Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bruce Schneier: The security mirage in Hebrew

Last Modified By Time Content
msayag 00:00
00:02

ביטחון הוא שני דברים שונים:

msayag 00:02
00:04

הוא תחושה, והוא מציאות.

msayag 00:04
00:06

ואלו דברים שונים.

msayag 00:06
00:08

אתה יכול לחוש בטוח

msayag 00:08
00:10

אפילו כשאתה לא.

msayag 00:10
00:12

ואתה יכול להיות בטוח

msayag 00:12
00:14

אפילו בלי לחוש כך.

msayag 00:14
00:16

באמת, יש לנו שני מושגים שונים

tifferet 00:16
00:18

שמתייחסים לאותה המילה.

msayag 00:18
00:20

ומה שאני רוצה לעשות בשיחה זו

msayag 00:20
00:22

הוא להפריד בינהם --

msayag 00:22
00:24

להבין מתי הם נפרדים

msayag 00:24
00:26

ומתי הם מתלכדים.

msayag 00:26
00:28

ושפה היא למעשה בעיה כאן.

msayag 00:28
00:30

אין הרבה מילים טובות

tifferet 00:30
00:33

עבור המושגים עליהם נדבר.

msayag 00:33
00:35

אז כשמסתכלים על ביטחון

msayag 00:35
00:37

מבחינה כלכלית,

msayag 00:37
00:39

יש פה פשרה.

msayag 00:39
00:41

בכל פעם שמשיגים קצת ביטחון,

msayag 00:41
00:43

מתפשרים על משהו.

msayag 00:43
00:45

אם זו החלטה אישית --

msayag 00:45
00:47

אם מחליטים להתקין בבית אזעקה נגד פורצים --

msayag 00:47
00:50

או החלטה לאומית -- שמחליטים לפלוש לאיזו מדינה --

msayag 00:50
00:52

צריך להתפשר על משהו,

msayag 00:52
00:55

כסף או זמן, נוחות או יכולות,

msayag 00:55
00:58

ואולי חירויות בסיסיות.

msayag 00:58
01:01

והשאלה שיש לשאול כשבוחנים אבטחה כלשהי

msayag 01:01
01:04

היא לא האם היא גורמת לנו להיות בטוחים יותר,

msayag 01:04
01:07

אלא אם היא שווה את הפשרה.

msayag 01:07
01:09

שמעתם במהלך השנים האחרונות,

msayag 01:09
01:11

שהעולם בטוח יותר כיוון שסדאם חוסיין לא בשלטון.

msayag 01:11
01:14

זה עשוי להיות נכון, אבל זה לא ממש רלבנטי.

msayag 01:14
01:17

השאלה היא, האם זה היה משתלם?

msayag 01:17
01:20

ואתם יכולים להחליט בעצמכם,

msayag 01:20
01:22

ואז תחליטו האם הפלישה היתה משתלמת.

msayag 01:22
01:24

כך אתם צריכים לחשוב על ביטחון --

msayag 01:24
01:26

במונחים של פשרה.

msayag 01:26
01:29

עכשיו, לעתים אין כאן "נכון" ו-"לא נכון".

msayag 01:29
01:31

לחלקנו יש בבית מערכת נגד פורצים,

msayag 01:31
01:33

ולחלקנו לא.

msayag 01:33
01:35

וזה תלוי במקום בו אנו גרים,

msayag 01:35
01:37

האם אנחנו גרים לבד או עם משפחה,

msayag 01:37
01:39

כמה דברים מגניבים יש לנו,

msayag 01:39
01:41

כמה אנחנו מוכנים לקבל את

msayag 01:41
01:43

הסיכון שתהיה גניבה.

msayag 01:43
01:45

גם בפוליטיקה,

msayag 01:45
01:47

יש דיעות שונות.

msayag 01:47
01:49

במקרים רבים, פשרות אלו

msayag 01:49
01:51

הן על יותר מאשר ביטחון,

msayag 01:51
01:53

ואני חושב שזה מאוד חשוב.

msayag 01:53
01:55

עכשיו, לאנשים יש אינטואיציה טבעית

msayag 01:55
01:57

לגבי פשרות אלו.

msayag 01:57
01:59

אנו עושים אותן כל יום --

msayag 01:59
02:01

אתמול בלילה בחדרי במלון,

msayag 02:01
02:03

כשהחלטתי לנעול את הדלת נעילה כפולה,

msayag 02:03
02:05

או אתם במכונית כשנהגתם הנה,

msayag 02:05
02:07

כשאנחנו הולכים לאכול ארוחת צהריים

msayag 02:07
02:10

ואנחנו מחליטים שהמזון אינו רעיל ואנחנו אוכלים אותו.

tifferet 02:10
02:12

אנו מתפשרים כך שוב ושוב

msayag 02:12
02:14

פעמים רבות ביום.

msayag 02:14
02:16

לרוב אנו בכלל לא מבחינים בזאת.

msayag 02:16
02:18

הן רק חלק מהחיים, כולנו עושים את זה.

