Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bruce Schneier: The security mirage in Slovak

Last Modified By Time Content
rogersk 00:00
00:02

Bezpečnosť to sú dve rôzne veci:

rogersk 00:02
00:04

je to pocit a je to skutočnosť.

rogersk 00:04
00:06

A sú rozdielne.

rogersk 00:06
00:08

Môžete sa cítiť bezpečne,

rogersk 00:08
00:10

aj keď nie ste.

rogersk 00:10
00:12

Môžete byť v bezpečí,

rogersk 00:12
00:14

aj keď sa tak necítite.

rogersk 00:14
00:16

Máme dva odlišné koncepty

rogersk 00:16
00:18

priradené k jednému slovu.

rogersk 00:18
00:20

A čo by som chcel touto prednáškou

rogersk 00:20
00:22

je rozdeliť ich od seba --

rogersk 00:22
00:24

zistiť kde sa rozchádzajú

rogersk 00:24
00:26

a ako sa spájajú.

rogersk 00:26
00:28

Jazyk je vlastne problémom.

rogersk 00:28
00:30

Nie je veľa dobrých slov

masik 00:30
00:33

na koncepty, o ktorých budeme hovoriť.

rogersk 00:33
00:35

Ak sa pozriete na bezpečnosť

rogersk 00:35
00:37

cez ekonomické termíny,

rogersk 00:37
00:39

je to výmena.

masik 00:39
00:41

Vždy, keď dostávate bezpečnosť,

rogersk 00:41
00:43

niečoho sa vzdávate.

rogersk 00:43
00:45

Či už je to osobné rozhodnutie --

rogersk 00:45
00:47

nainštalovanie alarmu proti vlámaniu vo vašom dome --

rogersk 00:47
00:50

alebo národné rozhodnutie -- či napadnete nejakú cudziu krajinu --

rogersk 00:50
00:52

niečo za niečo vymieňate,

rogersk 00:52
00:55

či už peniaze za čas, pohodlie, možnosti,

rogersk 00:55
00:58

možno základné slobody.

masik 00:58
01:01

A otázka, ktorú by ste sa mali pýtať, keď sa pozeráte bezpečnosť čohokoľvek,

masik 01:01
01:04

nie je, či nás to robí bezpečnejšími,

rogersk 01:04
01:07

ale či sa to oplatí.

rogersk 01:07
01:09

Počas minulých rokov

rogersk 01:09
01:11

ste počuli, že svet je bezpečnejší bez Saddama Husseina pri moci.

rogersk 01:11
01:14

To môže byť pravda, ale nie je to tak veľmi dôležité.

rogersk 01:14
01:17

Otázkou je, oplatilo sa to?

masik 01:17
01:20

Môžete si spraviť vlastné rozhodnutie,

masik 01:20
01:22

a potom sa rozhodnete, či sa ta invázia oplatila.

masik 01:22
01:24

To je, ako sa rozmýšľa o bezpečnosti --

rogersk 01:24
01:26

v pojmoch nákladov.

masik 01:26
01:29

Často tu nie je "správne" a "nesprávne."

rogersk 01:29
01:31

Niektorí máte doma systém proti vlámaniu,

rogersk 01:31
01:33

niektorí nie.

masik 01:33
01:35

Záleží na tom, kde žijete,

rogersk 01:35
01:37

či žijete sami alebo s rodinou,

rogersk 01:37
01:39

koľko super vecí máte,

rogersk 01:39
01:41

nakoľko ste ochotní akceptovať

rogersk 01:41
01:43

riziko krádeže.

rogersk 01:43
01:45

Aj v politike

rogersk 01:45
01:47

sú iné názory.

rogersk 01:47
01:49

Často sú tieto náklady

masik 01:49
01:51

o niečom viac ako o bezpečnosti

rogersk 01:51
01:53

a myslím, že to je veľmi dôležité.

rogersk 01:53
01:55

Ľudia majú prirodzenú intuíciu

rogersk 01:55
01:57

o týchto nákladoch.

rogersk 01:57
01:59

Robíme ich každý deň --

rogersk 01:59
02:01

poslednú noc v hotelovej izbe,

rogersk 02:01
02:03

keď som sa rozhodol zamknúť na dvakrát,

rogersk 02:03
02:05

alebo vy vo vašom aute, keď ste išli sem,

rogersk 02:05
02:07

keď ideme na obed

rogersk 02:07
02:10

a rozhodujeme, že jedlo nie je jed a že ho zjeme.

rogersk 02:10
02:12

Robíme tieto kompromisy stále znova

masik 02:12
02:14

niekoľkokrát za deň.

rogersk 02:14
02:16

Často si ich ani nevšimneme.

rogersk 02:16
02:18

Sú časťou prežívania; všetci to robíme.

rogersk 02:18
02:21

Každý druh ich robí.

