Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bruce Schneier: The security mirage in Marathi

Last Modified By Time Content
ppdixit 00:00
00:02

तर सुरक्षितता म्हणजे दोन भिन्न गोष्टी आहेत:

adi2188 00:02
00:04

ती एक भावना आहे आणि ते एक वास्तव आहे.

adi2188 00:04
00:06

आणि ह्या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत.

ppdixit 00:06
00:08

तुम्ही सुरक्षित नसला तरी

ppdixit 00:08
00:10

तुम्हाला सुरक्षित वाटू शकते.

ppdixit 00:10
00:12

आणि तुम्हाला सुरक्षित वाटले नाही तरी

ppdixit 00:12
00:14

तुम्ही सुरक्षित असू शकता.

ppdixit 00:14
00:16

खरोखर, त्या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना

ppdixit 00:16
00:18

एकाच शब्दाशी संबंधित आहेत.

ppdixit 00:18
00:20

आणि या भाषणाद्वारे मला

ppdixit 00:20
00:22

त्या दोन्ही तोडायच्या आहेत --

ppdixit 00:22
00:24

त्या कधी दूर जातात

ppdixit 00:24
00:26

आणि त्या कधी एकत्र येतात हे समजून घेऊन.

ppdixit 00:26
00:28

आणि भाषा हा यातील एक खराखुरा अडथळा आहे.

ppdixit 00:28
00:30

आपण ज्या संकल्पनांबद्दल बोलणार आहोत

adi2188 00:30
00:33

त्यांसाठी फारसे योग्य शब्द नाही आहेत.

ppdixit 00:33
00:35

म्हणून जर तुम्ही सुरक्षिततेकडे

ppdixit 00:35
00:37

अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिले तर,

ppdixit 00:37
00:39

ती एक जमा खर्चाचे गणित आहे.

ppdixit 00:39
00:41

प्रत्येकवेळी तुम्हाला सुरक्षितता मिळत असते

ppdixit 00:41
00:43

त्यावेळी तुम्ही दुसरे काहीतरी खर्च करत असता.

ppdixit 00:43
00:45

हा तुमचा व्यक्तिगत निर्णय असेल --

ppdixit 00:45
00:47

तुम्ही घरी सुरक्षा-गजर लावणार का नाही याबद्दलचा --

ppdixit 00:47
00:50

किंवा राष्ट्रीय निर्णय असेल -- तुम्ही दुसर्या देशावर आक्रमण करण्यासाठीचा--

ppdixit 00:50
00:52

तुम्ही कशावर तरी पाणी सोडताय,

ppdixit 00:52
00:55

पैसा किंवा वेळ, सुविधा, क्षमता,

ppdixit 00:55
00:58

किंवा मूलभूत स्वातंत्र्यांवर

ppdixit 00:58
01:01

आणि कोणत्याही सुरक्षेकडे पाहताना विचारायचा प्रश्न

ppdixit 01:01
01:04

हा नाही की त्यामुळे आपण सुरक्षित होत आहोत की नाही,

ppdixit 01:04
01:07

पण त्यासाठी मोजलेली किंमत बरोबर आहे की नाही हा आहे.

ppdixit 01:07
01:09

तुम्ही गेली काही वर्षे ऐकताय,

ppdixit 01:09
01:11

सद्दाम हुसेन सत्तेवर नाही त्यामुळे जग जास्त सुरक्षित आहे.

ppdixit 01:11
01:14

ते खरे असेलही, पण ते जास्त महत्त्वाचे नाही आहे.

ppdixit 01:14
01:17

प्रश्न आहे की त्यासाठी मोजलेली किंमत बरोबर होती की नव्हती.

ppdixit 01:17
01:20

आणि तुमचा तुम्ही निर्णय घ्या,

ppdixit 01:20
01:22

आणि तुम्ही ठरवाल की त्यांच्यावर केलेले आक्रमण बरोबर होते की नाही.

ppdixit 01:22
01:24

असा तुम्ही सुरक्षिततेबद्दल विचार करायचा असतो --

ppdixit 01:24
01:26

जमा-खर्चाच्या गणिताद्वारे.

ppdixit 01:26
01:29

आता यात अनेकवेळा चूक किंवा बरोबर असे काहीच नसते.

ppdixit 01:29
01:31

आपल्यातील काही लोकांच्या घरात सुरक्षागजर प्रणाली असते,

ppdixit 01:31
01:33

आणि काहींच्यात नसते.

ppdixit 01:33
01:35

आणि हे सर्व अवलंबून आहे आपण कुठे राहतो,

ppdixit 01:35
01:37

आपण एकटे राहतो की कुटूंबासोबत,

ppdixit 01:37
01:39

आपल्याकडे किती मुल्यवान माल आहे,

ppdixit 01:39
01:41

आणि चोरीच्या धोक्याचा स्विकार

ppdixit 01:41
01:43

आपण किती करू शकतो यांवर.

ppdixit 01:43
01:45

राजकारणातही,

ppdixit 01:45
01:47

बरेच वेगवेगळे पर्याय असतात.

ppdixit 01:47
01:49

आणि बर्‍याच वेळेला, हे जमा-खर्च,

ppdixit 01:49
01:51

फक्त सुरक्षिततेशिवाय इतर गोष्टींबद्दल असतात,

ppdixit 01:51
01:53

आणि मला वाटते ते खरोखर महत्त्वाचे आहे.

ppdixit 01:53
01:55

आता लोकांना या जमाखर्चाबद्दल

ppdixit 01:55
01:57

नैसर्गिक अंतर्ज्ञान असते.

ppdixit 01:57
01:59

आपण ते दररोज करत असतो --

ppdixit 01:59
02:01

काल रात्री माझ्या हॉटेलच्या खोलीत,

ppdixit 02:01
02:03

जेव्हा मी दाराला दोन कुलुपे लावायचे ठरवले त्यावेळी,

ppdixit 02:03
02:05

किंवा तुम्ही इथे गाडी चालवत आला त्यावेळी

ppdixit 02:05
02:07

जेव्हा आपण जेवायला जातो त्यावेळी

ppdixit 02:07
02:10

आपण ठरवतो की जेवण विषारी नाही आहे आणि आपण ते खातो.

ppdixit 02:10
02:12

आपण हे जमा-खर्चाचे गणित परत परत

ppdixit 02:12
02:14

दररोज अनेक वेळा करतो.

ppdixit 02:14
02:16

बहुतांशी आपल्या ध्यानातही ते येत नाहीत.

ppdixit 02:16
02:18

आपल्या जिवंत असण्याचाच ते एक भाग आहेत; आपण सगळेच ते करतो.