msayag 02:18
02:21

כל המינים עושים את זה.

msayag 02:21
02:23

דמיינו ארנב שאוכל עשב בשדה,

msayag 02:23
02:26

והארנב רואה שועל.

msayag 02:26
02:28

הארנב יעשה פשרת ביטחון:

msayag 02:28
02:30

"האם עלי להשאר או לברוח?"

msayag 02:30
02:32

ואם חושבים על זה,

msayag 02:32
02:35

הארנבים הטובים בעשיית הפשרה הזו

msayag 02:35
02:37

יזכו לחיות ולהתרבות,

msayag 02:37
02:39

והארנבים שיישגו בבחירה

msayag 02:39
02:41

יטרפו או יגוועו ברעב.

msayag 02:41
02:43

הייתם חושבים

msayag 02:43
02:46

שאנחנו, כמין מצליח בכדור הארץ --

msayag 02:46
02:48

אתם, אני, כולם --

tifferet 02:48
02:51

נהיה ממש טובים בהתפשרויות האלה.

msayag 02:51
02:53

ובכל זאת נראה, פעם אחר פעם,

msayag 02:53
02:56

שאנחנו גרועים בזה ללא תקנה.

msayag 02:56
02:59

ואני חושב שזוהי שאלה מעניינת מיסודה.

msayag 02:59
03:01

אתן לכם תשובה קצרה.

msayag 03:01
03:03

התשובה היא, שאנחנו מגיבים לתחושת הבטחון

msayag 03:03
03:06

ולא למציאות.

msayag 03:06
03:09

לרוב, זה עובד.

msayag 03:10
03:12

ברוב המקרים,

msayag 03:12
03:15

התחושה והמציאות שווים.

msayag 03:15
03:17

ללא ספק זה נכון

msayag 03:17
03:20

עבור רוב הפרה-היסטוריה האנושית.

msayag 03:20
03:23

פיתחנו את היכולת הזו

msayag 03:23
03:25

כי היא היתה הגיונית מבחינה אבולוציונית.

msayag 03:25
03:27

דרך אחת להסתכל על זה

msayag 03:27
03:29

היא שהותאמנו בצורה טובה מאוד

msayag 03:29
03:31

להחלטות הנוגעות לסיכונים

msayag 03:31
03:34

המוגבלים לחיים בקבוצות משפחתיות קטנות

msayag 03:34
03:37

ברמות של מזרח אפריקה כ-100,000 שנה לפני הספירה --

msayag 03:37
03:40

ולא כל כך עבור ניו-יורק ב-2010.

msayag 03:41
03:44

קיימות הטיות מסויימות בקשר לתפישת סיכון.

msayag 03:44
03:46

נעשו מחקרים טובים רבים על כך.

msayag 03:46
03:49

וניתן לראות הטיות מסויימות עולות שוב ושוב.

msayag 03:49
03:51

אתן לכם ארבע.

msayag 03:51
03:54

אנו נוטים להגזים בנוגע לסיכונים מרשימים ונדירים

msayag 03:54
03:56

ולהמעיט בסיכונים נפוצים --

msayag 03:56
03:59

כמו טיסה מול נהיגה.

msayag 03:59
04:01

הבלתי ידוע נתפש

msayag 04:01
04:04

כמסוכן יותר מאשר המוכר.

msayag 04:05
04:07

דוגמה אחת תהיה,

msayag 04:07
04:10

אנשים חוששים מחטיפה ע"י זרים,

msayag 04:10
04:13

כשהנתונים מראים שחטיפה ע"י קרובים נפוצה הרבה יותר.

msayag 04:13
04:15

זה בנוגע לילדים.

msayag 04:15
04:18

שלישית, סיכונים "בעלי-פנים"

msayag 04:18
04:21

נתפשים כגדולים יותר מסיכונים אנונימיים --

msayag 04:21
04:24

אז בין-לאדן מפחיד יותר כי יש לו שם.

msayag 04:24
04:26

ורביעית,

msayag 04:26
04:28

אנשים מפחיתים מעוצמת סיכונים

msayag 04:28
04:30

במצבים בהם הם שולטים

msayag 04:30
04:34

ומעצימים אותם במצבים בהם אינם שולטים.

msayag 04:34
04:37

אז אחרי שנפטרים מצניחה חופשית ועישון,

msayag 04:37
04:39

ממעיטים בערך הסיכונים.

msayag 04:39
04:42

אם הסיכון נכפה עליכם -- טרור הוא דוגמה טובה --

msayag 04:42
04:45

תעצימו את זה, כי אתם לא חשים שזה בשליטתכם.

msayag 04:47
04:50

יש מלא הטיות כאלה, הטיות מחשבתיות,

msayag 04:50
04:53

שמשפיעות על החלטותינו בנוגע לסיכונים.

msayag 04:53
04:55

יש את יוריסטיקת הנגישות,

msayag 04:55
04:57

שאומרת בעיקרון

msayag 04:57
05:00

שאנחנו מעריכים את ההסתברות של משהו

msayag 05:00
05:04

לפי כמה קל לחשוב על מקרים דומים.