masik 02:21
02:23

Predstavte si zajaca na poli ako je trávu;

rogersk 02:23
02:26

a tento zajac uvidí líšku.

rogersk 02:26
02:28

Zajac spraví bezpečnostné porovnanie:

rogersk 02:28
02:30

"Mám zostať alebo utiecť?"

rogersk 02:30
02:32

A keď sa nad tým zamyslíte,

masik 02:32
02:35

tie zajace, ktoré dobre robia tieto porovnania,

masik 02:35
02:37

zvyknú byť nažive a rozmnožovať sa,

rogersk 02:37
02:39

a zajace, ktorú sú v tom zlé

rogersk 02:39
02:41

budú zožrané alebo vyhladujú.

rogersk 02:41
02:43

Mysleli by ste,

rogersk 02:43
02:46

že my, ako úspešný druh na tejto planéte --

rogersk 02:46
02:48

vy, ja, každý --

rogersk 02:48
02:51

by mali byť naozaj dobrí v týchto porovnaniach.

rogersk 02:51
02:53

Ale zdá sa, stále znova,

rogersk 02:53
02:56

že sme v tom beznádejne zlí.

rogersk 02:56
02:59

Myslím, že je to fundamentálne zaujímavá otázka.

rogersk 02:59
03:01

Dám vám tú krátku odpoveď.

rogersk 03:01
03:03

Odpoveď je, že reagujeme na pocit bezpečia

rogersk 03:03
03:06

a nie na realitu.

rogersk 03:06
03:09

Väčšinu času to funguje.

rogersk 03:10
03:12

Väčšinu času

rogersk 03:12
03:15

pocit a realita sú to isté.

rogersk 03:15
03:17

Určite je to pravda

rogersk 03:17
03:20

pre väčšinu ľudskej prehistórie.

rogersk 03:20
03:23

Vyvinuli sme schopnosť,

rogersk 03:23
03:25

lebo to má evolučný zmysel.

rogersk 03:25
03:27

Jeden spôsob ako o tom uvažovať

rogersk 03:27
03:29

je, že sme vysoko optimalizovaní

rogersk 03:29
03:31

na rizikové rozhodnutia,

rogersk 03:31
03:34

ktoré sú vlastné pre život v malých rodinných skupinách

rogersk 03:34
03:37

vo východo-afrických planinách 100 000 rokov prnl. --

masik 03:37
03:40

v New Yorku 2010 nie tak úplne.

rogersk 03:41
03:44

Je niekoľko klamov vo vnímaní rizika.

rogersk 03:44
03:46

Je na to veľa dobrých experimentov.

masik 03:46
03:49

A isté klamy sa objavujú stále znova a znova.

rogersk 03:49
03:51

Dám vám štyri.

rogersk 03:51
03:54

Máme tendenciu preháňať senzačné a ojedinelé riziká

rogersk 03:54
03:56

a zmenšovať bežné rizika --

rogersk 03:56
03:59

lietanie versus šoférovanie.

rogersk 03:59
04:01

Neznáme je vnímané

rogersk 04:01
04:04

ako rizikovejšie ako to bežné.

rogersk 04:05
04:07

Jeden príklad by bol

rogersk 04:07
04:10

strach ľudí z únosu neznámymi,

rogersk 04:10
04:13

aj keď údaje potvrdzujú, že únosy príbuznými sú oveľa častejšie.

rogersk 04:13
04:15

To je pre deti.

rogersk 04:15
04:18

Po tretie, personifikované riziká

rogersk 04:18
04:21

sú vnímané ako väčšie ako anonymné riziká --

rogersk 04:21
04:24

takže Bin Laden je hroznejší, lebo má meno.

rogersk 04:24
04:26

A po štvrté,

rogersk 04:26
04:28

ľudia podceňujú riziká

masik 04:28
04:30

situácií, ktoré kontrolujú,

rogersk 04:30
04:34

a preceňujú ich v situáciách, kde kontrolu nemajú.

rogersk 04:34
04:37

Takže keď začnete skákať s padákom a fajčiť,

rogersk 04:37
04:39

zľahčujete riziká.

rogersk 04:39
04:42

Ak sa risk na vás prirúti -- terorizmus bol dobrým príkladom --

rogersk 04:42
04:45

preceňujete ho, lebo sa necítite, že ho máte pod kontrolou.

rogersk 04:47
04:50

Je mnoho ďalších takých klamov, kognitívnych predsudkov,

rogersk 04:50
04:53

ktoré ovplyvňujú naše rizikové rozhodnutia.

rogersk 04:53
04:55

Je istá heurestika dostupnosti,

rogersk 04:55
04:57

čo znamená, že

rogersk 04:57
05:00

odhadujeme pravdepodobnosť niečoho

rogersk 05:00
05:04

podľa toho, ako ľahko si vieme predstaviť príklady.

