:30

(Skratt)

cvestlund 05:30
05:33

När någonting är vanligt förekommande så är det inte längre en nyhet --

cvestlund 05:33
05:35

bilolyckor, misshandel i hemmet --

cvestlund 05:35
05:38

det är de riskerna du oroar dig för.

cvestlund 05:38
05:40

Vi är också ett släkte av historieberättare.

cvestlund 05:40
05:43

Vi reagerar mer på berättelser än data.

cvestlund 05:43
05:45

Det finns en sorts räkneokunnighet.

cvestlund 05:45
05:48

Jag menar, skämtet "En, två, tre, många" stämmer ganska bra.

cvestlund 05:48
05:51

Vi är väldigt bra på att hantera små siffror.

cvestlund 05:51
05:53

En mango, två mangor, tre mangor,

cvestlund 05:53
05:55

10,000 mangor, 100,000 mangor --

cvestlund 05:55
05:58

det är fler mangor än du kan äta innan de ruttnar.

cvestlund 05:58
06:01

En halv, en fjärdedels, en femtedels -- vi är bra på det.

cvestlund 06:01
06:03

En på miljonen, en på miljarden --

cvestlund 06:03
06:06

är båda nästan noll.

cvestlund 06:06
06:08

Så vi har problem med risker

cvestlund 06:08
06:10

som inte är vanligt förekommande.

cvestlund 06:10
06:12

Och vad de kognitiva tendenser gör

cvestlund 06:12
06:15

är att agera som filter mellan oss och verkligheten.

cvestlund 06:15
06:17

Resultatet av det

cvestlund 06:17
06:19

är att känsla och verklighet kommer ur synk

cvestlund 06:19
06:22

och hamnar på olika spår.

cvestlund 06:22
06:25

Nu har du antingen en känsla -- du känner dig mer säker än du är.

cvestlund 06:25
06:27

Vilket är en falsk känsla av säkerhet.

cvestlund 06:27
06:29

Eller åt andra hållet,

cvestlund 06:29
06:31

och det är en falsk känsla av osäkerhet.

cvestlund 06:31
06:34

Jag skriver mycket om "säkerhetsteater,"

cvestlund 06:34
06:37

vilket är produkter som gör att människor känner sig säkra

cvestlund 06:37
06:39

men i verkligheten inte tillför någonting.

cvestlund 06:39
06:41

Det finns inget ord för saker som faktiskt gör oss säkra

cvestlund 06:41
06:43

men samtidigt inte skapar en känsla av säkerhet.

cvestlund 06:43
06:46

Kanske är det vad CIA är menat att göra för oss.

cvestlund 06:48
06:50

Tillbaka till ekonomi.

cvestlund 06:50
06:54

Om ekonomi, om marknaden, driver säkerhet

cvestlund 06:54
06:56

och om folk gör avvägningar

cvestlund 06:56
06:59

baserat på känslan av säkerhet,

cvestlund 06:59
07:01

då är det smarta valet för företag,

cvestlund 07:01
07:03

enligt de ekonomiska incitamenten,

cvestlund 07:03
07:06

att få folk att känna sig säkra.

cvestlund 07:06
07:09

Det finns två sätt att åstadkomma detta.

cvestlund 07:09
07:11

Ett, du kan göra folk säkra

cvestlund 07:11
07:13

och hoppas att de märker av det.

cvestlund 07:13
07:16

Eller två, du kan få folk att känna sig säkra

cvestlund 07:16
07:19

och hoppas att de inte märker det.

cvestlund 07:20
07:23

Vad får folk att lägga märke till det?

cvestlund 07:23
07:25

Ett par saker:

cvestlund 07:25
07:27

en förståelse för säkerhet,

cvestlund 07:27
07:29

för riskerna, hoten,

cvestlund 07:29
07:32

motmedlen, hur de fungerar.

cvestlund 07:32
07:34

Men om du vet saker

cvestlund 07:34
07:37

så är det mer troligt att dina känslor matchar verkligheten.

cvestlund 07:37
07:40

Det hjälper att se tillräckligt många exempel från verkligheten.

cvestlund 07:40
07:43

Alla vet hur mycket brottslighet som finns i deras område

cvestlund 07:43
07:46

eftersom de bor där. Vi får en känsla för den

cvestlund 07:46
07:49

som mer eller mindre överensstämmer med verkligheten.

cvestlund 07:49
07:52

Säkerhetsteater genomskådas

cvestlund 07:52
07:55

när det blir uppenbart att den inte fungerar.

cvestlund 07:55
07:59

Men vad får folk att missa att det inte fungerar?

cvestlund 07:59
08:01

Först och främst en bristande kunskap.

cvestlund 08:01
08:04

Om man inte förstår riskerna eller kostnaderna

cvestlund 08:04
08:06

så är det sannolikt att du gör en felaktig avvägning,

cvestlund 08:06
08:09

och din känsla stämmer inte överens med verkligheten.

cvestlund 08:09
08:11

Att det inte finns tillräckligt med exempel.

cvestlund 08:11
08:13

Det är ett inneboende problem

cvestlund 08:13
08:15

för osannolika händelser.