tifferet 05:04
05:06

אז אתם יכולים לדמיין איך זה עובד.

tifferet 05:06
05:09

אם שומעים הרבה על תקיפות נמרים, חייבים להיות הרבה נמרים באיזור.

msayag 05:09
05:12

לא שומעים על תקיפות אריות, אין הרבה אריות באיזור.

msayag 05:12
05:15

זה עובד עד שממציאים את העיתונים.

msayag 05:15
05:17

כי מה שעיתונים עושים

msayag 05:17
05:19

הוא חזרה שוב ושוב

msayag 05:19
05:21

על סיכונים נדירים

msayag 05:21
05:23

אני אומר לאנשים, אם זה בחדשות, אין לכם מה לדאוג.

msayag 05:23
05:25

כי בהגדרה,

msayag 05:25
05:28

חדשות הן משהו שכמעט אף פעם לא קורה.

msayag 05:28
05:30

(צחוקים)

msayag 05:30
05:33

כשמשהו נפוץ, הוא כבר לא חדשות --

msayag 05:33
05:35

התנגשויות מכוניות, אלימות במשפחה --

tifferet 05:35
05:38

מהדברים האלה צריך לחשוש.

msayag 05:38
05:40

אנו גם מין של מספרי סיפורים.

msayag 05:40
05:43

אנו מגיבים לסיפורים יותר מאשר לנתונים.

msayag 05:43
05:45

וקיימת כאן גם בעיה עם הכישורים המתמטיים.

msayag 05:45
05:48

כלומר, הבדיחה "אחת, שתיים, שלוש, הרבה" היא די נכונה.

msayag 05:48
05:51

אנחנו ממש טובים במספרים קטנים.

msayag 05:51
05:53

מנגו אחד, שני מנגואים, שלושה מנגואים,

msayag 05:53
05:55

10,000 מנגואים, 100,000 מנגואים --

msayag 05:55
05:58

זה עדיין יותר מנגואים ממה שאתם יכולים לאכול לפני שירקבו.

msayag 05:58
06:01

אז חצי אחד, רבע אחד, חמישית -- אנחנו טובים בזה.

msayag 06:01
06:03

אחד ממיליון, אחד ממיליארד,

msayag 06:03
06:06

שניהם הם כמעט אף פעם.

msayag 06:06
06:08

אז יש לנו בעיה עם סיכונים

msayag 06:08
06:10

שאינם מאוד נפוצים.

msayag 06:10
06:12

ומה שההטיות הקוגניטיביות האלה עושות

tifferet 06:12
06:15

הוא שהן מסננות בינינו לבין המציאות.

msayag 06:15
06:17

והתוצאה היא

tifferet 06:17
06:19

שהתחושה והמציאות לא מתואמות,

msayag 06:19
06:22

הן נעשות שונות.

msayag 06:22
06:25

ואז או שיש לכם את התחושה -- אתם חשים יותר בטוחים ממה שאתם באמת.

msayag 06:25
06:27

זוהי תחושת שוא של בטחון.

msayag 06:27
06:29

או להיפך,

msayag 06:29
06:31

וזוהי תחושה שגויה של חוסר בטחון.

msayag 06:31
06:34

כתבתי רבות על "תיאטרון הביטחון",

msayag 06:34
06:37

שהם מוצרים שגורמים לאנשים לחוש בטוחים,

msayag 06:37
06:39

אבל למעשה לא עושים כלום.

msayag 06:39
06:41

אין מילה אמיתית עבור משהו שגורם לנו להיות בטוחים,

msayag 06:41
06:43

אבל לא גורם לנו לחוש בטוחים.

msayag 06:43
06:46

אולי זה מה שה-CIA אמור לספק לנו.

msayag 06:48
06:50

אז בחזרה לכלכלה.

msayag 06:50
06:54

אם כלכלה, אם השוק, מניעים את הביטחון,

tifferet 06:54
06:56

ואם אנשים מתפשרים

msayag 06:56
06:59

בהתבסס על תחושת הבטחון,

msayag 06:59
07:01

אז הדבר החכם שעל חברה לעשות

msayag 07:01
07:03

בגלל התמריץ הכלכלי

msayag 07:03
07:06

הוא לגרום לאנשים לחוש בטוחים.

msayag 07:06
07:09

ויש שתי דרכים לעשות זאת.

msayag 07:09
07:11

אחת, אפשר לגרום לאנשים באמת להיות בטוחים

msayag 07:11
07:13

ולקוות שישימו לב.

msayag 07:13
07:16

או שתיים, אפשר לגרום להם רק לחוש בטוחים

msayag 07:16
07:19

ולקוות שהם לא ישימו לב.

msayag 07:20
07:23

אז מה גורם לאנשים לשים לב?

msayag 07:23
07:25

טוב, מספר דברים:

msayag 07:25
07:27

הבנה בביטחון,

msayag 07:27
07:29

של הסיכונים, האיומים,

tifferet 07:29
07:32

של אמצעי הנגד, איך הם פועלים.