masik 05:04
05:06

Viete si predstaviť, ako to funguje.

rogersk 05:06
05:09

Ak počujete veľa o útoku tigrov, musí byť na okolí veľa tigrov.

rogersk 05:09
05:12

Nepočujete o útokoch levov, nie sú tu žiadne levy.

rogersk 05:12
05:15

To funguje, kým nevynájdete noviny.

rogersk 05:15
05:17

Lebo čo robia noviny,

rogersk 05:17
05:19

opakujú stále znova

rogersk 05:19
05:21

ojedinelé riziká.

rogersk 05:21
05:23

Hovorím ľuďom, že kým je to v správach, neobávajte sa.

masik 05:23
05:25

Lebo z definície:

rogersk 05:25
05:28

správy sú niečo, čo sa takmer nikdy nedeje.

rogersk 05:28
05:30

(Smiech)

rogersk 05:30
05:33

Keď je niečo tak bežné, už to nie sú správy --

rogersk 05:33
05:35

havárie áut, domáce násilie --

masik 05:35
05:38

to sú riziká, o ktoré sa strachujete.

rogersk 05:38
05:40

Sme aj druhom rozprávačov.

rogersk 05:40
05:43

Reagujeme viac na príbehy ako na dáta.

rogersk 05:43
05:45

A je v tom aj istá anti-matematika.

rogersk 05:45
05:48

Ten vtip "jeden, dva, tri, veľa" je vlastne pravdivý.

rogersk 05:48
05:51

Sme veľmi dobrí s malými číslami.

rogersk 05:51
05:53

Jedno mango, dve mangá, tri mangá,

rogersk 05:53
05:55

10 000 máng, 100 000 máng --

rogersk 05:55
05:58

to je stále viac máng ako dokážete zjesť kým zhnijú.

rogersk 05:58
06:01

Takže jedna polovica, štvrtina, pätina -- v tom sme dobrí.

rogersk 06:01
06:03

Jedno v milióne, jedno v miliarde,

rogersk 06:03
06:06

oboje sú takmer nikdy.

rogersk 06:06
06:08

Máme teda problém s rizikami,

rogersk 06:08
06:10

ktoré nie sú bežné.

masik 06:10
06:12

Tieto kognitívne predsudky

rogersk 06:12
06:15

sú filtrom medzi nami a realitou.

rogersk 06:15
06:17

A ako výsledok

rogersk 06:17
06:19

sa pocity a realita rozchádzajú,

rogersk 06:19
06:22

stávajú sa odlišnými.

masik 06:22
06:25

Buď máte pocit -- cítite sa viac v bezpečí ako ste.

rogersk 06:25
06:27

Je to falošný pocit bezpečia.

rogersk 06:27
06:29

Alebo naopak,

rogersk 06:29
06:31

a to je falošný pocit nebezpečia.

masik 06:31
06:34

Píšem veľa o "bezpečnostnom divadle,"

rogersk 06:34
06:37

čo sú produkty, ktoré ľuďom dodávajú pocit bezpečia,

rogersk 06:37
06:39

ale vlastne nič nerobia.

rogersk 06:39
06:41

Nie je žiadne skutočné slovo pre veci, ktoré nás robia bezpečnejšími,

rogersk 06:41
06:43

ale nepridávajú nám ten pocit.

rogersk 06:43
06:46

Možno je to to, čo má robiť pre nás CIA.

rogersk 06:48
06:50

Späť k ekonomike.

rogersk 06:50
06:54

Ak ekonomika, ak trh, poháňa bezpečnosť,

rogersk 06:54
06:56

a ak ľudia robia kompromisy

rogersk 06:56
06:59

založené na ich pocitoch bezpečia,

rogersk 06:59
07:01

potom rozumná vec pre spoločnosti,

rogersk 07:01
07:03

z ekonomických pohnútok,

rogersk 07:03
07:06

je dávať ľuďom pocit bezpečia.

rogersk 07:06
07:09

A sú dva spôsoby ako na to.

rogersk 07:09
07:11

Prvý, môžete ľudí spraviť bezpečnejšími

rogersk 07:11
07:13

a dúfať, že si to všimnú.

rogersk 07:13
07:16

Alebo druhý, môžete im dodať pocit bezpečia

rogersk 07:16
07:19

a dúfať, že si to nevšimnú.

masik 07:20
07:23

Takže, čo spôsobuje, či si ľudia všimnú?

rogersk 07:23
07:25

Nuž, zopár vecí:

rogersk 07:25
07:27

porozumenie bezpečnosti,

rogersk 07:27
07:29

rizikám, hrozbám,

rogersk 07:29
07:32

a protiopatreniam, ako fungujú.