ppdixit 02:18
02:21

प्रत्येक प्रजाती तसे करते.

ppdixit 02:21
02:23

समजा शेतात एक ससा गवत खातो आहे,

ppdixit 02:23
02:26

आणि सश्याला कोल्हा दिसणार आहे.

ppdixit 02:26
02:28

ससा सुरक्षिततेच्या जमा-खर्चाचे गणित करणार आहे:

ppdixit 02:28
02:30

"मी थांबू की मी पळून जाऊ?"

ppdixit 02:30
02:32

आणि तुम्ही त्याबाबत विचार केला,

ppdixit 02:32
02:35

तर जे ससे ते गणित करण्यात चांगले आहेत

ppdixit 02:35
02:37

ते जगतील आणि प्रजनन करतील

ppdixit 02:37
02:39

आणि जे ससे ते करण्यात वाईट असतील

ppdixit 02:39
02:41

ते भक्ष्य बनतील किंवा उपाशी राहतील.

ppdixit 02:41
02:43

आणि तुम्हा विचार करता की

ppdixit 02:43
02:46

आपण, या ग्रहावरील सर्वात यशस्वी प्रजाती --

ppdixit 02:46
02:48

तुम्ही, मी, सर्वजण --

adi2188 02:48
02:51

हे जमा-खर्चाचे गणित करण्यात एकदम पारंगत असू.

ppdixit 02:51
02:53

तरी परत परत असे दिसून येते

ppdixit 02:53
02:56

की आपण त्याबाबत अतिशय वाईट आहोत.

ppdixit 02:56
02:59

आणि मला वाटते की हा मूलतः रोचक प्रश्न आहे.

ppdixit 02:59
03:01

मी तुम्हाला थोडक्यात उत्तर देईन.

ppdixit 03:01
03:03

उत्तर आहे की आपण सुरक्षिततेच्या भावनेनुसार वागतो

ppdixit 03:03
03:06

आणि वास्तवानुसार नाही.

adi2188 03:06
03:09

आणि बहुतेक वेळा ते चालते.

adi2188 03:10
03:12

बर्‍याचदा,

ppdixit 03:12
03:15

भावना आणि वास्तव एकच असतात.

ppdixit 03:15
03:17

आणि जवळजवळ संपूर्ण मानवी प्रागैतिहासात

ppdixit 03:17
03:20

ते नक्कीच खरे होते.

ppdixit 03:20
03:23

आपण ही क्षमता विकसित केली आहे

ppdixit 03:23
03:25

कारण ती उत्क्रांतीच्या दृष्टीने योग्य होती.

ppdixit 03:25
03:27

याबद्दल असा विचार करता येईल

ppdixit 03:27
03:29

की आपण इसपूर्व १,००,००० मध्ये

ppdixit 03:29
03:31

पूर्व आफ्रिकेतील पर्वतीय प्रदेशात छोट्या कुटूंबातील गटात

ppdixit 03:31
03:34

राहात असताना नेहमी घ्याव्या लागलेल्या धोक्यांबद्दलच्या

ppdixit 03:34
03:37

निर्णयांबाबत अतिशय तल्लख आहोत.

adi2188 03:37
03:40

२०१० मधल्या न्यूयॉर्कसाठी, फारसे नाही.

ppdixit 03:41
03:44

धोका समजण्याच्या बाबतीत अनेक चुका होत असतात.

ppdixit 03:44
03:46

यातील बरेच चांगले प्रयोग केले गेले आहेत.

ppdixit 03:46
03:49

आणि तुम्हाला काही चुका पुन्हापन्हा होताना दिसू शकतील.

ppdixit 03:49
03:51

मी त्यातील चार सांगतो.

adi2188 03:51
03:54

आपण भव्य-दिव्य आणि असामान्य अशा धोक्यांना अतिरंजित करतो

ppdixit 03:54
03:56

आणि नेहमीच्या धोक्यांना कमी किंमत देतो --

ppdixit 03:56
03:59

जसे (विमानातून) उडणे विरूद्ध (गाडी) चालवणे.

ppdixit 03:59
04:01

अज्ञात गोष्टींना ज्ञात गोष्टींपेक्षा

ppdixit 04:01
04:04

जास्त धोकादायक समजले जाते.

ppdixit 04:05
04:07

त्याचे एक उदाहारण असेल,

ppdixit 04:07
04:10

लोकांना परके लोक अपहरण करतील अशी भीती वाटते,

ppdixit 04:10
04:13

तर याबाबतीतील माहिती नातेवाईकांनी केलेली अपहरणे जास्त असतात याला आधार देते.

ppdixit 04:13
04:15

हे आहे मुलांबाबात.

adi2188 04:15
04:18

तिसरी, एखाद्या व्यक्तीशी निगडीत अशा धोक्यांना

ppdixit 04:18
04:21

अनामिक धोक्यांपेक्षा जास्त मोठे समजले जाते.

adi2188 04:21
04:24

जसं बिन लादेन जास्त भीतीदायक आहे कारण त्याला नाव आहे.

adi2188 04:24
04:26

आणि चौथी..

ppdixit 04:26
04:28

की लोक त्यांचे नियंत्रण असलेल्या परिस्थितीतील

ppdixit 04:28
04:30

धोक्यांना प्रमाणापेक्षा कमी महत्त्व देतात

ppdixit 04:30
04:34

आणि ज्या परिस्थितीवर त्यांचे नियत्रण नाही त्यातील धोक्यांना जास्त महत्त्व देतात.

ppdixit 04:34
04:37

तर एकदा तुम्ही स्कायडायविंग किंवा धुम्रपान करण्यास सुरूवात केली,

ppdixit 04:37
04:39

की तुम्ही त्यातील धोक्यांने कमी लेखता.

ppdixit 04:39
04:42

जर धोका तुमच्यावर लादला गेला असेल तर -- दहशतवाद हे चांगले उदाहरण होते --

ppdixit 04:42
04:45

तुम्ही त्याला जास्त किंमत देता, कारण तुम्हाला ते तुमच्या नियंत्रणाखाली आहे असे वाटत नाही.

ppdixit 04:47
04:50

अशा आणखीही बर्‍याच चुका आहेत, आकलनातील चुका,

ppdixit 04:50
04:53

ज्या आपल्या धोक्यांविषयीच्या निर्णयांवर परिणाम करतात.

ppdixit 04:53
04:55

त्यातील एक उपलब्धता अनुमान,

ppdixit 04:55
04:57

ज्याचा अर्थ मूलतः असा आहे की

ppdixit 04:57
05:00

आपण एखाद्या गोष्टीची शक्यता त्या गोष्टीबद्दलच्या

ppdixit 05:00
05:04

घटना किती लगेच मनात आणू शकतो यावरून ठरवतो.