msayag 07:32
07:34

אבל אם מבינים משהו,

msayag 07:34
07:37

סביר יותר שהתחושות יתאמו למציאות.

msayag 07:37
07:40

מספיק דוגמאות מהעולם האמיתי עוזרות.

msayag 07:40
07:43

עכשיו, כולנו יודעים מהי רמת הפשע בשכונה שלנו,

msayag 07:43
07:46

כי אנחנו גרים שם, ואנחנו מקבלים תחושה בקשר לזה

msayag 07:46
07:49

שתואמת את המציאות פחות או יותר.

msayag 07:49
07:52

תיאטרון הביטחון נחשף

msayag 07:52
07:55

כשברור ללא ספק שזה לא עובד טוב.

msayag 07:55
07:59

טוב, אז מה גורם לאנשים לא לשים לב?

msayag 07:59
08:01

טוב, הבנה גרועה.

msayag 08:01
08:04

אם לא מבינים את הסיכונים, לא מבינים את העלויות,

msayag 08:04
08:06

כנראה שעושים פשרות שגויות,

msayag 08:06
08:09

והתחושה לא תואמת את המציאות.

msayag 08:09
08:11

לא מספיק דוגמאות.

msayag 08:11
08:13

יש בעייתיות מובנת

msayag 08:13
08:15

עם אירועים בעלי הסתברות נמוכה.

msayag 08:15
08:17

אם, לדוגמה,

msayag 08:17
08:19

טרור לא מתרחש כמעט אף פעם,

msayag 08:19
08:21

ממש קשה להעריך

msayag 08:21
08:24

יעילות של אמצעים נגד טרור.

msayag 08:25
08:28

לכן ממשיכים להקריב בתולות,

msayag 08:28
08:31

והסיבה לכך שהגנות חד הקרן שלכם פשוט עובדות מעולה.

msayag 08:31
08:34

אין מספיק דוגמאות לכשלונות.

msayag 08:35
08:38

וגם, תחושות שמערפלות את העניינים --

msayag 08:38
08:40

ההטיות המחשבתיות שדיברתי אליהן קודם,

msayag 08:40
08:43

פחד, אמונות רווחות,

msayag 08:43
08:46

בעיקרון, מודל לא מספק של המציאות.

msayag 08:47
08:50

אז הרשו לי לסבך את הדברים.

msayag 08:50
08:52

יש לי תחושה ומציאות.

msayag 08:52
08:55

אני רוצה להוסיף גורם שלישי. אני רוצה להוסיף מודל.

msayag 08:55
08:57

תחושה ומודל נמצאים בראש שלנו,

msayag 08:57
08:59

מציאות היא העולם החיצון.

msayag 08:59
09:02

היא לא משתנה. היא ממשית.

msayag 09:02
09:04

אז תחושה מבוססת על האיטואיציה שלנו.

msayag 09:04
09:06

מודל מבוסס על מחשבה.

msayag 09:06
09:09

זהו בעקרון ההבדל.

msayag 09:09
09:11

בעולם פרימיטיבי ופשוט,

msayag 09:11
09:14

אין סיבה אמיתית למודל.

msayag 09:14
09:17

כי התחושה קרובה למציאות.

msayag 09:17
09:19

לא צריך מודל.

msayag 09:19
09:21

אבל בעולם מודרני ומורכב,

msayag 09:21
09:23

צריך מודל

msayag 09:23
09:26

כדי להבין רבים מהסיכונים שניצבים בפנינו.

msayag 09:27
09:29

אין תחושה בנוגע לחיידקים.

msayag 09:29
09:32

צריך מודל כדי להבין אותם.

msayag 09:32
09:34

אז המודל הזה

tifferet 09:34
09:37

הוא ייצוג אינטליגנטי של המציאות.

msayag 09:37
09:40

הוא, כמובן, מוגבל ע"י המדע,

msayag 09:40
09:42

ע"י הטכנולוגיה.

msayag 09:42
09:45

לא יכלה להיות לנו תאוריית חיידקים על מחלות

msayag 09:45
09:48

לפני שהמצאנו את המיקרוסקופ שמאפשר לראות אותם.

msayag 09:49
09:52

הוא מוגבל ע"י ההטיות המחשבתיות שלנו.

msayag 09:52
09:54

אבל יש לו היכולת

msayag 09:54
09:56

להתגבר על התחושות שלנו

tifferet 09:56
09:59

מהיכן אנחנו מקבלים את המודלים האלה? אנחנו מקבלים אותם מאחרים.

msayag 09:59
10:02

אנחנו מקבלים אותם מהדת, המסורת,

msayag 10:02
10:04

מורים, זקנים.

msayag 10:04
10:06

לפני כמה שנים

msayag 10:06
10:08

הייתי בספארי בדרום אפריקה.

msayag 10:08
10:11

הגשש שהייתי איתו גדל בפארק הלאומי קרוגר.

msayag 10:11
10:14

היו לו כמה מודלים מורכבים מאוד לגבי הדרך לשרוד.