rogersk 07:32
07:34

Ale keď veci poznáte,

rogersk 07:34
07:37

je pravdepodobnejšie, že vaše pocity odrážajú realitu.

rogersk 07:37
07:40

Dostatok príkladov zo života pomáha.

rogersk 07:40
07:43

Všetci poznáme mieru kriminality v našom susedstve,

rogersk 07:43
07:46

lebo tam žijeme a máme o tom pocit,

rogersk 07:46
07:49

ktorý v podstate odráža realitu.

rogersk 07:49
07:52

Bezpečnostné divadlo je odhalené,

rogersk 07:52
07:55

keď je zjavné, že nefunguje poriadne.

masik 07:55
07:59

Ok, takže, čo spôsobí, že si to ľudia všimnú?

rogersk 07:59
08:01

Nuž, zlé porozumenie.

rogersk 08:01
08:04

Ak nerozumiete rizikám, ak nerozumiete nákladom,

rogersk 08:04
08:06

ste náchylní spraviť zlé kompromisy

rogersk 08:06
08:09

a vaše pocity neodrážajú realitu.

rogersk 08:09
08:11

Nedostatok príkladov.

rogersk 08:11
08:13

Je tu hlboký problém

rogersk 08:13
08:15

s málo pravdepodobnými udalosťami.

rogersk 08:15
08:17

Ak, napríklad,

rogersk 08:17
08:19

sa terorizmus prakticky nikdy nedeje,

rogersk 08:19
08:21

je naozaj ťažké posúdiť

rogersk 08:21
08:24

efektívnosť protiteroristických opatrení.

rogersk 08:25
08:28

To je prečo pokračujete v obetovaní pannien

rogersk 08:28
08:31

a prečo vaša obrana s jednorožcom funguje.

rogersk 08:31
08:34

Nie je dostatok príkladov zlyhania.

rogersk 08:35
08:38

Plus, pocity, ktoré zahmlievajú problémy --

rogersk 08:38
08:40

kognitívne predsudky o ktorých som už hovoril,

rogersk 08:40
08:43

obavy, povery,

rogersk 08:43
08:46

v princípe neadekvátny model reality.

masik 08:47
08:50

Nechajte ma, nech to skomplikujem.

rogersk 08:50
08:52

Mám pocity a realitu.

rogersk 08:52
08:55

Chcem pridať tretí element. Chcem pridať model.

rogersk 08:55
08:57

Pocit a model v našich hlavách,

rogersk 08:57
08:59

realita je vonkajší svet.

masik 08:59
09:02

Nemení sa, je skutočná.

masik 09:02
09:04

Takže, pocity sú založené na intuícii.

rogersk 09:04
09:06

Model je založený na rozume.

rogersk 09:06
09:09

To je v základe ten rozdiel.

masik 09:09
09:11

V primitívnom a prostom svete

masik 09:11
09:14

nie je, v podstate, dôvod na model,

masik 09:14
09:17

lebo pocit je blízko k realite.

rogersk 09:17
09:19

Nepotrebujete model.

rogersk 09:19
09:21

Ale v modernom a komplexnom svete

rogersk 09:21
09:23

potrebujete modely

rogersk 09:23
09:26

na pochopenie veľa rizík, ktorým čelíme.

rogersk 09:27
09:29

Nie je pocit o baktériách.

rogersk 09:29
09:32

Potrebujete model, aby ste tomu rozumeli.

masik 09:32
09:34

Tento model

rogersk 09:34
09:37

je inteligentná reprezentácia reality.

rogersk 09:37
09:40

Je, samozrejme, limitovaná vedou,

rogersk 09:40
09:42

technológiou.

rogersk 09:42
09:45

Nemohli by sme mať bakteriálne teórie nákaz

masik 09:45
09:48

predtým, ako sme vynašli mikroskop, ktorým ich vidíme.

rogersk 09:49
09:52

Je to obmedzené našimi kognitívnymi predsudkami.

rogersk 09:52
09:54

Ale má schopnosť

rogersk 09:54
09:56

potlačiť naše pocity.

rogersk 09:56
09:59

Kde získavame tieto modely? Dostávame ich od iných.

rogersk 09:59
10:02

Dostávame ich z náboženstva, kultúry,

rogersk 10:02
10:04

učiteľov, starších.

masik 10:04
10:06

Pred pár rokmi

rogersk 10:06
10:08

som bol v Južnej Afrike na safari.

masik 10:08
10:11

Stopár, s ktorým som bol, vyrastal v Krugerovom národnom parku.

rogersk 10:11
10:14

Mal niekoľko veľmi komplexných modelov prežitia.

rogersk 10:14
10:16

A záležalo na tom, či ste boli napadnutí

rogersk 10:16
10:18

levom, leopardom, hrochom alebo slonom --

rogersk 10:18
10:21

a kedy ste museli ujsť a kedy ste mali vyliezť na strom --

rogersk 10:21
10:23

kedy ste na strom vyliezť nemohli.