ppdixit 05:04
05:06

तुम्ही विचार करू शकाल ते कसे होते.

ppdixit 05:06
05:09

तुम्ही जर वाघांच्या हल्ल्यांबाबात बरेच ऐकले असेल तर, आजूबाजूला भरपूर वाघ असणारच.

ppdixit 05:09
05:12

सिंहाचे हल्ले तुमच्या ऐकिवात नाहीत म्हणजे अजूबाजूला जास्त सिंह नाही आहेत.

ppdixit 05:12
05:15

हे ठीक आहे जोपर्यंत तुम्ही वर्तमानपत्रांचा शोध लावत नाही.

ppdixit 05:15
05:17

कारण वर्तमानपत्रे काय करतात की

ppdixit 05:17
05:19

ती कधीतरी उद्भवणार्‍या धोक्यांची

ppdixit 05:19
05:21

वारंवार पुनरूक्ती करतात

ppdixit 05:21
05:23

मी लोकांना सांगतो, जर एखादी गोष्ट वर्तमानपत्रात असेल तर त्याबद्दल काळजी करू नका.

ppdixit 05:23
05:25

कारण व्याख्येनुसारच,

ppdixit 05:25
05:28

बातमी म्हणजे एखादी गोष्ट जी जवळजवळ कधीच घडत नाही.

ppdixit 05:28
05:30

(हशा)

ppdixit 05:30
05:33

एखादी गोष्ट सारखीच घडत असेल, तर ती बातमी होऊ शकत नाही --

ppdixit 05:33
05:35

गाड्यांचे अपघात, घरगुती मारहाण --

ppdixit 05:35
05:38

त्यागोष्टींबद्दल तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे.

adi2188 05:38
05:40

आणि आपण एक गोष्टी सागणार्‍यांची जमात पण आहोत.

ppdixit 05:40
05:43

आपण माहितीपेक्षा गोष्टींना जास्त महत्त्व देतो.

ppdixit 05:43
05:45

आणि त्यात थोडा पायाभूत निरंकपणा (अंकांबद्दलचे अज्ञान) आहे.

ppdixit 05:45
05:48

म्हणजे तो "एक दोन तीन, अनेक" चा विनोद काहीसा बरोबरच आहे.

ppdixit 05:48
05:51

आपन लहान संख्यांच्या बाबतीत एकदम चांगले आहोत.

ppdixit 05:51
05:53

एक आंबा, दोन आंबे, तीन आंबे,

ppdixit 05:53
05:55

१०,००० आंबे, १,००,००० आंबे --

ppdixit 05:55
05:58

अजुनही नासून जाण्याआधी खाता येतील त्यापेक्षा ते जास्त आंबे आहेत.

ppdixit 05:58
06:01

तर अर्धा, पाव, एक पंचमांश -- याबाबत आपण चांगले आहोत.

ppdixit 06:01
06:03

दहा लाखात एक, शंभर कोटीत एक --

ppdixit 06:03
06:06

ते म्हणजे जवळ जवळ नसल्यासारखेच आहेत.

ppdixit 06:06
06:08

म्हणूनच आपल्याला सामान्य नसलेले धोके

ppdixit 06:08
06:10

समजण्यास त्रास होतो.

ppdixit 06:10
06:12

आणि या आकलनशक्तीतील चुका

ppdixit 06:12
06:15

आपल्या आणि वास्तवामधील चाळणी बनतात.

ppdixit 06:15
06:17

आणि त्याचा परिणाम

ppdixit 06:17
06:19

असा होतो की भावना आणि वास्तव यात काहीच समान राहत नाही,

ppdixit 06:19
06:22

ते भिन्न बनतात.

ppdixit 06:22
06:25

आता तुमची एकतर अशी भावना असते की -- तुम्हाला तुम्ही असता त्यापेक्षा जास्त सुरक्षित वाटते.

adi2188 06:25
06:27

हीच आहे सुरक्षेची चुकीची समजूत.

ppdixit 06:27
06:29

किंवा उलट,

ppdixit 06:29
06:31

आपण असुरक्षित असल्याची चुकीची भावना.

ppdixit 06:31
06:34

मी "सुरक्षिततेच्या नाटकासंबंधी" बरेच लिहीतो,

ppdixit 06:34
06:37

ज्या अशा गोष्टी आहेत ज्यामुळे लोकांना सुरक्षित वाटते,

ppdixit 06:37
06:39

पण वास्तवात त्यांचा काहीही उपयोग होत नाही.

ppdixit 06:39
06:41

अशा गोष्टींसाठी कुठलाच शब्द नाही आहे ज्या आपल्याला सुरक्षित करतात,

ppdixit 06:41
06:43

पण आपल्याला सुरक्षित वाटू देत नाहीत.

ppdixit 06:43
06:46

बहुतेक ते काम आपल्यासाठी सीआयए करते.

ppdixit 06:48
06:50

परतूया अर्थशास्त्राकडे.

ppdixit 06:50
06:54

जर अर्थशास्त्र, किंवा बाजारपेठेच्या पद्धतीने सुरक्षितता चालली तर,

ppdixit 06:54
06:56

आणि जर लोकांनी जम-खर्चाचे गणित

ppdixit 06:56
06:59

सुरक्षिततेच्या भावनेवरून केले तर,

ppdixit 06:59
07:01

पैसा मिळविण्यासाठी कंपन्यांसाठी हुशारीची गोष्ट

ppdixit 07:01
07:03

म्हणजे लोकांच्यात सुरक्षिततेची भावना वाढवण्यासाठौ

ppdixit 07:03
07:06

जे काही करावे लागते ते करायचे.

ppdixit 07:06
07:09

आणि हे दोन रीतीने करता येते.

ppdixit 07:09
07:11

पहिली, तुम्ही लोकांना खरोखर सुरक्षित करू शकता

ppdixit 07:11
07:13

आणि ते त्याची नोंद घेतील अशी आशा राखता.

ppdixit 07:13
07:16

किंवा दुसरी, तुम्ही लोकांना फक्त ते सुरक्षित आहेत असे भासवू शकता

ppdixit 07:16
07:19

आणि त्यांना ते कळणार नाही अशी आशा राखता.

ppdixit 07:20
07:23

आणि असे काय आहे की लोकांना नोंद घ्यायला लावते?

ppdixit 07:23
07:25

त्या आहेत दोन गोष्टी:

ppdixit 07:25
07:27

सुरक्षितता, धोके, जोखिमी,

ppdixit 07:27
07:29

त्यांवरचे उपाय, आणि ते कसे काम करतात

ppdixit 07:29
07:32

याबद्दलची समज.