msayag 10:14
10:16

וזה היה תלוי בעובדה שהותקפת

msayag 10:16
10:18

ע"י אריה או נמר או קרנף או פיל --

msayag 10:18
10:21

או שהיית צריך לברוח, או שהיית צריך לטפס על עץ --

msayag 10:21
10:23

או שלא היית מסוגל לטפס על עץ.

msayag 10:23
10:26

הייתי מת תוך יום,

msayag 10:26
10:28

אבל הוא נולד שם,

msayag 10:28
10:30

והוא הבין איך לשרוד.

msayag 10:30
10:32

אני נולדתי בעיר ניו יורק.

msayag 10:32
10:35

הייתי יכול לקחת אותו לניו יורק, והוא היה מת תוך יום.

msayag 10:35
10:37

(צחוקים)

msayag 10:37
10:39

בגלל שיש לנו מודלים שונים

msayag 10:39
10:42

המבוססים על החוויות השונות שלנו.

msayag 10:43
10:45

מודלים יכולים לבוא מהתקשורת,

msayag 10:45
10:48

מהנבחרים שלנו.

msayag 10:48
10:51

חישבו על מודלים של טרור,

msayag 10:51
10:54

חטיפות ילדים,

msayag 10:54
10:56

בטיחות טיסה, גניבת מכוניות.

msayag 10:56
10:59

מודלים יכולים לבוא מהתעשייה.

msayag 10:59
11:01

השניים שאני עוקב אחריהם הם מצלמות מעקב,

msayag 11:01
11:03

תעודות זהות,

msayag 11:03
11:06

רבים ממודלי אבטחת המחשבים שלנו באים משם.

msayag 11:06
11:09

מודלים רבים באים מהמדע.

msayag 11:09
11:11

מודלים רפואיים הם דוגמא מצויינת.

msayag 11:11
11:14

חישבו על סרטן, שפעת העופות, שפעת החזירים, סארס.

msayag 11:14
11:17

כל התחושות שלנו לגבי ביטחון

msayag 11:17
11:19

לגבי המחלות האלה

msayag 11:19
11:21

מגיע ממודלים

msayag 11:21
11:24

שניתנים לנו, באמת, ע"י מדענים לאחר סינון של התקשורת.

msayag 11:25
11:28

אז מודלים עשויים להשתנות.

msayag 11:28
11:30

מודלים אינם סטטים.

msayag 11:30
11:33

ככל שאנחנו חשים בנוח יותר בסביבה שלנו,

msayag 11:33
11:37

המודלים שלנו יכולים להתקרב לתחושות.

msayag 11:38
11:40

דוגמה אחת עשויה להיות,

msayag 11:40
11:42

אם חוזרים 100 שנה לאחור

msayag 11:42
11:45

כשהחשמל החל להיות נפוץ,

msayag 11:45
11:47

הוא לווה בהרבה מאוד חששות.

tifferet 11:47
11:49

היו אנשים שחששו ללחוץ על פעמונים של דלתות,

msayag 11:49
11:52

כי הם חששו מהחשמל שבהם, וזה היה מסוכן.

msayag 11:52
11:55

לגבינו, אנחנו מרגישים בנוח עם חשמל.

msayag 11:55
11:57

אנחנו מחליפים נורות

msayag 11:57
11:59

אפילו בלי לחשוב על זה.

msayag 11:59
12:03

המודל שלנו לגבי בטחון עם חשמל,

msayag 12:03
12:06

הוא משהו שנולדנו לתוכו.

msayag 12:06
12:09

הוא לא השתנה כשהתבגרנו.

msayag 12:09
12:12

ואנחנו טובים בזה.

msayag 12:12
12:14

או חישבו על הסיכונים

msayag 12:14
12:16

שבאינטרנט בין הדורות --

msayag 12:16
12:18

איך ההורים שלכם ניגשים לביטחון באינטרנט,

msayag 12:18
12:20

לעומתכם,

msayag 12:20
12:23

ולעומת הילדים שלכם.

msayag 12:23
12:26

מודלים לבסוף מתעמעמים לתוך הרקע.

tifferet 12:27
12:30

"אינטואיטיבי" הוא בסה"כ מילה אחרת ל"מוכר".

msayag 12:30
12:32

אז ככל שהמודל שלכם קרוב למציאות,

msayag 12:32
12:34

והוא מתמזג עם התחושות,

msayag 12:34
12:37

אתם לא יודעים שהוא שם.

msayag 12:37
12:39

אז דוגמה נחמדה לזה

msayag 12:39
12:42

באה משנה שעברה ושפעת החזירים.

msayag 12:42
12:44

כששפעת החזירים הופיע לראשונה,

msayag 12:44
12:48

החדשות הראשונות יצרו תגובת-יתר רבה.

msayag 12:48
12:50

עכשיו יש לזה שם,

msayag 12:50
12:52

שהפך את זה למפחיד יותר משפעת רגילה,

msayag 12:52
12:54

למרות שהיתה קטלנית יותר.

msayag 12:54
12:58

ואנשים חשבו שרופאים אמורים להיות מסוגלים לטפל בזה.