rogersk 10:23
10:26

Ja by som zomrel za jeden deň,

rogersk 10:26
10:28

ale on sa tam narodil

masik 10:28
10:30

a rozumel tomu, ako prežiť.

rogersk 10:30
10:32

Ja som sa narodil v New Yorku.

rogersk 10:32
10:35

Mohol som ho zobrať do New Yorku a on by za deň zomrel.

rogersk 10:35
10:37

(Smiech)

rogersk 10:37
10:39

Lebo sme mali rôzne modely

rogersk 10:39
10:42

založené na rôznych skúsenostiach.

rogersk 10:43
10:45

Modely môžu pochádzať z médií,

rogersk 10:45
10:48

od našich zvolených predstaviteľov.

rogersk 10:48
10:51

Pomyslite na modely terorizmu,

rogersk 10:51
10:54

detských únosov,

rogersk 10:54
10:56

leteckej bezpečnosti, bezpečnosti áut.

rogersk 10:56
10:59

Modely môžu pochádzať z priemyslu.

masik 10:59
11:01

Dva, ktoré sledujem, sú monitorovacie kamery,

rogersk 11:01
11:03

preukazy,

rogersk 11:03
11:06

dosť našich počítačových bezpečnostných modelov odtiaľ pochádza.

rogersk 11:06
11:09

Veľa modelov pochádza z vedy.

rogersk 11:09
11:11

Modely zdravia sú dobrým príkladom.

rogersk 11:11
11:14

Pomyslite na rakovinu, vtáčiu chrípku, prasaciu chrípku, SARS.

rogersk 11:14
11:17

Všetky naše pocity bezpečia

rogersk 11:17
11:19

o týchto nákazách

rogersk 11:19
11:21

pochádzajú z modelov,

rogersk 11:21
11:24

ktoré nám dala, naozaj, veda filtrovaná cez médiá.

rogersk 11:25
11:28

Takže modely sa môžu zmeniť.

rogersk 11:28
11:30

Modely nie sú statické.

rogersk 11:30
11:33

Ako si zvykáme v našom prostredí,

rogersk 11:33
11:37

náš model sa môže dostať bližšie k pocitom.

rogersk 11:38
11:40

Príkladom môže byť,

rogersk 11:40
11:42

ak pôjdete späť 100 rokov,

rogersk 11:42
11:45

keď sa elektrina len stávala bežnou,

rogersk 11:45
11:47

bolo okolo nej veľa obáv.

rogersk 11:47
11:49

Boli ľudia, ktorí sa báli stlačiť zvonček na dverách,

rogersk 11:49
11:52

lebo v ňom bola elektrina a tá bola nebezpečná.

masik 11:52
11:55

Pre nás -- my sme veľmi zbehlí s elektrinou.

rogersk 11:55
11:57

Vymieňame žiarovky

masik 11:57
11:59

bez toho, aby sme na ne mysleli.

rogersk 11:59
12:03

Náš model bezpečnosti okolo elektriny

rogersk 12:03
12:06

je niečo, do čoho sa rodíme.

masik 12:06
12:09

Nezmenilo sa to, ako sme vyrastali.

rogersk 12:09
12:12

A sme v tom dobrí.

rogersk 12:12
12:14

Alebo pomyslite na riziká

rogersk 12:14
12:16

na Internete skrz generácie --

masik 12:16
12:18

ako k Internetovej bezpečnosti pristupujú vaši rodičia

rogersk 12:18
12:20

v porovnaní s vami,

rogersk 12:20
12:23

v porovnaní s našimi deťmi.

rogersk 12:23
12:26

Modely postupne upadajú do pozadia.

rogersk 12:27
12:30

Intuitívne je len iné slovo pre bežné.

rogersk 12:30
12:32

Keď je váš model blízko realite

rogersk 12:32
12:34

a konverguje s pocitmi,

rogersk 12:34
12:37

často ani neviete, že je tam.

rogersk 12:37
12:39

Pekným príkladom

rogersk 12:39
12:42

bola minuloročná prasacia chrípka.

rogersk 12:42
12:44

Keď sa prvýkrát objavila prasacia chrípka,

rogersk 12:44
12:48

prvé správy spôsobili veľa prehnaných reakcií.

rogersk 12:48
12:50

Malo to meno,

rogersk 12:50
12:52

čo ju robilo desivejšie ako bežnú chrípku,

rogersk 12:52
12:54

aj keď bola viac smrteľná.

rogersk 12:54
12:58

Ľudia si mysleli, že doktori by si s tým mali poradiť.

rogersk 12:58
13:00

To bol ten pocit straty kontroly.