ppdixit 07:32
07:34

पण तुम्हाला गोष्टी माहिती असतील,

ppdixit 07:34
07:37

तर तुमच्या भावना वास्तवाच्या जवळ असण्याची शक्यता जास्त आहे.

ppdixit 07:37
07:40

पुरेशी व्यवहारातील उदाहारणे मदत करतील.

ppdixit 07:40
07:43

आता आपल्याला आपल्या आजूबाजूच्या भागातील गुन्ह्यांचे प्रमाण माहिती आहे,

ppdixit 07:43
07:46

कारण आपण तेथे राहतो, आणि त्याबद्दलची आपली भावना

ppdixit 07:46
07:49

मूलतः वास्तवाशी एकरूप असते.

ppdixit 07:49
07:52

सुरक्षिततेचे नाटक तेव्हा उघडे पडते

ppdixit 07:52
07:55

जेव्हा ते काम करत नाही हे स्पष्ट होते.

ppdixit 07:55
07:59

ठीक आहे, तर कोणती गोष्ट लोकांना नोंद घ्यावयाला लावते?

ppdixit 07:59
08:01

ती म्हणजे कमी समज.

ppdixit 08:01
08:04

जर तुम्हाला धोकयांची समज नसेल तर तुम्हाला त्याच्या किंमतीची समज नसते,

ppdixit 08:04
08:06

आणि जमखर्चाचे तुमचे गणित चुकीचे होण्याची शक्यता वाढते,

ppdixit 08:06
08:09

आणि तुमची भावना वास्तवाशी एकरूप नसते.

ppdixit 08:09
08:11

जास्त उदाहरणे नाही आहेत.

ppdixit 08:11
08:13

कमी वारंवारतेच्या घटनांबाबत

ppdixit 08:13
08:15

एक अंतर्भूत प्रश्न असतो.

ppdixit 08:15
08:17

उदाहरणार्थ, जर

ppdixit 08:17
08:19

दहशतवाद जवळजवळ होतच नसला तर,

ppdixit 08:19
08:21

तर दहशतवादविरोधी-उपायांच्या प्रभावांबद्दल

ppdixit 08:21
08:24

कोणताही निर्णय घेणे अवघड आहे.

ppdixit 08:25
08:28

अशा कारणांसाठीच तुम्ही कुमारिकांचे बलिदान देत राहता,

ppdixit 08:28
08:31

आणि तुमचे जादूई घोड्याचे संरक्षण एकदम छान काम करते.

ppdixit 08:31
08:34

असफलतेची पुरेशी उदाहरणे नाही आहेत.

ppdixit 08:35
08:38

आणि, भावना ज्या या गोष्टीला धुरकट बनवतायत --

ppdixit 08:38
08:40

आकलनशक्तीतील चुका, ज्याबद्दल मी आधी बोललो,

ppdixit 08:40
08:43

भीती, सामजिक श्रद्धा,

ppdixit 08:43
08:46

किंवा मूलतः वास्तवाचे अपुरे प्रतिरूप.

ppdixit 08:47
08:50

तर मला गोष्टी अजुनही क्लिष्ट करू द्या.

ppdixit 08:50
08:52

माझ्याकडे भावना आणि वास्तव आहे.

ppdixit 08:52
08:55

मला तिसरे मूलतत्त्व त्यात वाढवायचे आहे, मला प्रतिरूप वाढवायचे आहे.

ppdixit 08:55
08:57

भावना आणि प्रतिरूप आपल्या डोक्यात,

ppdixit 08:57
08:59

आणि वास्तव बाहेरील जगात असते.

ppdixit 08:59
09:02

ते बदलत नाही; ते खरे आहे.

ppdixit 09:02
09:04

तर भावना आपल्या अंतर्ज्ञानावर अवलंबून असते.

ppdixit 09:04
09:06

प्रतिरूप विचारशक्तीवर अवलंबून असते.

ppdixit 09:06
09:09

मूलतः तोच फरक आहे.

ppdixit 09:09
09:11

एका सुलभ आणि प्राचीन जगात,

ppdixit 09:11
09:14

प्रतिरूप असण्यावे कारणच नाही.

ppdixit 09:14
09:17

कारण भावना ही वास्तवाशी जवळ आहे.

ppdixit 09:17
09:19

तुम्हाला प्रतिरूपाची गरजच नाही आहे.

ppdixit 09:19
09:21

पण आधुनिक व क्लिष्ट जगात,

ppdixit 09:21
09:23

आपल्याला सामोऱ्या जावे लागलेल्या धोक्यांबाबत

ppdixit 09:23
09:26

समजून घेण्यासाठी तुम्हाला प्रतिरूपांची गरज असते.

ppdixit 09:27
09:29

जंतूंविषयी काही भावना नसते.

ppdixit 09:29
09:32

त्यांना समजण्यासाठी प्रतिरूपाचीच गरज असते.

ppdixit 09:32
09:34

म्हणजेच हे प्रतिरूप

ppdixit 09:34
09:37

वास्तवाचे एक हुशारीने केलेले वर्णन असते.

ppdixit 09:37
09:40

आणि नक्कीच ते विज्ञान आणि तंत्रज्ञानानुसार,

ppdixit 09:40
09:42

सीमितच असते.

ppdixit 09:42
09:45

जोपर्यंत सुक्ष्मदर्शीचा शोध लागला नव्हता तोपर्यंत

ppdixit 09:45
09:48

जंतूजन्य रोगांच्या सिद्धांताबद्दल आपल्याला कळणे शक्यच नव्हते.

ppdixit 09:49
09:52

आणि ते आपल्या आकलनशक्तीतील तृटींमुळेही सीमित असते.

ppdixit 09:52
09:54

पण त्यात आपल्या भावनेला उलथण्याची

ppdixit 09:54
09:56

क्षमता असते.

ppdixit 09:56
09:59

आणि ही प्रतिरूपे आपल्याला कोठून मिळतात? दुसऱ्या लोकांकडून.

ppdixit 09:59
10:02

धर्मातून, संस्कृतीतून,

ppdixit 10:02
10:04

शिक्षकांकडून, वयस्क लोकांकडून.

ppdixit 10:04
10:06

दोन वर्षांपूर्वी,

ppdixit 10:06
10:08

मी दक्षिण आफ्रिकेत सफारीसाठी गेलो होतो.

ppdixit 10:08
10:11

तिथे माझ्याबरोबर असलेला मार्गदर्शक क्रुगर राष्ट्रीय उद्यानात वाढला होता.

ppdixit 10:11
10:14

कसे टिकून रहायचे याबद्दलची त्याची बरीच क्लिष्ट प्रतिरूपे होती.