msayag 12:58
13:00

אז היתה התחושה הזו של חוסר שליטה.

msayag 13:00
13:02

ושני הדברים האלה

msayag 13:02
13:04

העצימו את הסיכון יותר משהיה באמת.

msayag 13:04
13:07

כשהחידוש נמוג, החודשים עברו,

msayag 13:07
13:09

נהיתה תחושה מסויימת של סובלנות,

msayag 13:09
13:11

אנשים התרגלו.

tifferet 13:11
13:14

לא היו נתונים חדשים, אבל היה פחות פחד.

msayag 13:14
13:16

עד לסתיו,

msayag 13:16
13:18

אנשים חשבו

msayag 13:18
13:20

שרופאים היו צריכים לפתור את זה כבר.

msayag 13:20
13:22

ויש כאן סוג של התפצלות --

msayag 13:22
13:24

אנשים נאלצו לבחור

msayag 13:24
13:28

בין פחד לקבלה --

msayag 13:28
13:30

למעשה בין פחד לעצמאות --

msayag 13:30
13:33

הם די בחרו בחשד.

msayag 13:33
13:36

וכשהחיסון הופיע בחורף שעבר,

msayag 13:36
13:39

היו הרבה אנשים -- מספר מפתיע --

msayag 13:39
13:42

שסרבו לקבל אותו --

msayag 13:43
13:45

בתור דוגמה נחמדה

msayag 13:45
13:48

לאיך תחושות הביטחון של אנשים משתנות, איך המודלים שלהם משתנים,

msayag 13:48
13:50

בצורה פראית

tifferet 13:50
13:52

בלי אינפורמציה חדשה,

tifferet 13:52
13:54

בלי קלט חדש.

msayag 13:54
13:57

דברים כאלה קורים פעמים רבות.

tifferet 13:57
14:00

אוסיף עוד מרכיב.

msayag 14:00
14:03

יש לנו תחושה, מודל, מציאות,

msayag 14:03
14:05

יש לי השקפה מאוד יחסית על ביטחון.

msayag 14:05
14:08

אני חושב שהיא תלויה במשקיף.

msayag 14:08
14:10

ורוב החלטות הביטחון

msayag 14:10
14:14

מערבות מגוון אנשים.

msayag 14:14
14:16

ובעלי עניין

msayag 14:16
14:19

עם פשרות ספציפיות

msayag 14:19
14:21

ינסו להשפיע על ההחלטה.

msayag 14:21
14:23

ואני קורא לזה "סדר היום שלהם".

msayag 14:23
14:25

ו"סדר היום" הזה --

msayag 14:25
14:28

הוא שיווק, פוליטיקה --

msayag 14:28
14:31

נסיון לשכנע לאמץ מודל אחד ולא אחר,

msayag 14:31
14:33

נסיון לשכנע להתעלם ממודל

msayag 14:33
14:36

ולסמוך על התחושות,

msayag 14:36
14:39

לדחוק לשוליים אנשים עם מודלים שלא אוהבים.

msayag 14:39
14:42

זה לא נדיר.

msayag 14:42
14:45

דוגמה, דוגמה מצויינת, היא הסיכון שבעישון.

msayag 14:46
14:49

בהיסטוריה של 50 השנים האחרונות, הסיכון שבעישון

msayag 14:49
14:51

מדגים איך המודל השתנה,

msayag 14:51
14:54

וגם מראה איך תעשייה נלחמת נגד

msayag 14:54
14:56

מודל שהיא לא אוהבת.

msayag 14:56
14:59

השוו את זה לדיון על מעשנים פסיבים --

msayag 14:59
15:02

בטח בפיגור של כ-20 שנה.

msayag 15:02
15:04

חישבו על חגורות בטיחות.

msayag 15:04
15:06

כשהייתי ילד, אף אחד לא חגר חגורות בטיחות.

msayag 15:06
15:08

היום, אף ילד לא ייתן לך לנהוג

msayag 15:08
15:10

אם אתה לא חוגר חגורת בטיחות.

msayag 15:11
15:13

השוו את זה לדיון לגבי כריות האוויר --

msayag 15:13
15:16

בטח בפיגור של כ-30 שנה.

msayag 15:16
15:19

כל הדוגמאות של שינוי מודלים.

msayag 15:21
15:24

מה שאנחנו למדים הוא ששינוי מודלים הוא קשה.

msayag 15:24
15:26

קשה לסלק מודלים.

msayag 15:26
15:28

אם הם שווים לתחושות,

msayag 15:28
15:31

אפילו לא יודעים שיש מודל.

msayag 15:31
15:33

וישנה גם הטיה מחשבתית אחרת

msayag 15:33
15:35

אני קורא לה הטיית האישוש,

msayag 15:35
15:38

שבה אנחנו נוטים לקבל נתונים

msayag 15:38
15:40

שמאששים את האמונות שלנו

msayag 15:40
15:43

ודוחים מידע שסותר את האמונות שלנו.