rogersk 13:00
13:02

A tieto dve veci

rogersk 13:02
13:04

spravili riziko väčšie ako bolo.

rogersk 13:04
13:07

Ako sa novota ošúchala, prešli mesiace,

rogersk 13:07
13:09

bola miera tolerancie,

rogersk 13:09
13:11

ľudia si na to zvykli.

rogersk 13:11
13:14

Neboli žiadne nové dáta, ale bolo menej strachu.

rogersk 13:14
13:16

Na jeseň

rogersk 13:16
13:18

si ľudia mysleli,

rogersk 13:18
13:20

že to doktori už mali vyriešiť.

rogersk 13:20
13:22

A vznikol rozkol --

rogersk 13:22
13:24

ľudia si mali vybrať

masik 13:24
13:28

medzi strachom a prijatím --

rogersk 13:28
13:30

vlastne strachom a ľahostajnosťou --

rogersk 13:30
13:33

tak nejak si vybrali podozrevanie.

rogersk 13:33
13:36

A keď sa poslednú zimu objavila vakcína,

rogersk 13:36
13:39

bolo veľa ľudí -- prekvapujúce číslo --

rogersk 13:39
13:42

ktorí ju odmietli --

rogersk 13:43
13:45

pekný príklad

rogersk 13:45
13:48

ako sa menia pocity bezpečnosti ľudí, ako sa menia ich modely,

rogersk 13:48
13:50

tak nadivoko,

rogersk 13:50
13:52

bez nových informácií,

rogersk 13:52
13:54

bez nových vstupov.

rogersk 13:54
13:57

To sa teraz deje dosť často.

rogersk 13:57
14:00

Pridám ešte jednu komplikáciu.

rogersk 14:00
14:03

Máme pocit, model, realitu.

rogersk 14:03
14:05

Mám veľmi relativistický pohľad na bezpečnosť.

rogersk 14:05
14:08

Myslím, že závisí na pozorovateľovi.

rogersk 14:08
14:10

A väčšina bezpečnostných rozhodnutí

rogersk 14:10
14:14

zahŕňa rôznych ľudí.

masik 14:14
14:16

Tým, ktorým o niečo ide,

rogersk 14:16
14:19

so špecifickými kompromismi,

rogersk 14:19
14:21

sa budú snažiť rozhodnutie ovplyvniť.

rogersk 14:21
14:23

Volám to ich agenda.

rogersk 14:23
14:25

Vidíte agendu --

rogersk 14:25
14:28

toto je marketing, toto je politika --

rogersk 14:28
14:31

snažiace sa vás presvedčiť preferovať jeden model pred druhým,

rogersk 14:31
14:33

snažiace sa vás presvedčiť ignorovať model

rogersk 14:33
14:36

a veriť vašim pocitom,

rogersk 14:36
14:39

marginalizujúc ľudí s modelmi, ktoré sa vám nepáčia.

rogersk 14:39
14:42

To nie je neobvyklé.

rogersk 14:42
14:45

Príklad, skvelý príklad, je riziko fajčenia.

masik 14:46
14:49

V histórii posledných 50 rokov riziká fajčenia

masik 14:49
14:51

ukazujú, ako sa model mení,

masik 14:51
14:54

a tiež ukazujú, ako sa priemysel bráni

rogersk 14:54
14:56

modelu, ktorý sa mu nepáči.

masik 14:56
14:59

Porovnajte to s debatou o pasívnom fajčení

rogersk 14:59
15:02

asi 20 rokov pozadu.

rogersk 15:02
15:04

Pomyslite na pásy v aute.

rogersk 15:04
15:06

Keď som bol dieťa, nikto si nedával pásy.

rogersk 15:06
15:08

Dnes váš žiadne dieťa nenechá jazdiť,

rogersk 15:08
15:10

kým nemáte zapnutý pás.

masik 15:11
15:13

Porovnajte to s diskusiou o airbagoch --

rogersk 15:13
15:16

asi 30 rokov pozadu.

rogersk 15:16
15:19

Všetko príklady meniacich sa modelov.

rogersk 15:21
15:24

Čo si zoberieme, je, že meniť modely je ťažké.

rogersk 15:24
15:26

Modely sa ťažko rozhýbu.

rogersk 15:26
15:28

Ak sa zhodujú s vašimi pocitmi,

rogersk 15:28
15:31

tak ani neviete, že máte model.

rogersk 15:31
15:33

A je aj ďalší kognitívny predsudok,

rogersk 15:33
15:35

nazvem ho predsudok potvrdenia,

masik 15:35
15:38

kde zvykneme prijímať dáta,

masik 15:38
15:40

ktoré potvrdzujú naše názory,

rogersk 15:40
15:43

a odmietať dáta, ktoré naším názorom odporujú.