ppdixit 10:14
10:16

आणि ते सर्व तुमच्यावर सिंह किंवा चित्ता किंवा रानगेंडा किंवा हत्ती

ppdixit 10:16
10:18

यांपैकी कोणी हल्ला केला यावर आणि तुम्हाला कधी पळून जायला लागते,

ppdixit 10:18
10:21

आणि तुम्हाला झाडावर कधी चढावे लागते --

ppdixit 10:21
10:23

आणि कधी झाडावर आजिबात चढून चालणार नव्हते यावर अवलंबून होते

ppdixit 10:23
10:26

मी एका दिवसातच मेलो असतो,

ppdixit 10:26
10:28

पण तो तिथे जन्मला होता,

ppdixit 10:28
10:30

आणि कसे टिकून राहायाचे याची त्याला समज होती.

ppdixit 10:30
10:32

मी न्युयॉर्क शहरात जन्मलो होतो.

ppdixit 10:32
10:35

मी त्याला न्युयॉर्कला घेऊन गेलो असतो, आणि तो एका दिवासात मेला असता.

ppdixit 10:35
10:37

(हशा)

ppdixit 10:37
10:39

कारण आमच्या वेगवेगळ्या अनुभवांनुसार

ppdixit 10:39
10:42

आमच्याकडील प्रतिरूपे भिन्नभिन्न होती.

ppdixit 10:43
10:45

प्रतिरूपे माध्यमांकडून येऊ शकतात,

ppdixit 10:45
10:48

आपल्या निर्वाचित अधिकाऱ्यांकडूनही.

ppdixit 10:48
10:51

दहशतवादाच्या, बाल अपहरणाच्या,

ppdixit 10:51
10:54

विमान सुरक्षेच्या, गाडीच्या सुरक्षेच्या

ppdixit 10:54
10:56

प्रतिरूपांचा विचार करा,

ppdixit 10:56
10:59

प्रतिरूपे उद्योगांकडून येऊ शकतात.

ppdixit 10:59
11:01

मी अभ्यास करतो अशी दोन अवेक्षण कॅमेरा आणि

ppdixit 11:01
11:03

ओळखपत्रांची,

ppdixit 11:03
11:06

संगणक सुरक्षिततेची बरीच प्रतिरूपे तिकडूनच येतात.

ppdixit 11:06
11:09

बरीच प्रतिरूपे विज्ञानाकडून येतात.

ppdixit 11:09
11:11

आरोग्यासंबंधीची प्रतिरूपे चांगली उदाहरणे आहेत.

ppdixit 11:11
11:14

कर्करोग, बर्ड फ्लू, स्वाईन फ्लू, सार्सचा विचार करा.

ppdixit 11:14
11:17

या रोगासंबंधीच्या सुरक्षिततेच्या

ppdixit 11:17
11:19

आपल्या सर्व भावना

ppdixit 11:19
11:21

खरेतर विज्ञानाने दिलेल्या आणि माध्यमातून गाळून आलेल्या

ppdixit 11:21
11:24

प्रतिरूपांवरून येतात.

ppdixit 11:25
11:28

तर प्रतिरूपे बदलू शकतात.

ppdixit 11:28
11:30

प्रतिरूपे स्थिर नसतात.

ppdixit 11:30
11:33

जसे आपण आपल्या पर्यावरणात जसे जास्त रूळत जातो,

ppdixit 11:33
11:37

आपली प्रतिरूपे आपल्या भावनेच्या जवळ जाऊ शकतात.

ppdixit 11:38
11:40

तर एक उदाहरण कदाचित,

ppdixit 11:40
11:42

जर तुम्ही १०० वर्षापुर्वी पाहिले,

ppdixit 11:42
11:45

जेव्हा वीज पाहिल्यांदा रोजच्या व्यवहारात येत होती,

ppdixit 11:45
11:47

तिच्या संबंधी भरपूर भीती होती.

ppdixit 11:47
11:49

मला म्हणायचे आहे की, असे लोक होते जे दरवाजावरील घंटेची कळ दाबायला घाबरत होते,

ppdixit 11:49
11:52

कारण त्यात वीज होती आणि ती धोकादायक होती.

ppdixit 11:52
11:55

आपल्यासाठी, आपण वीजेबरोबर अगदीच सहजतेने राहतो.

ppdixit 11:55
11:57

आपण विद्य़ुत दिवे बदलतो

ppdixit 11:57
11:59

त्याबद्दल अगदी काहीही विचार न करता.

ppdixit 11:59
12:03

वीजेच्या सुरक्षिततेचे आपले प्रतिरूप

ppdixit 12:03
12:06

आपण जन्मलो तेव्हापासूनचे आहे.

ppdixit 12:06
12:09

आपण वाढत असताना ते बदललेले नाही.

ppdixit 12:09
12:12

आणि आपण त्यात चांगले आहोत.

ppdixit 12:12
12:14

किंवा विचार करा

ppdixit 12:14
12:16

विविध पिढ्यांमधील इंटरनेटवरील धोक्यांचा

ppdixit 12:16
12:18

तुमच्या पालकांचा इंटरनेट सुरक्षिततेबद्दल काय दृष्टिकोन आहे,

ppdixit 12:18
12:20

विरूद्ध तुमचा काय आहे,

ppdixit 12:20
12:23

विरूद्ध आपल्या मुलांचा काय असेल.

ppdixit 12:23
12:26

प्रतिरूपे सरतेशेवटी पृष्ठभूमीत विरून जातात.

ppdixit 12:27
12:30

अंतर्ज्ञान हा फक्त परिचित साठीचा दुसरा शब्द आहे.

ppdixit 12:30
12:32

तर जसे जसे तुमचे प्रतिरूप वास्तवाच्या जवळ जाते,

ppdixit 12:32
12:34

आणि तुमच्या भावनेत मिसळत जाते,

ppdixit 12:34
12:37

तुम्हाला त्याचे अस्तित्वच कळत नाही.

ppdixit 12:37
12:39

याचे एक सुरेख उदाहरण मागच्या वर्षी

ppdixit 12:39
12:42

स्वाईन फ्लू संबंधीचे आहे.

ppdixit 12:42
12:44

जेव्हा स्वाईन फ्लू पाहिल्यांदा उद्भवला,

ppdixit 12:44
12:48

सुरूवातीच्या बातमीमुळे प्रमाणपेक्षा जास्त प्रतिक्रिया आल्या.

ppdixit 12:48
12:50

आता याला नाव होते,

ppdixit 12:50
12:52

त्यामुळे नेहेमीच्या तापापेक्षा तो जास्त भीतीदायक झाला,

ppdixit 12:52
12:54

जरी साधा फ्लू त्यापेक्षा जास्त प्राणघातक होता.