msayag 15:44
15:46

אז עדויות נגד המודל שלנו,

tifferet 15:46
15:49

אנחנו מתעלמים מהן, אפילו אם הן משכנעות.

msayag 15:49
15:52

הן חייבות להיות מאוד משכנעות לפני שנשים לב אליהן.

msayag 15:53
15:55

מודלים חדשים שמשתרעים על פני תקופה ארוכה הם קשים.

msayag 15:55
15:57

התחממות גלובלית היא דוגמא מצויינת.

msayag 15:57
15:59

אנחנו גרועים

msayag 15:59
16:01

בנוגע למודלים שמשתרעים על פני 80 שנה.

msayag 16:01
16:03

אנחנו יכולים לתכנן עד לקציר הקרוב.

tifferet 16:03
16:06

אנחנו יכולים לעיתים לתכנן עד שילדינו יגדלו.

msayag 16:06
16:09

אבל 80 שנה, אנחנו פשוט לא טובים בזה.

msayag 16:09
16:12

אז זה מודל שקשה מאוד לקבל.

msayag 16:12
16:16

אנחנו יכולים להחזיק בראשינו את שני המודלים בו-זמנית,

msayag 16:16
16:19

או בעיה אחרת

msayag 16:19
16:22

שבה אנחנו מחזיקים את שתי האמונות ביחד,

msayag 16:22
16:24

או הדיסוננס הקוגניטיבי.

msayag 16:24
16:26

לבסוף,

msayag 16:26
16:29

המודל החדש יחליף את המודל הישן.

msayag 16:29
16:32

תחושות עזות יכולות ליצור מודל.

msayag 16:32
16:35

11 בספטמבר יצר מודל ביטחון

msayag 16:35
16:37

בראשי אנשים רבים.

msayag 16:37
16:40

בנוסף, גם ניסיון אישי של התקלות בפשע יכול לעשות את זה,

msayag 16:40
16:42

פחד מבעיות בריאות אישיות,

msayag 16:42
16:44

הפחדה בנוגע לבריאות בחדשות.

tifferet 16:44
16:46

הם נקראים "אירועי הבזק"

msayag 16:46
16:48

ע"י פסיכיאטרים.

msayag 16:48
16:51

הם יכולים ליצור מודל באופן מיידי,

msayag 16:51
16:54

כי הם מאוד רגשיים.

msayag 16:54
16:56

אז בעולם הטכנולוגי,

msayag 16:56
16:58

אין לנו ניסיון

msayag 16:58
17:00

כדי לשפוט מודלים.

msayag 17:00
17:02

ואנחנו סומכים על אחרים. אנחנו סומכים על נציגים.

msayag 17:02
17:06

כלומר, זה עובד כל עוד זה כדי לתקן אחרים.

msayag 17:06
17:08

אנחנו סומכים על סוכנויות ממשלתיות

msayag 17:08
17:13

כדי שיגידו לנו אילו תרופות בטוחות.

msayag 17:13
17:15

טסתי לכאן אתמול.

msayag 17:15
17:17

לא בדקתי את המטוס.

msayag 17:17
17:19

סמכתי על קבוצה אחרת

msayag 17:19
17:22

כדי לקבוע אם המטוס שלי בטוח לטיסה.

tifferet 17:22
17:25

אנחנו כאן, אף אחד מאיתנו לא חושש שהגג יתמוטט עלינו,

msayag 17:25
17:28

לא בגלל שבדקנו,

msayag 17:28
17:30

אלא בגלל שאנחנו די בטוחים

msayag 17:30
17:33

שתקני הבנייה פה טובים.

msayag 17:33
17:35

זהו מודל שאנחנו פשוט מקבלים

msayag 17:35
17:37

פחות או יותר ע"י אמונה.

msayag 17:37
17:40

וזה בסדר.

msayag 17:42
17:44

עכשיו, מה שאנחנו רוצים

msayag 17:44
17:46

הוא שאנשים יכירו טוב יותר

msayag 17:46
17:48

מודלים טובים יותר --

msayag 17:48
17:50

שישתקפו בתחושותיהם --

msayag 17:50
17:54

שיאפשרו להם לעשות פשרות ביטחון.

tifferet 17:54
17:56

עכשיו כשזה יוצא משליטה,

msayag 17:56
17:58

יש שתי אופציות.

msayag 17:58
18:00

אחת, אפשר לתקן את התחושות של אנשים,

msayag 18:00
18:02

לפנות ישר אל התחושות.

msayag 18:02
18:05

זוהי מניפולציה, אבל זה יכול לעבוד.

msayag 18:05
18:07

שתיים, דרך הוגנת יותר

msayag 18:07
18:10

היא לתקן ממש את המודל.

tifferet 18:11
18:13

שינוי מתרחש לאט.

msayag 18:13
18:16

הדיון על העישון לקח 40 שנה,

msayag 18:16
18:19

וזה עוד היה אחד קל.

msayag 18:19
18:21

חלק מהחומר הזה קשה.

msayag 18:21
18:23

אבל ממש,

msayag 18:23
18:25

מידע נראה כתקווה הטובה ביותר שלנו.