cvestlund 08:15
08:17

Om, till exempel,

cvestlund 08:17
08:19

terroristdåd nästan aldrig inträffar

cvestlund 08:19
08:21

så blir det svårt att bedöma

cvestlund 08:21
08:24

effektiviteten i implementerade motåtgärder.

cvestlund 08:25
08:28

Det är förklaringen till att du fortsätter att offra jungfrur

cvestlund 08:28
08:31

och varför dina påhittade försvarsmekanismer fungerar felfritt.

cvestlund 08:31
08:34

Det finns inte tillräckligt med exempel på misslyckanden.

cvestlund 08:35
08:38

Även känslor försvårar --

cvestlund 08:38
08:40

de kognitiva tendenserna som jag nämnde tidigare,

cvestlund 08:40
08:43

rädslor, folktro,

cvestlund 08:43
08:46

är en inkomplett bild av verkligheten.

cvestlund 08:47
08:50

Så låt mig komplicera saker.

cvestlund 08:50
08:52

Jag har känsla och verklighet.

cvestlund 08:52
08:55

Jag vill lägga till en tredje aspekt. Jag vill lägga till modell.

cvestlund 08:55
08:57

Känsla och modell är i våra huvuden,

cvestlund 08:57
08:59

verklighet är världen omkring oss.

cvestlund 08:59
09:02

Den ändrar sig inte; den är verklig.

cvestlund 09:02
09:04

Känslor är baserade på vår intuition.

cvestlund 09:04
09:06

Modellen är baserad på vårt logiska resonemang.

cvestlund 09:06
09:09

Det är skillnaden mellan dem.

cvestlund 09:09
09:11

I en primitiv och enkel värld

cvestlund 09:11
09:14

så finns det egentligen ingen anledning att ha en modell

cvestlund 09:14
09:17

eftersom känslan är nära verkligheten.

cvestlund 09:17
09:19

Du behöver ingen modell.

cvestlund 09:19
09:21

Men i en modern och komplex värld

cvestlund 09:21
09:23

behöver du modeller

cvestlund 09:23
09:26

för att förstå riskerna som vi möter.

cvestlund 09:27
09:29

Det finns ingen känsla för bakterier.

cvestlund 09:29
09:32

Du behöver en modell för att förstå dem.

cvestlund 09:32
09:34

Så den här modellen

cvestlund 09:34
09:37

är en representation av verkligheten.

cvestlund 09:37
09:40

Den är förstås begränsad av vetenskap

cvestlund 09:40
09:42

och teknologi.

cvestlund 09:42
09:45

Vi kunde inte ha en teori om sjukdomar orsakade av bakterier

cvestlund 09:45
09:48

innan vi uppfann mikroskop för att se dem.

cvestlund 09:49
09:52

Den är också begränsad av våra kognitiva tendenser.

cvestlund 09:52
09:54

Men den har förmågan

cvestlund 09:54
09:56

att överrösta våra känslor.

cvestlund 09:56
09:59

Varifrån får vi modellerna? Vi får dem från andra.

cvestlund 09:59
10:02

Vi får dem från religion, kultur,

cvestlund 10:02
10:04

lärare, äldre.

cvestlund 10:04
10:06

För ett par år sedan

cvestlund 10:06
10:08

var jag på safari i Sydafrika.

cvestlund 10:08
10:11

Spåraren jag var där med växte upp i Kruger nationalpark.

cvestlund 10:11
10:14

Han hade ett par väldigt komplexa modeller för hur man överlever.

cvestlund 10:14
10:16

Det berodde på om du blev attackerad

cvestlund 10:16
10:18

av ett lejon eller en leopard eller en noshörning eller en elefant --

cvestlund 10:18
10:21

och när du behövde fly, och när du inte kunde fly, och när du behövde klättra upp i ett träd --

cvestlund 10:21
10:23

när du aldrig kunde klättra upp i ett träd.

cvestlund 10:23
10:26

Jag skulle ha dött inom en dag

cvestlund 10:26
10:28

men han var född där

cvestlund 10:28
10:30

och han förstod hur man överlevde.

cvestlund 10:30
10:32

Jag föddes i New York City.

cvestlund 10:32
10:35

Jag kunde ha tagit med honom till New York och han skulle ha dött inom en dag.

cvestlund 10:35
10:37

(Skratt)

cvestlund 10:37
10:39

På grund av att vi hade olika modeller

cvestlund 10:39
10:42

baserade på våra egna erfarenheter.

cvestlund 10:43
10:45

Modeller kan komma från media,

cvestlund 10:45
10:48

från våra politiker.

cvestlund 10:48
10:51

Tänk på olika modeller av terrorism,

cvestlund 10:51
10:54

barnarov,

cvestlund 10:54
10:56

flygsäkerhet, bilsäkerhet.

cvestlund 10:56
10:59

Modeller kan komma från företagsvärlden.

cvestlund 10:59
11:01

De två som jag följer är övervakningskameror

cvestlund 11:01
11:03

och ID-kort,

cvestlund 11:03
11:06

från vilka ganska många av våra datorsäkerhetsmodeller kommer.

cvestlund 11:06
11:09

Många modeller kommer från vetenskapen.

cvestlund 20:40
20:42

Tack.

cvestlund 20:42
20:44

(Applåder)