ppdixit 12:54
12:58

आणि लोकांना वाटत होते की डॉक्टरांना त्याच्याशी सामना करता आला पाहिजे.

ppdixit 12:58
13:00

त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाखाली नसल्याची भावना निर्माण झाली.

ppdixit 13:00
13:02

आणि त्या दोन गोष्टींनी

ppdixit 13:02
13:04

धोक्याला वास्तवापेक्षा जास्त बनविले.

ppdixit 13:04
13:07

जसे नाविन्य कमी होऊ लागले, महिने सरले,

ppdixit 13:07
13:09

थोडी सहनशिलता तयार झाली,

ppdixit 13:09
13:11

लोकांना त्याची सवय झाली.

ppdixit 13:11
13:14

नवीन माहिती काहीच नव्हती पण भीती कमी झाली.

ppdixit 13:14
13:16

शरद ऋतूपर्यंत,

ppdixit 13:16
13:18

लोकांना वाटू लागले

ppdixit 13:18
13:20

डॉक्टरांनी यावर तोडगा शोधून काढला असावा.

ppdixit 13:20
13:22

आणि लोकांना एक प्रकराचे --

ppdixit 13:22
13:24

विभाजन निवडायचे होते

ppdixit 13:24
13:28

भिती आणि स्विकृतीमध्ये --

ppdixit 13:28
13:30

खरेतर भिती आणि उदासिनतेमध्ये --

ppdixit 13:30
13:33

आणि त्यांनी एक प्रकारचा संशय निवडला.

ppdixit 13:33
13:36

आणि मागच्या हिवाळ्यात ज्यावेळी लस निघाली,

ppdixit 13:36
13:39

असे बरेच लोक होते -- आश्चर्यकारकरित्या जास्त --

ppdixit 13:39
13:42

ज्यांनी लस घेण्यास नकार दिला --

ppdixit 13:43
13:45

हे चांगले उदाहरण आहे

ppdixit 13:45
13:48

लोकांच्या सुरक्षिततेविषयीच्या भावना कशा बदलतात, त्यांचे प्रतिरूप कसे बदलते,

ppdixit 13:48
13:50

एकदम मोठ्या प्रमाणात

ppdixit 13:50
13:52

कोणत्याही नवीन माहितीशिवाय

ppdixit 13:52
13:54

कोणत्याही नवीन गोष्टीशिवाय.

ppdixit 13:54
13:57

आणि हे काहीसे बऱ्याच वेळा घडते.

ppdixit 13:57
14:00

मी आणखी एक गुंत्याबद्दल बोलणार आहे.

ppdixit 14:00
14:03

आपल्याकडे भावना, प्रतिरूप आणि वास्तव आहे.

ppdixit 14:03
14:05

माझी सुरक्षिततेविषयी दृष्टी सापेक्षतावादी आहे.

ppdixit 14:05
14:08

मला वाटते ती बघणाऱ्यावर अवलंबून असते.

ppdixit 14:08
14:10

आणि बरेच सुरक्षिततेबसद्दलचे निर्णय घेताना

ppdixit 14:10
14:14

विविध लोक सामील होतात.

ppdixit 14:14
14:16

आणि ज्या लोकांचा थेट नफा-तोटा

ppdixit 14:16
14:19

होणार असतो

ppdixit 14:19
14:21

ते निर्णयावर दबाव टाकायचा प्रयत्न करतात.

ppdixit 14:21
14:23

आणि मी त्याला त्यांची कार्ययोजना मानतो.

ppdixit 14:23
14:25

आणि तुम्हाला माहिती आहे कार्ययोजाना --

ppdixit 14:25
14:28

म्हणजे असते विपणन, ते राजकारण असते --

ppdixit 14:28
14:31

तुम्हाला एका प्रतिरूपापासून दुसऱ्याकडे नेण्यासाठी

ppdixit 14:31
14:33

तुमचे प्रतिरूप सोडून तुमच्या भावनांवर

ppdixit 14:33
14:36

विश्वास ठेवायला परावृत्त करण्यासाठी,

ppdixit 14:36
14:39

तुम्हाला आवडत नसलेले प्रतिरूप मानणाऱ्या लोकांना एकटे पाडण्यासाठी.

ppdixit 14:39
14:42

हे काही असाधारण नाही आहे.

ppdixit 14:42
14:45

एक उदाहरण, मोठे उदाहरण, धुम्रपानाच्या धोक्याबद्दल आहे.

ppdixit 14:46
14:49

गेल्या ५० वर्षांच्या इतिहासात, प्रतिरूप कशी बदलतात हे

ppdixit 14:49
14:51

धुम्रपानाचा धोका दाखवतो,

ppdixit 14:51
14:54

आणि तो हेही दाखवतो की उद्योग कसे लढतात

ppdixit 14:54
14:56

त्यांच्या नावडत्या प्रतिरूपांविरूद्ध.

ppdixit 14:56
14:59

ह्याची तुलना करा दुसऱ्याच्या -धुम्रपानामुळे होणाऱ्या धोक्याच्या चर्चेबद्दल --

ppdixit 14:59
15:02

जी अजुनही २० वर्षे मागे आहे.

ppdixit 15:02
15:04

खुर्चीच्या सुरक्षापट्ट्यांचा विचार करा.

ppdixit 15:04
15:06

मी ज्यावेळी लहान होतो, कोणीच खुर्चीचे सुरक्षापट्टे वापरत नव्हते.

ppdixit 15:06
15:08

हल्ली, तुम्ही सुरक्षापट्टा बांधला नाही तर

ppdixit 15:08
15:10

कोणीही मुले तुम्हाला चालवू देणार नाहीत.

ppdixit 15:11
15:13

त्याची तुलना करा एअरबॅगच्या चर्चेशी --

ppdixit 15:13
15:16

बहुतेक ती ३० वर्षे मागे आहे.

ppdixit 15:16
15:19

प्रतिरूपांची सर्व उदाहरणे बदलत आहेत.

ppdixit 15:21
15:24

आपण शिकतोय की प्रतिरूपे बदलणे कठीण आहे.

ppdixit 15:24
15:26

प्रतिरूपांना हटवणे कठीण आहे.

ppdixit 15:26
15:28

आणि ती तुमच्या भावनेशी एकरूप असतील तर,

ppdixit 15:28
15:31

तुम्हाला माहितीही नसते की ते एक प्रतिरूप आहे.

ppdixit 15:31
15:33

आणि आकलनक्षमतेत आणखीही एक चूक आहे.