msayag 18:25
18:27

ושיקרתי.

msayag 18:27
18:29

זוכרים שאמרתי תחושות, מודל, מציאות.

msayag 18:29
18:32

אמרתי שמציאות אינה משתנה. היא כן.

msayag 18:32
18:34

אנחנו חיים בעולם טכנולוגי.

msayag 18:34
18:37

מציאות משתנה כל הזמן.

msayag 18:37
18:40

יכול להיות שיש לנו -- לראשונה בתולדות האנושות --

msayag 18:40
18:43

תחושה רודפת אחרי מודל, מודל רודף אחרי המציאות, המציאות מתקדמת --

msayag 18:43
18:46

אולי לעולם לא ישיגו זה את זה.

msayag 18:47
18:49

אנחנו לא יודעים.

msayag 18:49
18:51

אבל בטווח הארוך,

msayag 18:51
18:54

גם התחושות וגם המציאות חשובות.

msayag 18:54
18:57

ואני רוצה לסכם עם שני סיפורים קצרים כדי להמחיש את זה.

msayag 18:57
18:59

ב-1982 -- לא יודע אם אנשים ייזכרו את זה --

msayag 18:59
19:02

היתה מגיפה קצרה

msayag 19:02
19:04

של הרעלת תיילנול בארה"ב.

msayag 19:04
19:07

זהו סיפור נורא. מישהו לקח בקבוק תיילנול,

msayag 19:07
19:10

שם בתוכו רעל, סגר והחזיר למדף.

msayag 19:10
19:12

מישהו אחר קנה אותו ומת.

msayag 19:12
19:14

זה הפחיד מאוד אנשים.

msayag 19:14
19:16

היו מספר התקפות של חקיינים.

msayag 19:16
19:19

לא כל היה סיכון אמיתי, אבל אנשים חששו.

msayag 19:19
19:21

וכך

msayag 19:21
19:23

הומצאה תעשיית התרופות שלא ניתן "לטפל" בהן.

msayag 19:23
19:25

המכסים האלה שלא ניתן לפתוח, שבאו בעקבות זה.

msayag 19:25
19:27

זהו "תיאטרון ביטחון" שלם.

msayag 19:27
19:29

בתור שיעורי בית, חישבו על 10 דרכים שונות לעקוף את זה.

msayag 19:29
19:32

אתן לכם אחת, מזרק.

tifferet 19:32
19:35

אבל זה שיפר את תחושתם של אנשים.

msayag 19:35
19:37

זה גרם לתחושת הבטחון שלהם

msayag 19:37
19:39

להתאים יותר למציאות.

msayag 19:39
19:42

סיפור אחרון, לפני כמה שנים, ידידה שלי ילדה.

msayag 19:42
19:44

ביקרתי אותה בבית החולים.

msayag 19:44
19:46

מתברר שהיום כשתינוק נולד,

msayag 19:46
19:48

מצמידים ליד שלו צמיד RFID,

msayag 19:48
19:50

ומצמידים צמיד תואם לאמא שלו,

msayag 19:50
19:52

כך שאם מישהו פרט לאמא מוציא את התינוק מחוץ למחלקת היולדות,

msayag 19:52
19:54

אזעקה מצפצפת.

msayag 19:54
19:56

אמרתי: "טוב, זה מגניב.

msayag 19:56
19:58

מעניין כמה נפוצות חטיפות תינוקות

msayag 19:58
20:00

מבתי חולים."

msayag 20:00
20:02

חזרתי הביתה, בדקתי את זה.

msayag 20:02
20:04

זה למעשה מעולם לא קרה.

msayag 20:04
20:06

אבל כשחושבים על זה,

msayag 20:06
20:08

אם אתה בית חולים,

msayag 20:08
20:10

ואתה צריך לקחת תינוק הרחק מאמא שלו,

msayag 20:10
20:12

מחוץ לחדר כדי לערוך כמה בדיקות,

msayag 20:12
20:14

עדיף שיהיה לך קצת תיאטרון ביטחון טוב,

msayag 20:14
20:16

או שהיא תתלוש לך את היד.

msayag 20:16
20:18

(צחוקים)

msayag 20:18
20:20

אז זה חשוב לנו,

msayag 20:20
20:22

אלו מאיתנו שמתכננים אבטחה,

msayag 20:22
20:25

שבוחנים מדיניות אבטחה,

msayag 20:25
20:27

או אפילו בוחנים מדיניות ציבורית

msayag 20:27
20:29

בדרכים שמשפיעות על בטחון.

msayag 20:29
20:32

זה לא רק מציאות, זה תחושות ומציאות.

msayag 20:32
20:34

מה שחשוב

msayag 20:34
20:36

הוא שהם יהיו בערך אותו דבר.

msayag 20:36
20:38

חשוב שאם התחושות שלנו ייתאמו למציאות,

msayag 20:38
20:40

נעשה פשרות ביטחון טובות יותר.

msayag 20:40
20:42

תודה

msayag 20:42
20:44

(מחיאות כפיים)