masik 15:44
15:46

Takže, dôkazy proti nášmu modelu

rogersk 15:46
15:49

asi budeme ignorovať, aj keď sú presvedčivé.

masik 15:49
15:52

Musí to byť veľmi presvedčivé, než začneme venovať pozornosť i im.

masik 15:53
15:55

Nové modely, ktoré zahŕňajú dlhé časové obdobia, sú ťažké.

rogersk 15:55
15:57

Globálne otepľovanie je dobrý príklad.

rogersk 15:57
15:59

Sme zlí

rogersk 15:59
16:01

s modelmi, ktoré preklenujú 80 rokov.

rogersk 16:01
16:03

Vieme si poradiť do ďalšej žatvy.

rogersk 16:03
16:06

Vieme si často poradiť, kým vyrastú naše deti.

rogersk 16:06
16:09

Ale 80 rokov, s tým takí dobrí nie sme.

rogersk 16:09
16:12

Je to veľmi ťažký model na prijatie.

rogersk 16:12
16:16

Môžeme mať oba modely v našej hlave naraz,

rogersk 16:16
16:19

alebo ten typ problému,

rogersk 16:19
16:22

kde zastávame oba názory spoločne,

rogersk 16:22
16:24

alebo kognitívnu disonanciu.

rogersk 16:24
16:26

Nakoniec,

rogersk 16:26
16:29

nový model nahradí starý model.

rogersk 16:29
16:32

Silné pocity môžu vytvoriť model.

rogersk 16:32
16:35

11. september vytvoril bezpečnostný model

rogersk 16:35
16:37

v hlavách mnohých ľudí.

rogersk 16:37
16:40

Taktiež, osobné skúsenosti so zločinom to vedia,

rogersk 16:40
16:42

osobné zdravotné vydesenie,

masik 16:42
16:44

zdesenie o zdraví v správach.

rogersk 16:44
16:46

Stretnete sa s takzvanými žiarovkovými udalosťami

rogersk 16:46
16:48

u psychiatrov.

rogersk 16:48
16:51

Môžu vytvoriť model instantne,

rogersk 16:51
16:54

lebo sú veľmi emotívne.

masik 16:54
16:56

Takže, v technologickom svete

rogersk 16:56
16:58

nemáme skúsenosti

rogersk 16:58
17:00

na posúdenie modelov.

masik 17:00
17:02

Spoliehame sa na iných. Spoliehame na sprostredkovanie.

masik 17:02
17:06

Funguje to, kým to má naprávať iných.

rogersk 17:06
17:08

Spoliehame na štátne agentúry,

rogersk 17:08
17:13

aby nám povedali, ktoré lieky sú bezpečné.

rogersk 17:13
17:15

Priletel som sem včera.

rogersk 17:15
17:17

Nekontroloval som lietadlo.

rogersk 17:17
17:19

Spoľahol som sa na dáku inú skupinu,

rogersk 17:19
17:22

aby určila, či je moje lietadlo bezpečné pre let.

rogersk 17:22
17:25

Sme tu, nikto z nás sa nebojí, že na nás spadne tá strecha,

rogersk 17:25
17:28

nie preto, že by sme ju kontrolovali,

rogersk 17:28
17:30

ale preto, že sme si dosť istí,

rogersk 17:30
17:33

že stavebné predpisy sú tu v poriadku.

rogersk 17:33
17:35

Je to model, ktorý jednoducho akceptujeme

rogersk 17:35
17:37

vlastne vo viere.

rogersk 17:37
17:40

A to je ok.

rogersk 17:42
17:44

No, čo chceme,

masik 17:44
17:46

je, aby sa ľudia dostatočne zoznámili

rogersk 17:46
17:48

s lepšími modelmi --

rogersk 17:48
17:50

aby sa to odrazilo v ich pocitoch --

rogersk 17:50
17:54

umožnilo im to robiť bezpečnostné kompromisy.

rogersk 17:54
17:56

Lebo až sa tie vymknú z ruky,

rogersk 17:56
17:58

máte dve možnosti.

rogersk 17:58
18:00

Prvá, môžete opraviť pocity ľudí,

rogersk 18:00
18:02

priamo pôsobiť na city.

rogersk 18:02
18:05

To je manipulácia, ale môže fungovať.

rogersk 18:05
18:07

Druhá, viac čestná možnosť,

rogersk 18:07
18:10

je opraviť ten model.

rogersk 18:11
18:13

Zmena sa deje pomaly.

masik 18:13
18:16

Debata o fajčení trvala 40 rokov,

rogersk 18:16
18:19

a to bola z tých jednoduchých.

rogersk 18:19
18:21

Niektoré z týchto vecí sú ťažké.

rogersk 18:21
18:23

Veľmi ťažké,

rogersk 18:23
18:25

informácie vyzerajú ako naša najlepšia nádej.