ppdixit 15:33
15:35

मी तिला म्हणेन पुष्टीकरण चूक,

ppdixit 15:35
15:38

ज्यात आपण आपल्या विश्वासांचे

ppdixit 15:38
15:40

पुष्टीकरण करणारी माहिती लगेच स्विकारतो

ppdixit 15:40
15:43

आणि त्यांचे खंडन करणारी माहिती धुडकावून लावतो.

ppdixit 15:44
15:46

म्हणून आपल्या प्रतिरूपाविरुद्धचा पुरावा,

ppdixit 15:46
15:49

जरी ठोस असला तरी आपण तो उपेक्षित करण्याची शक्यता असते.

ppdixit 15:49
15:52

आपले लक्ष्य वेधण्यासाठी तो अतिशय ठोस असायला हवा.

ppdixit 15:53
15:55

लांब कालांतरावर पसरलेली नवी प्रतिरूपे कठीण असतात.

ppdixit 15:55
15:57

वैश्विक तापमानवाढ हे मोठे उदाहरण आहे.

ppdixit 15:57
15:59

८० वर्षांपेक्षा जास्त काळात पसरलेले

ppdixit 15:59
16:01

प्रतिरूप समजण्याबाबत आपण अती वाईट आहोत.

ppdixit 16:01
16:03

आपण पुढचे पीक काढू शकतो.

ppdixit 16:03
16:06

आपण मुले वाढेपर्यंतच्या काळापर्यंत विचार करू शकतो.

ppdixit 16:06
16:09

पण ८० वर्षाच्या काळासाठी आपण जराही चांगले नाही.

ppdixit 16:09
16:12

म्हणून ते स्विकार करण्यासाठी कठीण प्रतिरूप आहे.

ppdixit 16:12
16:16

एकाचवेळी आपल्या डोक्यात दोन प्रतिरूपे असू शकतात,

ppdixit 16:16
16:19

किंवा अशा पद्धतीची जटीलता ज्यात

ppdixit 16:19
16:22

आपण एकाच वेळी दोन गोष्टींवर विश्वास ठेवतो,

ppdixit 16:22
16:24

किंवा आकलनक्षमतेतील विसंवाद.

ppdixit 16:24
16:26

सरतेशेवटी,

ppdixit 16:26
16:29

नवे प्रतिरूप जुन्या प्रतिरूपाची जागा घेईल.

ppdixit 16:29
16:32

ठोस विश्वास प्रतिरूप तयार करू शकते.

ppdixit 16:32
16:35

११ सप्टेंबर मुळे बऱ्यच लोकांच्या डोक्यात

ppdixit 16:35
16:37

सुरक्षिततेचे एक नवे प्रतिरूप तयार झाले.

ppdixit 16:37
16:40

परत, आपराधाचा स्वतःला आलेला अनुभव तसे करू शकतो,

ppdixit 16:40
16:42

स्वतःच्या आरोग्याबद्दलचे प्रश्न,

ppdixit 16:42
16:44

बातमीत असलेले रोग.

ppdixit 16:44
16:46

तुम्ही पाहाल की मनोरोगतज्ञ या घटनांना

ppdixit 16:46
16:48

चमकदार दिव्यांच्या घटना म्हणतात.

ppdixit 16:48
16:51

त्या एका क्षणात नवे प्रतिरूप तयार करू शकतात,

ppdixit 16:51
16:54

कारण त्या लोकांना भावनाकूल बनवतात.

ppdixit 16:54
16:56

तर तांत्रिक जगात,

ppdixit 16:56
16:58

प्रतिरुपांबाबत निर्णय घेण्याचा

ppdixit 16:58
17:00

आपल्याला अनुभव नाही.

ppdixit 17:00
17:02

आपण दुसऱ्यांवर अवलंबून राहतो, आपण मध्यस्थांवर अवलंबून असतो.

ppdixit 17:02
17:06

मला म्हणायचे आहे की हे दुसरे लोक बरोबर असेपर्यंतच चालू शकते.

ppdixit 17:06
17:08

कोणती औषधे सुरक्षित आहेत हे ठरवण्यासाठी

ppdixit 17:08
17:13

आपण सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून असतो.

ppdixit 17:13
17:15

मी येथे काल उडून आलो.

ppdixit 17:15
17:17

मी स्वतः विमानाची पाहणी केली नाही.

ppdixit 17:17
17:19

माझे विमान सुरक्षित आहे की नाही ठरवण्यासाठी

ppdixit 17:19
17:22

मी दुसऱ्या गटावर विश्वास ठेवला.

ppdixit 17:22
17:25

आपण येथे आहोत, आणि हे छप्पर आपल्यावर कोसळेल याची कोणालाच भिती वाटत नाही,

ppdixit 17:25
17:28

आपण स्वतः चाचपणी केली म्हणून नाही,

ppdixit 17:28
17:30

पण आपल्याला माहिती आहे की बांधकामाचे इथले नियम

ppdixit 17:30
17:33

चांगले आहेत म्हणून

ppdixit 17:33
17:35

हे एक असे प्रतिरूप आहे जे आपण

ppdixit 17:35
17:37

फक्त श्रद्धेने स्विकारले आहे.

ppdixit 17:37
17:40

आणि ते ठीकही आहे.

ppdixit 17:42
17:44

आता, आपल्याला गरज आहे ती

ppdixit 17:44
17:46

लोकांनी चांगल्या प्रतिरूपांबद्दल

ppdixit 17:46
17:48

पुरेशी माहिती समजून घेण्याची --

ppdixit 17:48
17:50

आणि ती त्यांच्या भावनेत प्रतिबिंबित करण्याची --

ppdixit 17:50
17:54

ज्यातून त्याने सुरक्षिततेच्या जमा-खर्चाचे गणित करता येईल.

ppdixit 17:54
17:56

जर भावना आणि प्रतिरूप परस्परविरोधी असले,

ppdixit 17:56
17:58

तर तुमच्याकडे दोन पर्याय आहेत.

ppdixit 17:58
18:00

एक तुम्ही लोकांच्या भावना सुधारू शकता,

ppdixit 18:00
18:02

थेट त्यांच्या भावनेला हात घालून.

ppdixit 18:02
18:05

ती एकप्रकारची फसवणूक आहे, पण ती काम करेल.

ppdixit 18:05
18:07

दुसरी जास्त प्रामाणिक पद्धत आहे

ppdixit 18:07
18:10

प्रतिरूप दुरूस्त करण्याची.

ppdixit 18:11
18:13

बदल हळूहळू घडतो.

ppdixit 18:13
18:16

धुम्रपानाबद्दलची चर्चा ४० वर्षे व्हावी लागली,

ppdixit 18:16
18:19

आणि तो प्रश्न सोपा होता.

ppdixit 18:19
18:21

यातील काही गोष्टी कठीण आहेत.

ppdixit 18:21
18:23

पण मला असे वाटते की खरोखर

ppdixit 18:23
18:25

माहिती हीच आपली सर्वात चांगली आशा आहे.

ppdixit 18:25
18:27

आणि मी खोटे बोललो.

ppdixit 18:27
18:29

लक्षात आहे का जेव्हा मी भावना, प्रतिरूप, वास्तव यांबद्दल बोललो.

ppdixit 18:29
18:32

मी म्हणालो वास्तव बदलत नाही. ते खरेतर बदलते.

ppdixit 18:32
18:34

आपण तांत्रिक जगात राहतो;

ppdixit 18:34
18:37

वास्तव सारखेच बदलत असते.

ppdixit 18:37
18:40

आपल्या प्रजातीसाठी पहिल्यांदा असे होतेय की

ppdixit 18:40
18:43

भावना प्रतिरूपांच्या मागे आहेत, प्रतिरूपे वास्तवाच्या मागे आहे आणि वास्तव बदलत आहे --

ppdixit 18:43
18:46

आणी ते कधीच मिळणार नाहीत.

ppdixit 18:47
18:49

आपल्याला माहिती नाही.

ppdixit 18:49
18:51

पण मोठ्या कालखंडात,

ppdixit 18:51
18:54

दोन्ही भावना आणि वास्तव महत्त्वाचे आहेत.

ppdixit 18:54
18:57

आणि हे समजविण्यासाठी दोन गोष्टी सांगून मी थांबणार आहे.

ppdixit 18:57
18:59

१९८२ -- माहिती नाही लोकांच्या लक्ष्यात आहे की नाही --

ppdixit 18:59
19:02

त्यावेळी संयुक्त संस्थानात एक छोटीशी साथ पसरली होती

ppdixit 19:02
19:04

टायलेनॉलतू होणाऱ्या विषबाधेची.

ppdixit 19:04
19:07

ती एक भयानक गोष्ट आहे. कोणीतरी टायलेनॉलची बाटली घेतली,

ppdixit 19:07
19:10

त्यात विष टाकले, बंद केली आणि परत जागेवर ठेवली.

ppdixit 19:10
19:12

कोणीतरी दुसऱ्याने ती विकत घेतली आणि मृत्यमूखी पडले.

ppdixit 19:12
19:14

याने लोक प्रचंड घाबरले.

ppdixit 19:14
19:16

अशाच प्रकारचे एकदोन आणखीही हल्ले झाले.

ppdixit 19:16
19:19

यातून खरा धोका काहीच नव्हता, पण लोक घाबरले होते.

ppdixit 19:19
19:21

आणि यातूनच

ppdixit 19:21
19:23

ढवळाढवळ-रोधक औषधोद्योगांची सुरुवात झाली.

ppdixit 19:23
19:25

ती ढवळाढवळ-रोधक टोपणे, यातूनच आली.

ppdixit 19:25
19:27

ते संपूर्णपणे एक सुरक्षिततेचे नाटक आहे.

ppdixit 19:27
19:29

गृहपाठ म्हणून त्यावर मात करण्याचे १० मार्ग शोधा.

ppdixit 19:29
19:32

मी तुम्हाला एक देतो, औषधी सुई

ppdixit 19:32
19:35

पण यातून लोकांना चांगले वाटले.

ppdixit 19:35
19:37

त्यामुळे त्यांची सुरक्षीततेची भावना

ppdixit 19:37
19:39

वास्तवाच्या जवळ येण्यास मदत झाली.

ppdixit 19:39
19:42

शेवटची गोष्ट, काही वर्षांपूर्वी, माझ्या मैत्रिणीने जन्म दिला.

ppdixit 19:42
19:44

मी तिला दवाखान्यात भेटायला गेलो.

ppdixit 19:44
19:46

हल्ली जेव्हा बाळ जन्माला येते,

ppdixit 19:46
19:48

ते बाळाच्या हातार रेडियो-बांगडी घालतात ओळखण्यासाठी,

ppdixit 19:48
19:50

आणि तशीच एक आईच्या हातात घालतात,

ppdixit 19:50
19:52

म्हणजे जर आईशिवाय कोणी मुलाला प्रसुतीगृहातून बाहेर नेले,

ppdixit 19:52
19:54

तर गजर वाजतो.

ppdixit 19:54
19:56

मी म्हणालो, "वा, एकदम छान आहे हे.

ppdixit 19:56
19:58

पण आपल्याकडे दवाखान्यातून मुलांना पळविण्याचे

ppdixit 19:58
20:00

प्रमाण किती आहे."

ppdixit 20:00
20:02

मी घरी गेलो आणि पाहिले.

ppdixit 20:02
20:04

मूलतः ते कधीच होत नाही.

ppdixit 20:04
20:06

पण जर त्याबद्दल तुम्ही विचार केला तर,

ppdixit 20:06
20:08

जर तुम्ही दवाखाना असाल,

ppdixit 20:08
20:10

आणि जर तुम्हाला बाळाला काही चाचण्या करण्यासाठी

ppdixit 20:10
20:12

आईपासून दूर घेऊन जायचे आहे,

ppdixit 20:12
20:14

तर तुमच्याकडे एक चांगले "सुरक्षिततेचे नाटक" असणे गरजेचे आहे.

ppdixit 20:14
20:16

नाहीतर आई तुमचा हात तोडून टाकेल.

ppdixit 20:16
20:18

(हशा)

ppdixit 20:18
20:20

म्हणून ते आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे,

ppdixit 20:20
20:22

आपल्यातील जे सुरक्षिततेची संरचना करतात त्यांच्यासाठी,

ppdixit 20:22
20:25

जे सुरक्षा नीती पाहतात त्यांच्यासाठी,

ppdixit 20:25
20:27

किंवा सुरक्षेवर परिणाम करणारी

ppdixit 20:27
20:29

सार्वजनिक नीती ठरवतात त्यांच्यासाठी.

ppdixit 20:29
20:32

सुरक्षितता फक्त वास्तवच नाही तर भावना आणि वास्तव आहे.

ppdixit 20:32
20:34

आणि महत्त्वाचे हे आहे की

ppdixit 20:34
20:36

ते दोन्ही जवळजवळ एकसारखेच असावेत.

ppdixit 20:36
20:38

महत्त्वाचे आहे की, आपल्या भावना वास्तवाशी एकरूप असाव्यात.

ppdixit 20:38
20:40

आपण सुरक्षेच्या जमा-खर्चाचे गणित व्यवस्थित करावे.

ppdixit 20:40
20:42

धन्यवाद.

ppdixit 20:42
20:44

(टाळ्या)