rogersk 18:25
18:27

A klamal som.

rogersk 18:27
18:29

Pamätáte, keď som vravel pocit, model a realita.

rogersk 18:29
18:32

Vravel som, že realita sa nemení. Ale mení sa.

rogersk 18:32
18:34

Žijeme v technologickom svete;

rogersk 18:34
18:37

realita sa mení stále.

rogersk 18:37
18:40

Možno máme, že -- po prvýkrát v našom druhu --

rogersk 18:40
18:43

pocit naháňa model, model naháňa realitu, realita sa hýbe --

rogersk 18:43
18:46

a možno sa nikdy nestretnú.

rogersk 18:47
18:49

Nevieme to.

rogersk 18:49
18:51

Ale v dlhšom čase,

rogersk 18:51
18:54

aj pocity aj realita sú dôležité.

rogersk 18:54
18:57

A chcel by som skončiť s dvoma krátkymi príkladmi na ilustráciu.

masik 18:57
18:59

1982 -- neviem, či si toto ľudia pamätajú --

rogersk 18:59
19:02

bola krátka epidémia

rogersk 19:02
19:04

otravami Tylenolom v Spojených štátoch.

rogersk 19:04
19:07

Je to strašný príbeh. Niekto vzal fľašku Tylenolu,

rogersk 19:07
19:10

dal do nej jed, zavrel ju a položil naspäť do regálu.

rogersk 19:10
19:12

Niekto iný ju kúpil a zomrel.

rogersk 19:12
19:14

To vydesilo ľudí.

rogersk 19:14
19:16

Bolo pár napodobňujúcich útokov.

rogersk 19:16
19:19

Nebolo to žiadne reálne riziko, ale ľudia boli vydesení.

rogersk 19:19
19:21

A to je,

rogersk 19:21
19:23

ako vznikol priemysel nemanipulovateľných liekov.

rogersk 19:23
19:25

Tie bezpečné vrchnáky, ktoré z toho vzišli.

rogersk 19:25
19:27

Je to úplné bezpečnostné divadlo.

masik 19:27
19:29

Na domácu úlohu vymyslite 10 spôsobov, ako to obísť.

rogersk 19:29
19:32

Dám vám jeden, injekcia.

rogersk 19:32
19:35

Ale ľuďom to zlepšilo pocit.

rogersk 19:35
19:37

Spravilo to ich pocit bezpečia

rogersk 19:37
19:39

bližší k realite.

masik 19:39
19:42

Posledný príbeh, pred pár rokmi jedna známa porodila.

rogersk 19:42
19:44

Navštívil som ju v nemocnici.

rogersk 19:44
19:46

Vysvitlo, že keď sa teraz dieťa narodí,

rogersk 19:46
19:48

dajú mu náramok s RFID

rogersk 19:48
19:50

a korešpondujúci dajú matke,

rogersk 19:50
19:52

takže keď niekto iný ako matka zoberie dieťa z oddelenia

rogersk 19:52
19:54

spustí sa alarm.

rogersk 19:54
19:56

Povedal som, "To je celkom milé.

rogersk 19:56
19:58

Rozmýšľam, aké rozšírené je kradnutie bábätiek

rogersk 19:58
20:00

v našich nemocniciach."

rogersk 20:00
20:02

Prišiel som domov, vyhľadal som to.

rogersk 20:02
20:04

Prakticky sa to nikdy nestalo.

rogersk 20:04
20:06

Ale keď o tom rozmýšľate,

rogersk 20:06
20:08

keď ste v nemocnici

rogersk 20:08
20:10

a musíte matke odobrať dieťa,

rogersk 20:10
20:12

preč s miestnosti aby ste spravili nejaké testy,

rogersk 20:12
20:14

tak by ste mali mať nejaké dobré bezpečnostné divadlo,

rogersk 20:14
20:16

lebo vám odtrhne ruku.

rogersk 20:16
20:18

(Smiech)

rogersk 20:18
20:20

Takže je to pre nás dôležité,

rogersk 20:20
20:22

pre nás, ktorí dizajnujeme bezpečnosť,

rogersk 20:22
20:25

ktorí riešime bezpečnostnú politiku,

rogersk 20:25
20:27

alebo riešime verejnú politiku

rogersk 20:27
20:29

spôsobmi, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť.

rogersk 20:29
20:32

Nie je to len realita, je to pocit a realita.

rogersk 20:32
20:34

A čo je dôležité,

rogersk 20:34
20:36

je, aby boli v podstate rovnaké.

rogersk 20:36
20:38

Je dôležité, že keď naše pocity odrážajú realitu,

rogersk 20:38
20:40

robíme lepšie bezpečnostné kompromisy.

rogersk 20:40
20:42

Ďakujem.

rogersk 20:42
20:44

(Potlesk)